Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Pamatojoties uz operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta (VVD) un valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR), šā gada reņģu nozvejas kvota Rīgas jūras līča piekrastē ir pilnībā izmantota, tāpēc pieņemts lēmums par šīs zivju sugas tālākas zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastē 2014. gadā. Reņģu nozvejas apjoms Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos līdz 2014. gada 31. maijam sasniedza 3083 tonnas. Reņģu nozvejas kvota 2014. gadā zvejniekiem Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ir noteikta 2937 tonnu apmērā. Lēmums stāsies spēkā pēc tā publicēšanas izdevumā „Latvijas vēstnesis”.


Saskaņā ar zvejnieku iesniegtajiem datiem šogad aprīlī un maijā bijusi ļoti laba reņģu zveja ar augstām nozvejām, līdz ar to noteiktais nozvejas apjoms reņģu zvejā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos ir apgūts pilnā apmērā un īsākā laika posmā, nekā citus gadus. „Saskaņā ar Zvejniecības likumu Zemkopības ministrija zvejas limitu pilnīgas apguves gadījumā ir atbildīga par zvejas apturēšanu, jo piekrastei paredzamā reņģu kvotas daļa ir noteikta ar likumu un tā ir jāievēro. Šajā situācijā reņģu zveja Rīgas līča piekrastē ir jāaptur, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu arī turpmākajos gados. Zemkopības ministrija izprot, ka piekrastes zvejniekiem nav patīkama reņģu zvejas apturēšana, tomēr jāņem vērā, ka šogad reņģu nozveja piekrastē ir bijusi ļoti veiksmīga, kā rezultātā noteiktā nozvejas kvota ir pilnībā apgūta un nozvejas apjomi pārsnieguši iepriekšējo gadu nozveju,” skaidro Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.


Pieņemtais lēmums par reņģu zvejas apturēšanu attiecas tikai uz tiem zvejniekiem, kas zvejo Rīgas jūras līča piekrastē. Zveja Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem var turpināties līdz attiecīgajam zvejniekam iedalītā nozvejas limita apgūšanai.


Reņģu zveju pēc kvotas izpildes Rīgas līča piekrastē nepieciešams apturēt, lai nenotiktu šīs sugas pārzvejošana, kas varētu novest pie reņģu nozvejas limitu samazināšanas Rīgas jūras līcī turpmākajos gados. Neapturot reņģu zveju Rīgas līča piekrastes ūdeņos, nozvejas kvota pārzvejas apjomā būtu nākamajā gadā jāsamazina ne tikai piekrastes zvejniekiem, bet arī zvejniekiem, kas zvejo aiz piekrastes ūdeņiem. Latvijai Rīgas jūras līcī 2014. gadam ir noteikta reņģu nozvejas kvota 16 534 tonnu apmērā, no kurām uz šo brīdi kopumā ir nozvejotas 10 760 tonnas reņģu.

 

Reņģu nozvejas limits Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos pēdējos gadus ir noteikts nemainīgs –2937 tonnas. Iepriekšējos gados reņģu nozvejas apjoms Rīgas līča piekrastē nesasniedza noteikto nozvejas limitu, izņemot 2011. gadu, kad, ņemot vērā VVD un BIOR sniegto informāciju, reņģu zveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos tika apturēta un, saņemot papildu datus no VVD, vēlāk atkal atjaunota.


Zvejniecības likumā noteikts, ka rūpniecisko zveju Latvijas ūdeņos regulē, nosakot ikgadēji pieļaujamo nozvejas apjomu, zvejas kuģu, zvejas rīku skaitu un to veidu, kā arī citus zvejas regulēšanas pasākumus, kas pamatojas uz zinātnisko ekspertīžu atzinumiem un zinātniskiem ieteikumiem, starptautisko zvejniecības organizāciju rekomendācijām, ES tiesību aktu prasībām un rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

 

Zemkopības ministrijas 2014.gada 11.jūnija lēmums Nr.4.1-12/38: Par reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos

 

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    12.06.2014