Darbinieki

Līga Rozenberga

Iekšējās kontroles speciāliste
liga.rozenberga [at] vtua.gov.lv

Galvenie uzdevumi:

  • sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus iekšējās kontroles un uzraudzības jomās;
  • veikt iestādes iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pasākumus un sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai; 
  • nodrošināt veikto pārbaužu dokumentēšanu un izsekojamību;
  • sniegt konsultācijas iestādes darbiniekiem par risku vadības, uzraudzības, kontroles un pārvaldības pasākumiem un to ieviešanu iestādē;
  • uzturēt un pilnveidot iestādes kvalitātes vadības sistēmu;
  • koordinēt iestādes darbības stratēģijas un darba plāna izstrādi;
  • koordinēt iestādē saņemto trauksmes cēlēju ziņojumu apriti un izvērtēšanu pēc būtības;
  • koordinēt uz VTUA uzticības tālruni saņemto jautājumu atrisināšanu un sūdzību izskatīšanu.