Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tratortehnikas tirdzniecībai

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana

42.69

0.00

42.69

Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana

24.48

0.00

24.48

Rēķina-uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.)

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Rēķina-uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.)

14.23

0.00

14.23

Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana

21.60

0.00

21.60

Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana

10.80

0.00

10.80