Traktortehnikas tirdzniecība

Pakalpojumi un to izmaksas
 
Ieteikumi - VTUA reģistrēts komersants
Sarežģījumi ar nopirktās - iepriekš nereģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes reģistrēšanu, daži ieteikumi, lai no tā izvairītos
 
Tirdzniecība ar traktortehniku
Visiem tirdzniecības uzņēmumiem (turpmāk – komersantiem), kuri veic tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem jāreģistrējas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā: