Traktortehnikas tirdzniecība

Pakalpojumi un to izmaksas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija pakalpojumu
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas tirdzniecībai
 
Ieteikumi - VTUA reģistrēts komersants
Sarežģījumi ar nopirktās - iepriekš nereģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes reģistrēšanu, daži ieteikumi, lai no tā izvairītos
 
Tirdzniecība ar traktortehniku
Visiem tirdzniecības uzņēmumiem (turpmāk – komersantiem), kuri veic tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem jāreģistrējas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Iesniegumu par tirdzniecības vietas reģistrāciju komersantam jāiesniedz tuvākajā VTUA birojā