• LV

Tehniskās apskates

Tehniskās prasības lauksaimniecībā izmantojamo traktoru sagatavošanai meža darbiem.
 
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tehniskai apskatei.
 
 
Klientu pieņemšanas laiku skatīt šeit.
 
Tehniskās uzraudzības departamenta Reģiona nodaļu kontaktinformāciju skatīt šeit.
 
 

 

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2016.gadā
 • AIZKRAUKLE - Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novads (1)
  23.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 28664518
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
   Kokneses Kokneses  29.03. 11:00     Krūmiņi pie SIA "BORMAŅI" darbnīcām 
  Kokneses 13.04. 11:00 18.05. 11:00 Koknese, Pērseskrasts, pie bij. p/s Koknese darbnīcām
  Iršu 13.04. 14:00 18.05. 14:00 Irši pag., Kūlēni pie pagasta pārvaldes
  Bebru 27.04. 11:00 29.05. 11:00 Vecbebri, Vecbebru tehnikums
  Jaunjelgavas Sunākstes 30.03. 11:00 8.05. 11:00 "Palmas", pie pagasta pārvaldes
  Daudzeses 30.03. 14:00 8.05. 14:00 „Pagastmāja”, Daudzeva
  Jaunjelgava 3.04. 11:00     Pie "LATSIN", Meža iela 4
  Sērenes 3.04. 14:00     "Katlu māja"
  Staburaga 24.04. 11:00 25.05. 11:00 Avoti pie Velmaraiši darbnīcām 
  Seces 24.04. 14:00 25.05. 14:00 TP-7015, pie k/s Sprīdītis darbnīcām
  Vecumnieku Kurmenes 5.04. 11:00 10.05. 11:00 Upmaļi 1, pie bijušā pasta 
  Valles 6.04. 11:00 11.05. 11:00 "ROSMES", pie Krīču veikala 
  Pļaviņu Klintaines 7.04. 11:00 12.05. 11:00 STUKMAŅI, Mehāniskās darbnīcas
  Vietalvas 3.05. 11:00 31.05. 11:00 Odziena, Kalēji
  Vietalvas 3.05. 14:00 31.05. 14:00 Spāres 
  Aiviekstes 21.04. 11:00 24.05. 11:00 Kriškalni 
  Neretas Zalves 10.04. 11:00 15.05. 11:00 Atpūtas, pie pagasta pārvaldes
  Zalves 10.04. 14:00 15.05. 14:00 Sproģi, Antuži 
  Mazzalves 12.04. 11:00 17.05. 11:00 Blīgznas 1, Ērberģe, pie darbnīcām
  Neretas 20.04. 12:00 22.05. 12:00 Jaunzemi, pie darbnīcām 
  Pilskalnes 20.04. 15:00 22.05. 15:00 Kantoris 
  Ogres Meņģeles 19.04. 11:00 19.05. 11:00 Bērzu iela, pie katlu mājas 
  Skrīveru Skrīveru 26.04. 11:00 26.05. 11:00 Lielkažoku 3, pie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

 • ALŪKSNE - Alūksnes, Apes novads (1)
  20.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25748191
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Apes Vireši 15.03. 10:20 10.04. 10:20 10.05. 10:20 "Vecvireši" Pie pagastnama
  Vidaga 15.03. 10:40 10.04. 10:50 10.05. 10:40 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Gaujiena 15.03. 12:30 10.04. 12:50 10.05. 12:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Trapene 15.03. 14:00 10.04. 15:00 10.05. 14:00 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Kalpaki 20.03. 10:20 12.04. 10:20 15.05. 10:20 "Latv. A/C uzturēt." Kalpaki
  Ape 20.03. 10:40 12.04. 10:40 15.05. 10:40 "Stacijas 2" Centrs
  Tiltacikuži 20.03. 11:20 12.04. 11:30 15.05. 11:20 "SIA Apes koks" Tiltacikuži
  Alūksnes Alsviķi 20.03. 12:10 12.04. 13:00 15.05. 12:10 Alsviķu profesionālā skola
  Strautiņi 22.03. 10:00 19.04. 10:00 17.05. 10:00 "Kantoris" Pie vecā kantora
  Zeltiņi 22.03. 10:30 19.04. 10:30 17.05. 10:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Ilzene 22.03. 11:50 19.04. 12:15 17.05. 11:50 "Z/S Amatnieki" Pie darbnīcām
  Liepna 23.03. 10:30 20.04. 10:30 18.05. 10:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Sofikalns 23.03. 11:50 20.04. 12:00 18.05. 12:10 Alodzenes/Purmalas krustojums
  Mālupe 23.03. 12:30 20.04. 12:50 18.05. 12:40 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Maliena 23.03. 13:30 20.04. 13:50 18.05. 13:20 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Beja 23.03. 13:40 20.04. 13:50 18.05. 13:00 Centrs
  Kalncempji 27.03. 10:15 24.04. 10:15 22.05. 10:15 "Cempji 2" Pie pagastnama
  Anna 27.03. 10:40 24.04. 10:50 22.05. 10:40 "SIA Deivos" teritorija "Rogas"
  Jaunanna 27.03. 11:30 24.04. 12:00 22.05. 11:30 "SIA Gravas" Pie kaltēm
  Ziemeri 29.03. 10:15 26.04. 10:15 24.05. 10:15 Pie veikala
  Veclaicene 29.03. 10:45 26.04. 10:45 24.05. 10:45 "Vaiņagi" Pie pagastnami
  Jaunlaicene 29.03. 12:50 26.04. 13:00 24.05. 12:50 "Ezerrozes" Pie pagastnama
  Māriņkalns 29.03. 13:40 26.04. 14:00 24.05. 13:40 Pie veikala
  Jaunalūksne 30.03. 10:10 27.04. 10:10 29.05. 10:10 Pie darbnīcas
  Mārkalne 30.03. 10:30 27.04. 10:30 29.05. 10:30 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Stuborova 30.03. 11:15 27.04. 10:50 29.05. 11:15 Pie darbnīcas
  Zaiceva 30.03. 12:50 27.04. 13:20 29.05. 12:50 "Z/S Senatnes 2" Pie darbnīcām

