• LV

Pakalpojumu cena

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas vadītājiem

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 2013. gada 3. septembra Nr. 753 “ Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojum cenrādis” to grozījumiem, kas spēkā no 2015. gada 1. janvāra, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

 

Norēķinus par pakalpojumiem var veikt ar norēķinu karti vai ar pārskaitījumu un jāveic pirms pakalpojuma sniegšanas. Norēķinus ar pārskaitījumu var nodrošināt izrakstot avansa rēķinu, to izraksta  un klients apmaksu veic pirms pakalpojuma veikšanas, vai izrakstot rēķinu, kurā norāda pēcapmaksas termiņu.
 

*cenā nav iekļautas izmaksas par norēķinu ar maksājumu karti, kas ir 0.57 EUR un par transporta nodrošinājumu, kas ir 0.57 EUR/km turp atpakaļ ceļam no VTUA biroja. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no VTUA biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.57EUR/km x10km = 5.70 EUR.

Vienas kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību un vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas (iegūstot traktortehnikas vadītāja tiesības eksternātā)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11 - 7.11
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67  - 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 44.1 - 44.1*

 

Divu kategoriju traktortehnikas vadītāja tiesību un vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas (iegūstot traktortehnikas vadītāja tiesības eksternātā)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11 7.11
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81 12.81
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 56.91 - 56.91*

 

Vienas kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību un vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas (uzrādot mācību iestādes izdotu apliecinājumu par teorētisko un praktisko apmācību (atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību) pabeigšanu)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11  - 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67  - 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 36.99 - 36.99*

 

Divu kategoriju traktortehnikas vadītāja tiesību un vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas (uzrādot mācību iestādes izdotus apliecinājumus par teorētisko un praktisko apmācību (atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību) pabeigšanu)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11  - 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67  - 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 49.80 - 49.80*

 

H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību un vadītāju apliecības iegūšanas izmaksas
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11  - 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67  - 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 36.99 - 36.99*

 

Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošanas izmaksas, ja tā ir pazaudēta vai sabojāta
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Traktortehnikas vai tās piekabes viena nederīgā stingrās uzskaites materiāla maiņa vai dokumenta atjaunošana 10.33  - 10.33
Kopā 27.40 - 27.40*

 

Nozagtas vai nepārvaramas varas dēļ iznīcinātas traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošanas izmaksas uzrādot policijas vai citas kompetentas iestādes izdotu izziņu
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67  - 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40  - 6.40
Kopā 17.07 - 17.07*

 

Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošanas izmaksas, ja tai beidzies derīguma termiņš
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40 6.40
Kopā 17.07 - 17.07*

 

Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošanas izmaksas, ja traktortehnikas vadītāja apliecība izdota pirms 1990.gada 4.maija (vienai kategorijai)
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens 7.11 7.11
Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens 12.81  - 12.81
Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana 10.67 10.67
Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40 6.40
Traktortehnikas vai tās piekabes viena nederīgā stingrās uzskaites materiāla maiņa vai dokumenta atjaunošana 10.33  - 10.33
Kopā 47.32 - 47.32*