Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra.

Jaudas un izmešu mērījumi

Lai laikus konstatētu iepriekšminētos trūkumus un ekonomētu resursus ilgtermiņā (t. sk., finansiālās izmaksas) VTUA lauksaimniekiem un citiem traktortehnikas interesentiem visā Latvijas teritorijā piedāvā:

  • Noteikt faktisko jaudu jūgvārpstai, kā arī motoram (KW/Zs);
  • Noteikt jūgvārpstas tehnisko stāvokli;
  • Noteikt dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainību (gaismas absorbcijas koeficentu K(m-1));
  • Veikt mehānisko dīzeļdegvielas augstspiediena sūkņu un sprauslu pārbaudi un remontu.

Konsultāciju, ierosinājumu, informācijas, kā arī citos jautājumos rakstīt uz e-pasts: tukums@vtua.gov.lv vai zvanīt pa tālr. +371 26767135.

Piesakoties pārbaudei, traktortehnikas īpašnieks sniedz visu nepieciešamo informāciju par traktortehniku, tās atrašanās vietu, savu kontaktinformāciju un nosūta iesniegumu (brīvā formā) elektroniski (e-pasts: pasts@vtua.gov.lv) vai iesniedz personīgi tuvākajā VTUA birojā.

Pakalpojumi un to izmaksas

​Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumu pakalpojumus traktortehnikas uzraudzības jomā.

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto:

  • dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana izmaksās 28.46 EUR/stundā;
  • dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana - 2.13 EUR;
  • dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (24 h) - 71.14 EUR
  • traktortehnikas motora jaudas mērījums - 71.14 EUR
  • traktortehnikas motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai - 56.91 EUR;
  • Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi) - 85.37 EUR.

Cenā nav iekļautas izmaksas norēķinu ar maksājumu karti (0.67 EUR) un par transporta nodrošinājumu (0.67 EUR/km turp atpakaļ ceļam no VTUA biroja). Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no VTUA biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x10km = 6.70 EUR.