 • BALVI - Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novads (1)
  23.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284557, 25639706
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Balvu Bērzkalne 15.03. 10:00 18.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)
  Lazduleja 16.03. 11:00 22.05. 10:00 Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)
  Krišjāņi 20.03. 10:00 24.05. 10:00 Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)
  Vectilža 23.03. 11:00 25.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)
  Golvari 22.03. 10:00 29.05. 10:00 Pie veikala (Golvari)
  Bērzpils 22.03. 11:00 29.05. 11:00 Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)
  Tilža 27.03. 10:00 30.05. 11:00 Pie kaltes "Rota" (Raiņa iela 6)
  Viļakas Susāji 29.03. 10:00 5.06. 10:00 Pie kaltes (Susāji)
  Viļaka 29.03. 11:00 5.06. 11:00 Pie Luterāņu bazn. (Abrenes iela 13)
  Borisova 30.03. 11:00 7.06. 10:00 Pie pagasta pārv. ("Ābeļziedi")
  Upīte 3.04. 10:00 8.06. 10:00 Pie muzeja (Akas laukums)
  Rekova 3.04. 11:00 8.06. 11:00 Pie pagasta pārv. (Meža iela 1)
  Rugāju Skujetnieki 5.04. 10:00 12.06. 10:00 Pie veikala (Skujetnieki)
  Beņislava 5.04. 11:00 12.06. 11:00 Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 8)
  Rugāji 6.04. 11:00 14.06. 10:00 Pie bij.Mežniecības(Kurmenes iela 42)
  Baltinavas Pazlauga 10.04. 10:00 15.06. 10:00 Pie veikala
  Baltinava 10.04. 11:00 15.06. 11:00 Pie nov. Domes (Kārsavas iela 16)
  Demerova 10.04. 13:00 15.06. 12:00 Pie krustojuma
  Balvu Vīksna 12.04. 10:00 19.06. 10:00 Pie pagasta pārv. ("Mieriņi")
  Kurna 12.04. 12:30 19.06. 12:30 Pie pagasta pārv. (Balvu iela 15)
  Cērpene 19.04. 10:00 20.06. 10:00 Pie darbnīcām
  Briežuciems 19.04. 11:00 20.06. 11:00 Pie pagasta pārvaldes
  Naudaskalns 19.04. 14:00 20.06. 14:00 Pie pagasta pārv. ("Pagastmāja")
  Viļakas Semenova 20.04. 11:00 21.06. 10:00 Pie pagasta pārv. ("Pienenes")
  Kuprava 24.04. 10:00 22.06. 11:00 Pie pagasta pārv. (Rūpnīcas iela 3)
  Žīguri 24.04. 12:00     Pie pagasta pārv. (Ciemata iela 4)
  Balvu Balvi 8.05. 09:00     AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)
  11.05. 09:00     Balvu PPA SANTEX (Bērzpils iela 56)
  15.05. 09:00     VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (Vidzeme iela 4)
  17.05. 09:00     AS "Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)
  Viļakas Viļaka 17.05. 11:00     AS "Sadales tīkls" (Balvu iela 4)
  Žīguri 10.05. 11:00     SIA "Žīguru mežrūpniecības sabiedrība" (Teritorija, Rūpniecības iela 8)
 • BAUSKA - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novads (1)
  20.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29190805, 29221242
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Bauskas Gailīšu 17.03. 10:30 17.05. 10:30 12.07. 12:00 3.08. 12:00 Uzvaras iela 2 (centrā uz laukuma)
  Mežotnes 20.03. 10:30 18.05. 10:30 5.07. 11:00 24.07. 11:00 Mežotne, Pils iela (darbnīcas)
  Ceraukstes 22.03. 10:30 11.05. 10:30 6.07. 10:20 27.07. 10:20 Mūsa, Centra iela 145 (darbnīcas)
  22.03. 11:00 11.05. 11:00 6.07. 10:30 27.07. 10:30 Ceraukstīte, Klēts iela 18 (darbnīcas)
  Īslīces 23.03. 10:30 8.05. 10:30 12.07. 10:20 3.08. 10:20 Bērzi, Ernesta Kapkalna iela 1c (darbnīcas)
  23.03. 11:00 8.05. 11:00 12.07. 10:30 3.08. 10:30 Īslīce, Pastališķi "Plānītes"
  Iecavas Iecavas 27.03. 10:30     20.07. 10:30     Rosme, Rosme 18 (darbnīcas)
  27.03. 10:30             Zorģi, (darbnīcas)
  27.03. 11:30     20.07. 11:00     Iecavnieks, Iecavnieki (darbnīcas)
  27.04. 10:30     20.07. 11:30 11.08. 10:00 Iecava, Rīgas iela 55, (Rakmente)
  27.04. 11:30             Zālīte, Dārza iela 2
      8.06. 10:30         Balticovo
      8.06. 11:30         Jumis, Raibaļas (darbnīcas)
  Vecumnieku Bārbeles 29.03. 10:30 10.05. 10:30     7.08. 11:00 Baznīca, Liepu aleja 1
  Vecumnieku 5.04. 10:30 12.06. 10:30         Misas Kūdra, (darbnīcas)
  5.04. 10:30 12.06. 10:30         Beibeži, (katlu māja)
  5.04. 11:30 12.06. 11:30 19.07. 11:30     Vecumnieki, Jaunā iela (darbnīcas)
  Bauskas Codes 6.04. 10:30 15.05. 10:30 5.07. 10:00 24.07. 10:00 Jauncode, Drenģerkalns 8 (darbnīcas)
  6.04. 11:00 15.05. 11:30 5.07. 10:30 24.07. 10:30 Code (galdniecība)
  Rundāles Svitenes 10.04. 10:30 22.05. 10:30 17.07. 11:00 9.08. 11:00 Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
  Bauskas Vecsaules 12.04. 10:30 9.06. 09:30 10.07. 10:20 26.07. 10:20 Vecsaule, Mežmārtiņi (kons. Cehs)
  12.04. 11:00 9.06. 10:30 10.07. 10:30 26.07. 10:30 Zvaigzne, Kokles 1 (darbnīcas)
  12.04. 11:00 9.06. 11:00 10.07. 11:00 26.07. 11:00 Jaunsaule, (veikals)
  12.04. 12:00 9.06. 12:00 10.07. 11:30 26.07. 11:30 Ozolaine, (darbnīcas)
  Vecumnieku Skaistkalnes 13.04. 10:30 5.06. 10:30 13.07. 10:30 7.08. 10:30 Mēmele
  13.04. 11:30 5.06. 11:30 13.07. 11:00 7.08. 11:00 Skaistkalne, (darbnīcas)
  Bauskas Dāviņu     24.05. 10:30 19.07. 10:20 10.08. 10:20 Dāviņi, (pagastmāja)
  Vecumnieku Stelpes 19.04. 10:30 29.05. 10:30 19.07. 10:30 10.08. 10:30 Stelpe, (pagastmāja)
  Rundāles Rundāles 20.04. 10:30 25.05. 10:30 17.07. 11:30 9.08. 11:30 Rundāle, (darbnīcas)
  Viesturu 24.04. 10:30 7.06. 10:30 17.07. 10:30 9.08. 10:30 Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)
  24.04. 11:30 7.06. 11:30 17.07. 11:00 9.08. 11:00 Bērstele, Bērsteles iela (pagastmāja)
  Bauskas Brunavas 26.04. 10:30 1.06. 10:30 6.07. 11:00 27.07. 11:00 Brunava (kalte)
  26.04. 11:30 1.06. 11:30 6.07. 11:30 27.07. 11:30 Rainis (darbnīcas)

