Traktortehnika
Latvijas Atvērto datu portāla grafika

Latvijas Atvērto datu portālā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir atjaunojusi piecas publiski pieejamas traktortehnikas (turpmāk - TR) datu kopas par 2022. gadu vai uz publicēšanas brīdi. Lietotāja ērtībai dati pieejami divos (.csv vai .xlsx) formātos.

Ieteikums – izvēlēties formātu un uzklikšķiniet uz sadaļās ”Izpētīt”, pēc tam izvēlamies “Priekšskats” vai “Lejupielādēt”.

TR reģistrācijas dati Latvijas Republikā

Reģistrācijas dati tiek apkopoti par pirmo reizi reģistrēto jauno un lietoto TR, tās piekabēm un to markām, kā arī TR iedalījums pa grupām un pēc īpašuma veida no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informācijas sistēma”, kā arī dati par TR un tās piekabes vienību
Skatīt vairāk

TR vadītāju izglītības iestādes

Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo TR kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas TR vadītāju izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par TR vadītāju sagatavošanas kārtību
Skatīt vairāk

TR vadītāju praktiskās apmācības instruktori

VTUA apstiprinātie TR vadītāju sagatavošanas instruktori praktisko apmācību nodrošināšanai TR vadītāju izglītības iestādē
Skatīt vairāk

TR, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas

Pirms TR vai tās piekabes iegādes aicinām pārliecināties vai TR tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo TIKAI reģistrētam komersantam ir tiesības pircējam izsniegt rēķinu-uzziņu, kas ir pamatdokuments TR reģistrācijai VTUA
Skatīt vairāk

TR un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates grafiks (plānotais)

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, TR un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei
Skatīt vairāk

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas pamatprincipiem 2014. - 2020. gada attīstības plānošanas periodā.

Latvijas Atvērto datu portāla mērķis ir Latvijas sabiedrībai pieejama atvērto datu platforma, kas ir vienota sadarbības vide Latvijas atvērto datu publicētājiem un izmantotājiem. Portāla datu publicētāji ir valsts un pašvaldību iestādes vai organizācijas, kas pilda valsts funkcijas. Savukārt datu izmantotājs ir ikviena persona (iedzīvotājs, uzņēmējs u.tml.), kurš apmeklē portālu, lai atrastu un izmantotu datus. Datu  izmantošana portālā ir bezmaksas.

Atvērto datu VTUA sadaļa