VTUA
ZM atzinība par centību - medaļa un pateicības raksts

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai zemkopības ministrs Armands Krauze sveic labākos nozares pārstāvjus. Svinīgais pasākums notiks ceturtdien, 16. novembrī, pulksten 12.00, Zemkopības ministrijas 2. stāva zālē.

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību” tiek piešķirta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta (turpmāk - TUD) Latgales reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Daugavpilī Mārim Šaršūnam, TUD Vidzemes reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Valmierā Ivaram Spalviņam un VTUA sabiedrisko attiecību specialistam Jānim Mergupam-Kutraitim.

Māris Šaršūns jau no 2004. gada nodrošina cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas (turpmāk - TR) un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, kā arī TR vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis lauksaimniecības mehanizācijas inženiera maģistra grādu. Ar savu darba kultūru ir kā piemērs augstai darba kvalitātei, ne velti klienti un darba kolēģi viņu vērtē kā kvalificētu, kompetentu sarežģīto darba jautājumu risināšanā, kā arī atsaucīgu kolēģi.

Ivars Spalviņš darba gaitas tehniskās uzraudzības jomā uzsāka 2010. gadā Cēsu pusē. Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un ieguvis inženiera mehāniķa kvalifikāciju. I. Spalviņš ir viens no pieredzes bagātākajiem un kvalificētākajiem VTUA nodarbinātajiem – nozarē atzīts savas jomas speciālists,  kurš jau ilggadīgi nodrošina klient orientētu pakalpojumu sniegšanas procesus, tehniski atbilstošas traktortehnikas ekspluatāciju darbavietā un mazina drošības apdraudējumus traktortehnikas lietotājiem un apkārtējai videi. Atzīmējama ir arī viņa pozitīvā un profesionālā pieeja uz noteikto darba rezultātu sasniegšanu.

Jānis Mergups-Kutraitis VTUA sabiedrisko attiecību speciālista amata pienākumus pilda kopš 2014. gada. Viņu var raksturot, kā zinošu, atsaucīgu un vērstu uz darba kvalitāti darbinieku, kurš nodrošina regulāru, mērķētu un atraktīvu komunikācijas procesu par traktortehnikas uzraudzības un nozares muzeju saturu. Absolvējis Latvijas Universitāti, kurā ieguvis bakalaura grādu komunikācijas zinātnē. Īpaši izceļama ir viņa pozitīvā un profesionālā pieeja darba jautājumu risināšanā. Amata pienākumus veic ar ļoti lielu profesionalitāti un īpašu atbildību, vienmēr ieinteresēts iestādes attīstībā, procesu uzlabošanā un prestiža celšanā.

Savukārt Zemkopības ministrijas Atzinības raksts tiks pasniegts VTUA TUD Latgales reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Mārim Litauniekam un Muzeju un resursu vadības departamenta Finanšu nodaļas grāmatvedei Inesei Slavai.

Māris Litaunieks jau no 2009. gada nodrošina tehniski atbilstošas TR ekspluatācijas uzraudzību, mazinot drošības apdraudējumu TR lietotājiem un apkārtējai videi. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženiera grādu. Ilggadīgi apliecinājis savu darba kultūru un ir kā piemērs augstai darba kvalitātei. Saskarsmē ar klientiem un darba kolēģiem viņš ir prasīgs, bet tajā pašā laikā atsaucīgs, pieklājīgs un izpalīdzīgs.

Inese Slava jau kopš tālā 2010. gada ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un kvalitatīvo darbu ar nozīmīgu, sekmīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu valsts pārvaldes mērķu sasniegšanā, nodrošinot iestādes finanšu resursu plānošanu, uzskaiti un izlietojuma uzskaites precizitāti, un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Viņa ir pretimnākoša, radoša un sniedz atbalstu kolēģiem darba uzdevumu izpildē.

Visi iepriekš minētie apbalvojamie par priekšzīmīgu darba uzdevumu izpildi ir saņēmuši arī VTUA augstāko apbalvojumu “Goda raksts”.

Zemkopības ministrijas apbalvojumus piešķir par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

Visus 2023. gada nozares apbalvojuma saņēmējus var skatīt Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” > 16. novembrī pasniegs ZM apbalvojumus nozares darbiniekiem.