Ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamā īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7., 8., 9., 10. punktos noteiktās prasības, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra publicē informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt Valmierā un Aizkrauklē.

Pretendentus, kuru rīcībā ir prasībām atbilstošas telpas lūdzam iesniegt piedāvājumu līdz 2023. gada 18. maijam.

Informācija par publisku personu

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 18.04.2023.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 18.05.2023.
Būvju/telpu platība – ne mazāk kā 63 m²
Lietošanas mērķis – Biroja telpas 
Līguma darbības termiņš – 3 gadi

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai (turpmāk - VTUA) ir nepieciešamas biroja telpas Valmierā, lai telpas būtu tehniski un vizuāli piemērotas klientu apkalpošanai un maksas pakalpojumu sniegšanai. Pie ēkas, kurā atradīsies biroja telpas, ir jābūt stāvvietām darbinieku un klientu transportlīdzekļu novietošanai, kā arī laukumam, kas ir paredzēts traktortehnikas braukšanas eksāmenu kārtošanai.

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk - noteikumi). Persona, kas vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu, iesniedz nomniekam iznomāšanas pretendenta piedāvājumu slēgtā aploksnē. 

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta – Valmiera

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 18.04.2023.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 18.05.2023.
Būvju/telpu platība – ne mazāk kā 32 m²
Lietošanas mērķis – Biroja telpas 
Līguma darbības termiņš – 3 gadi 

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai (turpmāk - VTUA) ir nepieciešamas biroja telpas Aizkrauklē, lai telpas būtu tehniski un vizuāli piemērotas klientu apkalpošanai un maksas pakalpojumu sniegšanai. Pie ēkas, kurā atradīsies biroja telpas, ir jābūt stāvvietām darbinieku un klientu transportlīdzekļu novietošanai, kā arī laukumam, kas ir paredzēts traktortehnikas braukšanas eksāmenu kārtošanai.

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk - noteikumi). Persona, kas vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu, iesniedz nomniekam iznomāšanas pretendenta piedāvājumu slēgtā aploksnē.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta – Aizkraukle

Vēlamais tehniskais stāvoklis

Biroja telpām jābūt kvalitatīvi izremontētām, bez nepieciešamības veikt jebkādus remontdarbus vai citus telpu pielāgošanas darbus atbilstoši nomnieka (VTUA) vajadzībām.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, 616.kabinets vai elektroniskā pasta adrese: pasts@vtua.gov.lv

Anta Anna Liepa

Juriste
anta.liepa [at] vtua.gov.lv