Zemes iegādes programmai lauksaimnieciskajai ražošanai valdība papildus piešķir 5,77 miljonus eiro

Zemes iegādes programmai lauksaimnieciskajai ražošanai valdība papildus piešķir 5,77 miljonus eiro

Otrdien, 17. jūnijā, valdība piešķīra papildus 5,77 miljonus eiro zemes iegādes programmai lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Tādējādi šim mērķim paredzētā kopsumma sasniegusi jau 30 miljonus eiro.

 

„2014. gada pirmajā pusgadā bija vērojama lauksaimnieku intereses par zemes iegādes programmu palielināšanās. Programma darbojas veiksmīgi, jo ar tās palīdzību lauksaimnieki savā īpašumā iegūst zemi, kas jau ir vai turpmāk būs iesaistīta lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā. Šodien papildus piešķirtie 5,77 miljoni eiro lauksaimniekiem zemes iegādes programmā būs pieejami līdz 2020. gada 31. decembrim,” paskaidro zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Lai uzlabotu kontroles un uzraudzības kārtību pār iegādāto zemes platību, ka tā tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, grozījumi noteikumos paredz, ka iegādātā zemes platība jāpiesaka tiešo maksājumu saņemšanai. Ņemot vērā nekopto, aizaugušu un dabīgi apmežoto zemes platību raksturojumu, ir nepieciešams zināms laiks to rekultivācijai, tādēļ tiek paredzēts nosacījums, ka tās tiek rekultivētas un pieteiktas tiešo maksājumu saņemšanai ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc tās iegādes.

 

No līdz šim zemes kreditēšanas programmai kopumā pieejamajiem 24,2 miljoniem eiro 2014. gada 15. jūnijā rezervēti bija 19,3 miljoni eiro. VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 15. jūnijam bija pieņēmis lēmumus par 394 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 19,3 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 10 565 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1820 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi.

 

Līdz šim apstiprināto aizdevumu summas bija no 2846 eiro līdz 330 000 eiro. Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 16 gadi. Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 122, Kurzeme – 117, Vidzeme – 72, Latgale – 50 un Rīgas reģions – 33. Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai – tās ir mikro saimniecības. 289 saimniecībās (no 339) strādā viens līdz trīs darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz desmit cilvēkus un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.

 

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” pieejama MK mājas lapā: saite.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.06.2014