• LV

Pakalpojumu cena

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tehniskai apskatei

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

 

Norēķinus par Pakalpojumiem var veikt ar norēķinu karti vai ar pārskaitījumu un jāveic pirms pakalpojuma sniegšanas. Norēķinus ar pārskaitījumu var nodrošināt izrakstot avansa rēķinu, to izraksta  un klients apmaksu veic pirms pakalpojuma veikšanas, vai izrakstot rēķinu, kurā norāda pēcapmaksas termiņu.