Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas sociālekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

Dalībnieku skaits: 161

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas sociālekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

jauniešu iesaistīšanās lauksaimniecības biznesā
15%

lauku apvidu attīstība, veicinot ekonomisko aktivitāti, nodrošinot infrastruktūru un saglabājot apdzīvotību
66%

augstas kvalitātes vietējā pārtika, ko var atļauties ikviens patērētājs
18%