Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsola īres tiesības uz dzīvokli Dundagas ielā 5-26, Talsos, Talsu novadā:

 • Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 88019002591
 • Būvju/telpu platība - 52.5 m2
 • Telpu lietošanas mērķis – dzīvojamās telpas
 • Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
 • Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -  210.00 EUR (ar PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Izsoles objekts ir īres tiesības uz dzīvokli (saskaņā ar plānu) ar kadastra apzīmējumu 88010090150001026. Dzīvoklis sastāv no divām istabām - viena izolēta istaba un viena istaba apvienota kopā ar halli, virtuves, dušas telpas, tualetes, kā arī lodžijas. Lodžija ir norobežota ar metāla restēm, kā arī dzīvoklim ir dzelzs durvis. Dzīvokli plānots izīrēt bez mēbelēm un bez virtuves labiekārtojumiem.

Informācija par izsoli:

 • Datums: 15.09.2023
 • Laiks: 10.00
 • Pirmā izsole
 • Izsoles veids: rakstiska

Piedāvājumu atvēršana notiek 2023. gada 15. septembrī plkst.11.00 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Republikas laukumā 2, Rīgā, 6. stāvā, 616. kabinetā.

Piedāvājums iesniedzams ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. septembrim plkst. 10.00. Pēc norādītā laika piedāvājumi netiek pieņemti.

Izsoles dalībnieki var iesniegt īres piedāvājumus:

 1. personīgi aizlīmētā aploksnē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Republikas laukumā 2, Rīgā, 6.stāvā, 616.kabinetā darba dienās no plkst. 08.30-plkst.17.00;
 2. sūtot pa pastu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010;
 3. ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@vtua.gov.lv.

Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz noteiktajam datumam un laikam.

Iesniedzot piedāvājumu, uz aploksnes vai elektroniskā pasta teksta sadaļā jānorāda šāda informācija:

 1. Izsoles nosaukums – „Par īres tiesību piešķiršanu Dundagas ielā 5-26, Talsos, Talsu novadā”;
 2. Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds/nosaukums un adrese;
 3. uzraksts „NEATVĒRT līdz 2023. gada 15. septembrim plkst. 10.00”.

Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 4. Piedāvājumā norāda Izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu un adresi, tālruni un/vai elektroniskā pasta adresi, īres tiesību objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību, piedāvāto īres maksu eiro mēnesī, īres laikā plānotās darbības objektā, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem.

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu: Sandra Leja - Nātriņa, e-pasts: sandra.leja-natrina@vtua.gov.lv, tālr. 29496291.

Dokumenti lejupielādei: