Šodienas ārkārtas sanāksmē lemtais: tikai savstarpēji sadarboties, var operatīvi veikt slimības apkarošanu

Par to, kā efektīvāk apkarot Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, šodien tika lemts ārkārtas sanāksmē Krāslavas novada domē.


PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks Dzintars Juškus iepazīstināja ar situāciju Dagdas pagastā, Robežnieku pagastā, veiktajiem pasākumiem un esošo situāciju. Vakar, 26. jūnijā, skartajā teritorijā tika veikti primārie slimības apkarošanas pasākumi – cūku līķu iznīcināšana, tos sadedzinot un skartās novietnes dezinfekcija. Šodien tika apsekota cūku līķu iznīcināšanas vieta un veikta atkārtota dezinfekcija.

 

PVD inspektori turpina darbu, izvietojot brīdinājuma zīmes.

 

ĀCM apkarošanas pasākumos savu atbalstu gatavi sniegt Valsts zemessardze, Valsts policijas Latgales reģionālā pārvalde, kuriem Pārtikas un veterinārais dienests ir lūdzis palīdzību un atbalstu pārbaužu veikšanā uz ceļiem, veicot transportlīdzekļu kustību.


Tikai savstarpēji sadarbojoties var risināt jautājumu par atrasto meža cūku līķu iznīcināšanu, par iespēju robežsargiem palīdzēt ar tehniku – kvadracikliem un vēl daudzi citi. Daudzi no sanāksmē izskatītajiem risinājumiem saistīti ar finansiāliem izdevumiem, piemēram, pasākumi, kas saistīti ar cilvēku papildus iesaistīšanu slimības apkarošanā, aizsargtērpu iegādi, dezinfekcijas līdzekļu nodrošinājumu.


30. jūnijā Krāslavas novadā plānots organizēt sanāksmi novada zemniekiem un uzņēmējiem. Par to tiks sniegta detalizētāka informācija.

 

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Anna Joffe

  • Publicēts:
    27.06.2014