Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Latvijas Lauksaimniecības muzejs no putna lidojuma

2022. gada augusta sākumā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir saņēmusi Kultūras ministrijas Muzeja akreditācijas komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu, ar kuru Kultūras ministrija, ņemot vērā Komisijas ziņojumu un Latvijas Muzeju padomes atzinumu, Latvijas Lauksaimniecības muzeju akreditēja uz pieciem gadiem un izsniedza Muzejam akreditācijas apliecību.

Lai novērtētu Latvijas Lauksaimniecības muzeja atbilstību Muzeju likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem Komisija izskatīja akreditācijai iesniegtos dokumentus un to apmeklēja klātienē.

Muzejs tiek akreditēts, ja tas atbilst nosacījumiem:

  • ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;
  • muzejs veic visas Muzeju likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās pamatfunkcijas;
  • veikta muzeja krājuma uzskaite;
  • ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;
  • ir nodrošināta muzeja misijai atbilstošu ekspozīciju un izstāžu, kā arī krājuma neeksponētās daļas pieejamība sabiedrībai;
  • ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija.

Tāpat Latvijas Muzeju padome ir izteikusi pateicību Latvijas Lauksaimniecības muzejam un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.