Apbalvoti nozares pārstāvji par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Apbalvoti nozares pārstāvji par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Piektdien, 16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, ekspertus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus – par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. 

 
 
Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” saņēma:
1. Dr. oec. Velta Paršova, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore;
2. Māris Pūce, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras Meža pētīšanas stacijas direktora vietnieks;
3. Andrejs Rozītis, SIA “Meliorceltnieks” valdes loceklis;
4. Jānis Grava, Valsts meža dienesta (VMD) Zemgales virsmežniecības virsmežzinis;
5. Jānis Jaunslavietis, VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas vecākais mežzinis;
6. Guna Začeste, VMD Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas vecākā mežzine;
7. Dzintars Rozens, VMD Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos;
8. Jeļena Martovicka, Lauksaimniecības datu centra (LDC) Finanšu un administratīvā departamenta direktore;
9. Saulcerīte Indričeva, Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja;
10. Solvita Ķikāne, LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja;
11. Jānis Zvaigzne, SIA “Mārupe” bijušais valdes priekšsēdētājs;
12. Kārlis Vadzītis, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas vecākais inspektors;
13. Jānis Pavlovičs, VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors;
14. Irēna Granovska, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Latgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore;
15. Solvita Berga, VAAD Sēklu kontroles departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vadītāja;
16. Aleksejs Nipers, LLU Administratīvā centra vadītājs;
17. Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) direktors;
18. Gaļina Pauliņa, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore;
19. Māris Balodis, PVD ģenerāldirektors;
20. Ilze Muriņa, ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente;
21. Aiva Zvirbule, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;
22. Ieva Līcīte, ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā referente
23. Elīna Dambekalne, ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece;
24. Indra Ruļuka, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja;
25. Diāna Eksta, ZM Budžeta un finanšu departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vadītāja vietniece;
26. Ilona Vrona, ZM Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vecākā referente.

 

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma:
1. Svetlana Straha, SIA “Kalnāji” lopkopības nozares vadītāja;
2. Nikolajs Ļisovenko, SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltslietu zootehniķis;
3. Alla Tilgase, SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciāliste;
4. Sigita Lukaže, akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ciltsdarba speciāliste;
5. Akciju sabiedrība “Talsu piensaimnieks”
6. Aldis Spalviņš, akciju sabiedrības “Rankas piens” valdes priekšsēdētājs;
7. Ieva Midega, SIA “Vecsiljāņi” siera meistare;
8. Guntars Velbergs, valsts SIA “Meliorprojekts” meliorācijas inženieris;
9. Sergejs Zikins, valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes loceklis;
10. Dace Sīmane, valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Finanšu un attīstības departamenta vadītāja vietniece;
11. Astra Bērziņa, VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākā inspektore meža reproduktīvā materiāla jautājumos;
12. Dainis Viļums, VMD Austrumlatgales virsmežniecības Rēzeknes nodaļas vecākais mežzinis;
13. Pēteris Šņepsts, VMD Centrālvidzemes virsmežniecības Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs;
14. Ilgvars Jačuks, VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes nodaļas mežzinis;
15. Ruta Latkovska, LDC Metodoloģijas departamenta Ražošanas un datu analīzes nodaļas vadītāja;
16. Edgars Bordāns, LAD Kontroles departamenta Platību kontroles metodikas un uzraudzības daļas vecākais referents;
17. Jānis Kuklis, LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas vecākais referents;
18. Gunta Vēdzele, LAD Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītāja;
19. Elvīra Ludborža, LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece;
20. Karina Pavlova, LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora vietniece – Zivsaimniecības daļas vadītāja;
21. Žanita Kārkliņa, LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Maksājumu un pārskatu daļas vadītāja;
22. Silga Menska, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja;
23. Mirdza Feldmane, LPKS “Pienupīte” valdes priekšsēdētāja;
24. Dainis Millers, VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākais inspektors;
25. Ligita Zilgalve, VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Finanšu nodaļas grāmatvede;
26. Māris Šaršūns, VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektors;
27. Sarmīte Burgmane, VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta vadītāja;
28. Inta Traiņina, VAAD Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorijas eksperte;
29. Astra Garkāje, VAAD Augu karantīnas departamenta vecākā inspektore;
30. Ilga Lapiņa, bijusī VAAD Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece;
31. Janīna Zute, BIOR Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
32. Alla Cibrovska, BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja;
33. Janīna Daukšte, BIOR Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
34. Svetlana Cvetkova, BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā eksperte;
35. Sandra Ozoliņa, PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore;
36. Juris Kalniņš, valsts SIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs;
37. Ritvars Zapereckis, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākais eksperts;
38. Jūlija Travina, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente;
39. Elīna Plaude, ministra biroja vadītāja;
40. Līga Sējāne, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente.

 

Zivju fonda Atzinības rakstu saņēma:
1. Jānis Sprugevics, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākais inspektors;
2. Ivars Putnis, BIOR Zivju resursu departamenta Jūras nodaļas vadītājs;
3. Zenta Bondare, bijusī LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas vecākā referente.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.11.2018