• LV

Veidlapas

Aicinām iepazīties ar nosacījumiem iesniedzot iesniegumu
 
Uzmanību! Lai apskatītu dokumentus ar ikonu , jums būs nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader. Get Adobe Reader
 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 11.panta otro daļu, ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

 

Traktortehnikas reģistrācija

Apliecinājums par motorstundām

Apliecinājums

Pilnvara juridiskai personai

Iesniegums traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijai

Iesniegums traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizējai reģistrācijai Latvijas Republikā

Apliecinājums par likumīgu īpašuma tiesību iegūšanu uz traktortehniku vai tās piekabi

Akts par nodošanu īpašumā

Iesniegums, piekabe izgatavota individuāli, savām vajadzībām

Iesniegums traktortehnikas noņemšanai no uzskaites

 

 

Traktortehnikas vadītāji

Iesniegums par zināšanu un prasmju pārbaudi traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai un izsniegšanai

 

 

 

 

Traktortehnikas tirdzniecība

Iesniegums tirdzniecības vietas reģistrācijai

Paziņojums par pilnvarotām personām, kurām piešķirtas tiesības pieņemt traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt rēķinu - uzziņu

Saistību raksts, pielikums līgumam par informatīvās sistēmas izmantošanu

 

 

Citas veidlapas

Iesniegums par traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšanu vai noņemšanu

Iesniegums par informācijas (izziņas) pieprasīšanu no informatīvās sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas”

Iesniegums traktortehnikas izvēles numura zīmes (pēc individuāla pasūtījuma) iegādei

 

Pieteikums augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudei