Traktortehnika
Traktors ar piekabi brauc pa asfaltētu ceļu

Lai veicinātu darbaspēka pieejamību lauksaimniecībā un mazinātu administratīvo slogu, 2023. gada 6. jūlijā spēkā stājušies grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Vairākas izmaiņas likumā skar traktortehnikas vadītājus un šīs tehnikas ekspluatēšanu, un par tām vēlamies informēt lauksaimniekus un mežsaimniekus.

Tiesības apturēt traktortehniku

(4. panta 6.1 daļa un 25. panta pirmā daļa)

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā no 2024. gada 1. janvāra ļauj Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) amatpersonām apturēt traktortehniku uz ceļiem tehniskās kontroles veikšanai un vienlaikus uzliek pienākumu traktortehnikas vadītājiem uzrādīt dokumentus pēc VTUA amatpersonas pieprasījuma.

Tas nozīmē, ka, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, VTUA inspektori tehnisko kontroli uz ceļiem veiks patstāvīgi, bez Valsts policijas (VP) darbinieku klātbūtnes. Pašlaik VTUA un VP amatpersonas traktortehnikas un tās piekabju tehnisko kontroli uz ceļiem veic kopīgi, un šī kārtība spēkā būs līdz 2023. gada 31. decembrim.

Dokumentu elektroniskā noformēšana

(11. panta 1.1 daļa, 11. panta pirmās daļas 2. punkts un 21. panta trešā daļa)

Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā noteic, ka persona, izmantojot VTUA uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus, varēs elektroniski:

  • noformēt un apliecināt traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas iesniegumu (to ieguvēja vietā varēs izdarīt arī komersants, kas nodarbojas ar traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību),
  • pilnvarot citu personu reģistrēt VTUA traktortehniku vai tās piekabes. Lai to izdarītu, īpašniekam klientu portālā būs jānoformē pilnvarojuma atzīme traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā,
  • iesniegt izcelsmes dokumentu – traktortehnikas vai tās piekabes atbilstības apliecinājumu (to varēs izdarīt transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis Latvijā, tostarp komersants, kas nodarbojas ar traktortehnikas vai tās piekabju tirdzniecību).

Līdz šim, lai reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, bija nepieciešams ierasties klātienē VTUA, iesniedzējam radot nevajadzīgu administratīvo slogu. Tagad to varēs izdarīt arī tiešsaistē.

Ar autovadītāju apliecību vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo traktortehniku

(23. panta otrās daļas 9. un 10. punkts)

Grozījumi likumā noteic, ka ar B un BE, mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas apliecību var vadīt TR1 kategorijai atbilstošo traktortehniku.

Savukārt ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo traktortehniku.

Iecerēts, ka šīs izmaiņas, kas pielīdzinātas Eiropas Savienības (ES) praksei, kur ar autotransporta vadītāju apliecībām var vadīt traktortehniku, veicinās lielāku darba spēka pieejamību lauksaimniecībā.

Traktortehnikas vadītāja apliecība un vadīšanas tiesības

Ar minētajām mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt traktortehniku, bet netiks izsniegta atsevišķa traktortehnikas vadītāja apliecība. Tātad tagad TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo traktortehniku var vadīt ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām bez atsevišķas traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšanas.

Lai traktortehnikai vai tās piekabei varētu veikt valsts tehnisko apskati, traktortehnikas vadītājam jābūt ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja tehniskā apskate tiek veikta TR1 kategorijas traktortehnikai vai C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja tehniskā apskate tiek veikta TR2 kategorijas traktortehnikai.

Lai persona varētu ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt traktortehniku, veselības pārbaudes medicīniskajā izziņā nav jābūt atzīmei, ka var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T). Tātad, ja persona atbilst visām veselības prasībām, lai varētu vadīt, piemēram, B kategorijai atbilstošo transportlīdzekli, tas nozīmē, ka atbilst arī visām prasībām, lai varētu vadīt TR1 kategorijas traktortehniku.

Tomēr, ja persona vēlas iegūt traktortehnikas vadīšanas tiesības, piemēram, lai iegūtu TR3 vai TR4 kategoriju vadītāja apliecību vai arī apmainīt iepriekš izsniegto traktortehnikas vadītāja apliecību - ir jābūt izsniegtai veselības pārbaudes medicīniskajai izziņai, kurā ir atzīmēts, ka persona var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T).

Traktortehnikas vadīšana ar trešās valsts izdotu traktortehnikas vadītāju apliecību

(47. panta pirmās daļas 4. punkts)

Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā noteic, ka turpmāk Latvijā bez papildu nosacījumiem drīkst vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošus traktortehniku ar traktortehnikas vadītāja apliecību, kuru nav izsniegusi ES dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, vai Apvienotā Karaliste, ja izdevējvalstī konkrētā vadītāja apliecība dod tiesības vadīt noteiktas kategorijas traktortehniku. Ja vadītāja apliecībā ieraksti nav veikti ar latīņu alfabēta burtiem, personai jāuzrāda arī notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Līdz šim personām no trešajām valstīm bija jānogaida 185 dienu termiņš, un tikai pēc tam varēja apmainīt ārvalstīs izdotu transportlīdzekļu vadītāja apliecību un iegūt Latvijas apliecību tehnikas vadīšanai. Tagad traktortehniku drīkst lietot jau no pirmās Latvijā atrašanās dienas, uzrādot savā valstī iegūtu vadītāja apliecību. Tomēr jāņem vērā, ka traktortehnikas vadītājam, kurš ieradies Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, traktortehnikas vadītāja apliecība ir noteiktā kārtībā jāapmaina.