Barikāžu laiks Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas"

Barikāžu laiks daudziem no mums atsauc atmiņā trauksmaino Atmodas periodu. Par to 6. klases vēstures grāmatā mūsdienās ir rakstīts:

‘’Gandrīz pusgadsimtu Latvija atradās Padomju savienības jeb PSRS teritorijā. Šajā laikā nebija atļauts runāt par neatkarīgās Latvijas laiku, glabāt un izmantot tā laika simboliku, dziedāt dziesmas, rakstīt literatūru, radīt mākslas darbus [..], kur slavinātu latviešu nacionālās idejas."

Bet tas nenozīmē, ka cilvēki samierinājās ar padomju režīmu un aizmirsa brīvās Latvijas laiku.

To apliecina notikumi, kuri ieguvuši nosaukumu "Trešā Atmoda". Ar šo laiku saistās arī mūsu muzeja vēsture.

1989. gada 4. septembrī notika K. Ulmaņa 112. gadadienas pasākums. Nojaukto ‘’Pikšu’’ māju pagalmā pulcējās ļaudis. Sarīkojumā tika saziedoti 3254,40 rubļu Ulmaņu dzimtas kapu sakopšanai.

Vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas izskanēja ideja par Kārļa Ulmaņa dzimtas māju atjaunošanu un muzeja izveidi.

Tā soli pa solim no atmodas laika ir virzījusies K. Ulmaņa piemiņas muzeja vēsture. To pārcilājos, varam sacīt, ka tā ir skatāms no trīs aspektiem – K. Ulmaņa personību un politiskās darbību raksturojoša vieta, Zemgales viensētas un tās iemītnieku dzīves gājuma raksturojoša vieta, Atmodas laikā sācis tapt un ar tautas entuziasmu un atbalstu veidots muzejs.