• LV

Tehniskās prasības

Tehniskās prasības lauksaimniecībā izmantojamo traktoru sagatavošanai meža darbiem*

 
Traktoru obligātais aprīkojums meža darbiem ir:
  1. aizsargrāmis motora pārsega, kabīnes un priekšēja stikla aizsardzībai no krītošiem priekšmetiem;
  2. radiatora aizsargrežģis;
  3. dzinēja kartera un kardānpārvadu aizsargbruņa;
  4. riepu ventiļu aizsargi;
  5. gaismas signālierīču aizsardzība.
 
Ņemot vērā traktoru ekspluatācijas apstākļus, papildus tie var tikt aprīkoti ar:
  1. sānu stiklu aizsargrežģiem;
  2. aizmugurējā stikla aizsargrežģi;
  3. atlokamu kāpsli;
  4. papildus darba apgaismojumu.

 

Punktā 1.1. – 1.3. minēto aizsargkonstrukciju stiprināšanai maksimāli jāizmanto tehnoloģiskie urbumi, citi piemērotie konstrukciju elementi, minimāli pielietojot metināšanu.

 
Konstrukcijas nedrīkst būtiski pasliktināt pārredzamību un traucēt traktora tehnisko apkalpošanas veikšanu.
 
* Ja lauksaimniecības traktors ir aprīkots ar ražotāja rūpnieciski izgatavotu aizsargaprīkojumu meža darbiem un to apliecina ražotāja dokumentācija (tehniskā specifikācija, ražotāja sertifikāti) minētās prasības nav jāpiemēro.