Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tehniskai apskatei

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0.67 EUR apmērā, kā arī transporta nodrošinājums:

  1. Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu - 7.00 EUR no personas (juridiskas vai fiziskas, neatkarīgi no traktortehnikas vai piekabju skaita) vai
  2. Izbraukums uz klienta noteikto adresi valsts tehniskās apskates veikšanai - 20.00 EUR no personas, kas pieteica pakalpojumu uz savu adresi, vai
  3. Izbraukums uz klienta noteikto adresi valsts tehniskās apskates veikšanai ārpus sezonas periodā (novembris, decembris, janvāris, februāris), 10.00 EUR no personas, kas pieteica pakalpojumu uz savu adresi.
Traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas (vienas vienības) ikgadējā valsts tehniskā apskate
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate 16,09 - 16,09
Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons 2,94 - 2,94
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē 2,85   2,85
Kopā 21,88 - 21,88*
Piezīme:
Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu atkārtota valsts tehniskā apskate 9,00 - 9,00
Piekabes ikgadējā valsts tehniskās apskate
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate 11,97   11,97
Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons 2,94 - 2,94
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē 2,85   2,85
Kopā 17,76 - 17,76*
Piezīme:
Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate 6,00 - 6,00
Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) ikgadējā valsts tehniskā apskate
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) ikgadējā valsts tehniskā apskate 23,92 - 23,92
Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons 2,94 - 2,94
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē 2,85   2,85
Kopā 29,71 - 29,71*
Piezīme:
Traktortehnikas (izņemot traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu) atkārtota valsts tehniskā apskate 15,00 - 15,00
Tehniskās apskates uzlīmes izsniegšana jaunai traktortehnikai un talona izsniegšana piekabei, tehniskās apskates uzlīmes vai talona dublikāta izsniegšana un apmaiņa
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons 2,94 - 2,94
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē 2,85 - 2,85
Kopā 5,79 - 5,79*