Smidzinātāju pārbaudes

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes, jo:

  • sertificēta Valsts augu aizsardzības dienestā:
  • akreditēta SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojā (LATAK).

 

Konsultāciju, ierosinājumu, informācijas, kā arī citos jautājumos rakstīt uz e-pasts: miglotaji@vtua.gov.lvAugu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes VTUA veic pieci biroji –

Limbaži, Kuldīga, Jelgava, Rēzekne un Gulbene, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju:

 

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot Pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam.

 

Pakalpojumi un to izmaksas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes pakalpojumus traktortehnikas uzraudzības jomā

 

​* cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0,67 EUR apmērā un par transporta nodrošinājumu par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0,67 EUR/km (nepārsniedzot 24,79 euro).

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude 12m iekārtai

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude

23,52

4,94

28,46

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude

24,41

5,13

29,54

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude (24 sprauslas)

13,92

2,92

16,80

Kopā 12m iekārtas pārbaudei

61,85

12,99

74,80*

Piezīme:

Par katru nākamo sprauslas caurplūdes pārbaudi (1 sprauslai)

0,58

0,12

0,70*

 

Papildu, ja nepieciešams:

Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai

14,00

-

14,00*

 

Apmaksa par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudēm jāveic saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018.gada 20.aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

 

Norēķinus par pakalpojumiem var veikt ar norēķinu karti vai ar pārskaitījumu un jāveic pirms pakalpojuma sniegšanas. Norēķinus ar pārskaitījumu var nodrošināt izrakstot avansa rēķinu, to izraksta  un klients apmaksu veic pirms pakalpojuma veikšanas, vai izrakstot rēķinu, kurā norāda pēcapmaksas termiņu.

 

Pārbaude

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude, iekārta pirms pārbaudes tai vispirms ir jāsagatavo:

  • jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie elementi (spiedvada filtrs, sūcvada filtrs, sekc iju filtri un sprauslu filtri),
  • iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekārtas tilpums ir mazāks par 300 litriem vai vismaz ar 300 litriem).

 

Pārbaude, iekārtas valdītājam, dos pārliecību, ka izsmidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un nerada kaitējumu videi. Ja augu aizsardzības līdzekļa iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, sertifikāts (uzlīme) tiek izsniegts uz trim gadiem.

 

Tāpat atgādinām, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 °C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku laika periodu.

 

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām" nosaka kārtību, kādā veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes, un šo pārbaužu termiņus, kādā izsniedz sertifikātu - iekārtu pārbaudes veicējiem un pārbaudītai iekārtai, prasības iekārtām, izņēmumus attiecībā uz iekārtu pārbaudēm un citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta sertifikāta atzīšanas kārtību. Kārtību un ieteikumus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudīšanai skatīt Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.