Kā es varu iegūt informāciju par savas traktortehnikas reģistrācijas datiem vai arī datus par savas traktortehnikas apliecību?

Pakalpojums

Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu (turpmāk – VTUA) saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē!

Pakalpojuma saņēmēji

Izziņu no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” var saņemt fiziskas un juridiskas personas, ja tām ir tiesības saņemt vispārpieejamo vai ierobežotas pieejamības informāciju.

Fiziska persona var saņemt tikai datus par savā īpašumā esošo traktortehniku. Ierobežotas pieejamības informācija (personas dati) tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.

Statistikas pārskatus no valsts informācijas sistēmas var saņemt jebkura persona.

Ko pakalpojums nodrošina?

Pakalpojums sniedz informāciju par valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem - traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm, traktortehnikas un tās piekabes īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), to vadītājiem, kā arī statistikas pārskatus.

Kā pieprasīt informāciju?

Izziņu vai pārskatu var pieprasīt vairākos veidos:

  • Izziņu par sev piederošo traktortehniku var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu. Lai saņemtu šādu izziņu personai ir jāreģistrējas Zemkopības ministrijas vienotajā elektroniskajā pakalpojumu sistēmā (turpmāk - EPS). Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes. Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē;
  • Jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas) pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas un jānosūta e-parakstīta vai no e-adreses uz pasts@vtua.gov.lv;
  • Ja Jūsu rīcībā nav ne e-adreses, ne e-paraksta, iesniegumu par informācijas (izziņas) pieprasīšanu no valsts informācijas sistēmas var iesniegt portālā Latvija.lv, e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, aizpildot tur prasīto informāciju un iesniegumu adresējot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai;
  • iesniegumu var iesniegt arī klātienē. Iepriekš jāpiesaka apmeklējuma laiks un jāiesniedz iesniegums Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā vai arī tuvākajā vai ērtākajā VTUA birojā. Pieprasot pakalpojumu klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Pakalpojuma apmaksa

Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t. sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija.

Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi.

Tikai EPS lietotājam izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi izmaksās vislētāk, jo izziņu sagatavo sistēma elektroniskā veidā. Visās parējās situācijās rēķins tiek sagatavots atbilstoši VTUA maksas pakalpojumu cenrādī norādītājam.

Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.

Pakalpojuma saņemšana

Izziņa e-pakalpojumā tiek sagatavota līdz ar e-pakalpojuma apmaksu EPS sistēmā. Izziņa ir izdrukājama.

Savukārt visās pārējās situācijās, tiklīdz Jūsu pieprasītā informācija ir sagatavota, saņemsiet rēķinu par pakalpojuma apmaksu, pēc tā apmaksas informācija tiks nosūtīta Jūsu norādītajā veidā.