Ir zināms, ka motora sliktais stāvoklis ir par iemeslu traktora ekonomisko rādītāju pasliktinājumam. Tas izpaužas kā traktora jaudas straujš kritums un degvielas patēriņa pieaugums. Tam savukārt par iemeslu ir savlaicīgi nekopta un nenoregulēta degvielas aparatūra.

Lai laikus konstatētu iepriekšminētos trūkumus un ekonomētu resursus ilgtermiņā (t. sk., finansiālās izmaksas) VTUA lauksaimniekiem un citiem traktortehnikas interesentiem visā Latvijas teritorijā piedāvā:

  • Noteikt faktisko jaudu jūgvārpstai, kā arī motoram (KW/Zs);
  • Noteikt jūgvārpstas tehnisko stāvokli;
  • Noteikt dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainību (gaismas absorbcijas koeficentu K(m-1));
  • Veikt mehānisko dīzeļdegvielas augstspiediena sūkņu un sprauslu pārbaudi un remontu.

Konsultāciju, ierosinājumu, informācijas, kā arī citos jautājumos rakstīt uz e-pasts: tukums@vtua.gov.lv vai zvanīt pa tālr. +371 26767135.

Piesakoties pārbaudei, traktortehnikas īpašnieks sniedz visu nepieciešamo informāciju par traktortehniku, tās atrašanās vietu, savu kontaktinformāciju un nosūta iesniegumu (brīvā formā) elektroniski (e-pasts: pasts@vtua.gov.lv) vai iesniedz personīgi tuvākajā VTUA birojā.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz traktortehnikas motora jaudas mērījumus, izmantojot slogošanas iekārtu.

Pakalpojumu cenu kalkulācija tiek noteikta saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto.

Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu nodrošinājumu 1,15 EUR apmērā un transporta nodrošinājumu turp un atpakaļ no Tukuma biroja (viena kilometra izcenojums) 1,00 EUR.

Jaudas un izmešu mērījumi

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu

58,79

12,35

71,14

Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu, vienā adresē vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai

47,03

9,88

56,91

Dīzeļmotora izplūdes gāzu dūmainības mērīšana traktoram
Mēra faktisko TR jaudu jūgvārpstai, kā arī motoram