Kā fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumu), kā arī noņemt šādu atzīmi?

Pakalpojums

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu (turpmāk – VTUA) saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē!

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumu), kā arī noņemt šādu atzīmi.

Kā uzlikt aizlieguma atzīmi?

Lai to izdarītu ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu. Uz Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesnieguma pamata (identificējot iesniedzēju) "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (reģistrs nav publiski pieejams) tiek veikta atzīmes uzlikšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams veikt pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

Lai sev piederošai tehnikai uzliktu aizlieguma atzīmi ir jāreģistrējas Zemkopības ministrijas vienotajā elektroniskajā pakalpojumu sistēmā (turpmāk - EPS). Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes. Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt parakstot un nosūtot:

Pakalpojumus nodrošinām tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

Pakalpojuma apmaksa

Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija.

Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.

Pakalpojuma saņemšana

 Liegums tiek uzlikts valsts informācijas sistēmā par to informējot klientu, atbilstoši klienta izteiktajai vēlmei informācija par lieguma uzlikšanu tiek nosūtīta elektroniski vai izsniegta papīra formā.

Komercķīla

Savukārt par komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikai vai tās piekabei skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā "Komercķīla".