Kaspars Gerhards: bioekonomikas attīstībai nepieciešams atbilstošs ES finansējums

No 2. līdz 4. jūnijam zemkopības ministrs Kaspars Gerhards darba vizītē Bukarestē (Rumānijā) piedalīsies neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kurā Rumānijas prezidentūra rosinājusi diskusijas par mērķiem un problēmām, kas būtu jārisina kontekstā ar pētniecību lauksaimniecības un bioekonomikas jomā.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Ilgtspējīgas bioekonomikas pamatā ir zināšanu bāze un sekmīga produktu attīstība un virzība tirgū. Tikpat svarīgi ir inovāciju atbalstošas vides attīstīšana, it īpaši lauku reģionos. Mums ir jāveicina izpratne par bioekonomikas pienesumu sabiedrībai, videi un tautsaimniecībai, kā arī jāpiedāvā kvalitatīva, bioekonomikas nozaru vajadzībām atbilstoša tālākizglītība.”

 

Zemkopības ministrs uzsver, ka bioekonomikas aktivitāšu īstenošana ir cieši saistīta ar ES plānoto ES Kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu Latvijai nākamajā plānošanas periodā. Lai nodrošinātu lauksaimniecības un lauku reģionu, tajā skaitā bioekonomikas attīstību Latvijā arī turpmāk, tam ir nepieciešams paredzēt atbilstošu ES finansējumu. Tādēļ nākamajā plānošanas periodā 2021.-2027. gadam lauku attīstības finansējums Latvijai ir jānodrošina vismaz pašreizējā perioda apmērā. Tāpat ir svarīgi, lai ES jaunās Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2020. gada atbalsta saņemšanas nosacījumi nebūtu sarežģīti un motivētu dalībvalstu lauksaimniekus īstenot bioekonomikas pasākumus.

 

Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (no zemes un ūdens), lai ražotu pārtiku un barību, produktus un enerģiju. Bioekonomikas attīstības pamatā ir zināšanas, pētniecība un inovācijas, lai nodrošinātu produktu pievienotās vērtības palielināšanu, reģionu attīstību un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu.
_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    31.05.2019