Traktortehnika VTUA
Latvijas Atvērto datu portāla grafika

Latvijas Atvērto datu portālā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) ir atjaunojusi piecas publiski pieejamas traktortehnikas datu kopas par 2023. gadu vai uz publicēšanas brīdi. Lietotāja ērtībai dati pieejami divos (.csv vai .xlsx) formātos.

  • Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā

Traktortehnikas reģistrācijas dati tiek apkopoti par pirmo reizi reģistrēto jauno un lietoto traktortehniku, tās piekabēm un to markām, kā arī traktortehnikas iedalījums pa grupām un pēc īpašuma veida no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informācijas sistēma”, kā arī dati par traktortehnikas un tās piekabes vienību.

  • Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes

Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību vai arī, ja vēlas iegūt ātrāk citas traktortehnikas kategorijas vadīšanas tiesības, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību.

  • Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktori

VTUA apstiprinātie traktortehnikas vadītāju sagatavošanas instruktori praktisko apmācību nodrošināšanai traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē.

  • Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas

Pirms traktortehnikas vai tās piekabes iegādes aicinām pārliecināties vai traktortehnikas tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo TIKAI reģistrētam komersantam ir tiesības pircējam izsniegt rēķinu-uzziņu, kas ir pamatdokuments traktortehnikas reģistrācijai VTUA.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas pamatprincipiem 2014. - 2020. gada attīstības plānošanas periodā.

Latvijas Atvērto datu portāla mērķis ir Latvijas sabiedrībai pieejama atvērto datu platforma, kas ir vienota sadarbības vide Latvijas atvērto datu publicētājiem un izmantotājiem. Portāla datu publicētāji ir valsts un pašvaldību iestādes vai organizācijas, kas pilda valsts funkcijas. Savukārt datu izmantotājs ir ikviena persona (iedzīvotājs, uzņēmējs u.tml.), kurš apmeklē portālu, lai atrastu un izmantotu datus.

VTUA datu kopu ekrāna skats no Latvijas Atvērto datu portāla