COVID-19 laikā teorētiskās apmācības traktortehnikas vadīšanas tiesību iegūšanai notiek attālināti

COVID-19 laikā teorētiskās apmācības traktortehnikas vadīšanas tiesību iegūšanai notiek attālināti

Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situācija valstī un grozījumos Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto - pēc 2020.gada 07.novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti. Izņēmums ir šo programmu praktiskās daļas, bez kuru apguves nebūtu iespējams iegūt konkrētās prasmes.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) turpmāk apstiprinās tikai tās komersantu pieteiktās mācību grupas, kurās tiks nodrošinātas elektroniskas teorētiskās apmācības tiešsaistes režīmā visām iesaistītajām pusēm, ja spēs pārliecināties par izglītības procesa sekmīgu norisi un atbilstošu izglītības procesa materiālo bāzi.


Apmācību (reģistrēt mācību grupas) ir iespējams turpināt un veikt attālināti, ja izglītības iestāde iesniedz VTUA (tādā pašā veidā kā līdz šim) detalizētu iesniegumu ar metodoloģisko aprakstu par attālinātā apmācību procesa norisi, kurā visiem grupas apmācāmajiem (minimums pieciem) vienlaikus tiek nodrošināta apmācība tiešsaistes režīmā un nodrošināta piekļuve VTUA nodarbinātajam, lai pārliecinātos par izglītības iestādes veikto izglītības procesu un atbilstošo izglītības materiālo bāzi.

 

Noteiktas arī stingrākas prasības masku lietošanai izglītības iestādēs. Apmeklētāji un darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar fizisku barjeru un kuri uzturas sabiedriskās vietās, lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus.

 

Savukārt traktortehnikas vadītāju tiesību pretendenti var pieteikties eksaminācijai kā līdz šim, sazinoties ar tuvāko vai ērtāko VTUA nodaļas biroju un vienojoties par eksaminācijas laikiem, vienīgi jāņem vērā, ka eksaminācija veicama klātienē tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS, individuāli. Klātienes pakalpojumu saņemšanas laikā var veidoties rindas, tāpēc klientus aicinām būt iecietīgiem un ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus par pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju, ievērot savstarpējo divu metru distanci starp personām (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām) un citus epidemioloģiskos drošības noteikumus.


 
Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.


 
Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (izņemot personas, kurām ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1, vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus), teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmens) un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena (Vadīšanas eksāmens). 


 
Lai veiktu eksāmenus TR1 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību iegūšanai, attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ir apgūstāma arī pašmācības ceļā, savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvo aktu prasībām par traktortehnikas vadītāju sagatavošanu.


 
Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību!
 
Sargi sevi, sargi apkārtējos!
Paldies visiem par sapratni un atbalstu!

  • Publicēts:
    25.11.2020

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā