Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.09.2019
 • Atbildīgais:
  Inese Mjadeļeca

„Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā””

Aptauja beidzās 10.10.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inesei Mjadeļecai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas

Vecākai referentei

pa tālruni 67878726; vai e-pastu Inese.Mjadeleca[a]zm.gov.lv