• LV

Vadītāja apliecība

Biežāk uzdotie jautājumi par traktortehnikas vadītāju apliecībām
 
 • Nozaudēta traktortehnikas vadītāja apliecība, kā var atgūt?
 • Vēlos iegūt traktortehnikas vadītāja tiesības! Kā tās var iegūt un kur var pieteikties uz apmācību – kursos vai jāapgūst pašmācībā?
 • Traktortehnikas vadītāja apliecībai ir beidzies derīguma termiņš, kā var to apmainīt vai pagarināt?
 
 
Nozaudēta traktortehnikas vadītāja apliecība, kā var atgūt?
Pamatojoties uz 2009.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1123 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība.” 41.punktu, traktortehnikas vadītāja apliecību, kas ir nozaudēta var atjaunot bez eksāmenu kārtošanas.
 
Tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk-VTUA) birojā:
 1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 2. jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 3. jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītājs veselības pārbaudei;
 4. jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti).
 
Vēlos iegūt traktortehnikas vadītāja tiesības! Kā tās var iegūt un kur var pieteikties uz apmācību – kursos vai jāapgūst pašmācībā?
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1123 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 8., 9.,10.un 12.punktu, “A” un “D” un “H” kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai attiecīgās teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi persona var iegūt pašmācībā.
 
Lai iegūtu “A” un “D” traktortehnikas vadītāja apliecību persona tuvākajā VTUA birojā nokārto:
 1. teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem (teorētiskais eksāmens);
 2. teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem (ekspluatācijas drošības eksāmens);
 3. traktortehnikas vadīšanas eksāmenu (vadīšanas eksāmens).
 
H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesības atļauts iegūt personai, kurai jau ir traktortehnikas vadītāja apliecība (neatkarīgi no iegūtās kategorijas), nokārtojot teorētisko eksāmenu un konkrētās speciālās pašgājējtehnikas vadīšanas eksāmenu.
 
Lai iegūtu “B”, “C”, “E”, “F” un “G” traktortehnikas vadītāja tiesības personai ir jābeidz mācību iestāde un ir jāiegūst apliecinājums par apmācības beigšanu, tad VTUA nav jākārto ekspluatācijas drošības eksāmens.
 
Papildus vēršam uzmanību, ka VTUA neveic personu apmācību, bet tikai pieņem eksāmenus traktortehnikas vadītāju tiesību piešķiršanai.
 
Ja persona ir pabeigusi mācību iestādi un ir apliecinājums par apmācības beigšanu, tad netiek iekasēta maksa par ekspluatācijas drošības eksāmenu.
 
Papildus informējam, ka VTUA rīcībā nav traktortehnikas, praktiskā vadīšanas eksāmena kārtošanai. Šādā gadījumā Jūs variet nodrošināt eksāmena norisi ar savu transportu, līdz ar to netiks noteikta maksa par tehnikas īri eksāmena kārtošanai, bet tik iekasēta samaksa par VTUA amatpersonas transporta nodrošinājumu.
 
Informāciju par iespējām veikt apmācību traktortehnikas vadītājiem var iegūt VTUA mājas lapā (www.vtua.gov.lv) sadaļā “traktortehnikas vadītāji” > “mācību iestādes”, kur ir publicētas visas mācību iestādes, kas ir tiesīgas apmācīt traktortehnikas vadītājus, jāsazinās ar Jums tuvāko mācību iestādi, lai var Jūs iekļaut mācību grupā, kā arī šajā sadaļā ir atrodams literatūras saraksts un jautājumi ekspluatācijas drošības eksāmenam “A” un “D” kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai.
 
Valsts kvalifikācijas eksāmens tiek kārtots vai nu tuvākajā VTUA reģiona birojā (atkarībā no personas atrašanās vietas), kā arī VTUA amatpersona var izbraukt uz nepieciešamo eksāmena kārtošanas vietu (attālums līdz eksāmena kārtošanas vietai būs atsevišķas izmaksas). Lai vienotos par konkrētu eksāmena kārtošanas laiku un vietu lūgums sazināties ar Jums tuvāko VTUA biroju, informācija pieejama VTUA tīmekļa vietnē sadaļā “kontakti”.
 
Traktortehnikas vadītāja apliecībai ir beidzies derīguma termiņš, kā var to apmainīt vai pagarināt?
Pamatojoties uz 1997.gada 21.oktobra likuma “Ceļu satiksmes likums” 22.panta 2.daļu un 2009.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1123 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība.” 6.punktu, traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņš ir noteikts desmit gadi, lai apmainītu traktortehnikas vadītāja apliecību, jums tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras birojā:
 
 1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 2. jāiesniedz apmaināmā traktortehnikas vadītāja apliecība;
 3. jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 4. jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudei;
 5. jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
 6. jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijas Republikā.

 

Lai apmainītu traktortehnikas vadītāja apliecību, kas iegūtas pirms 1990.gada 4.maija, traktortehnikas vadītājam jākārto teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos un ceļu satiksmes drošības jautājumos un praktiskās vadīšanas eksāmens. Savukārt traktortehnikas vadītāja apliecība, kas iegūta no 1990.gada 5.maija līdz 2008.gada 31.decembrim, VTUA apmaina bez eksāmena kārtošanas.

 

Ja VTUA rīcībā nav informācijas par traktortehnikas vadītāja apmācības esamību (beigšanu), vadītājam ir jāvēršas arhīvā vai izglītības iestādē ar izziņas pieprasījumu un tā jāiesniedz VTUA.