Traktortehnikas vadītāji

No 2018. gada 1. septembra samazināts traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits, plašāku informāciju skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā aktualitātes.

 
Pakalpojumi un to izmaksas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz šādus pakalpojumus:
 

 

Eksāmena paraugi

Teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksāmens) paraugi:

 
Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmenam):
 
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas vadītājiem

 

Sīkāku informāciju par traktortehnikas vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtību skatīt 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumo Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība

 

Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veida grupētas šādi:

  • TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,
  • TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
  • TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
  • TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

 

Traktortehnikas vadītāju apliecības paraugs:

 

Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs:

 

Tehniskās uzraudzības departamenta Reģiona nodaļu pieņemšanas laiks un kontaktinformācija