 • DAUGAVPILS - Daugavpils un Ilūkstes novads (1)
  16.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29421124, 294410222
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Daugavpils un Ilūkstes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Daugavpils Ambeļu 08.03. 11:00 15.05. 11:00 Pagasta ēka, Parka 6
  Biķernieku 06.03. 11:00 10.05. 13:00 Pagasta ēka, Saules 4
  Demenes 15.03. 13:00 17.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Draudzības 22
  c.Kumbuļi 16.03. 11:00 25.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Līdumnieku iela, Selva
  Dubnas 24.03. 09:00 15.05. 11:00 Pagasta ēka, Nākotnes 1a
  Kalkūnes 09.03. 11:00 24.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Dārza 40a
  Kalupes 24.03. 12:00 12.05. 09:00 Katlu mājas ter., Lielā 23
  Laucesas 15.03. 12:00 11.05. 11:00 Pagasta ēka, c.Mirnijs, Miera 26
  Līksnas 20.03. 10:00 22.05. 11:00 Pagasta ēka, Daugavas 8
  Maļinovas 06.03. 12:00 18.05. 09:00 Pagasta ēka, Rēzeknes iela, Kultūras nams
  Medumu 16.03. 13:00 26.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Alejas 4J
  Naujenes 06.03. 10:00 10.05. 09:00 Pagasta ēka, Skolas 15
  Nīcgales 20.03. 13:00 22.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Skolas iela, Meh. darbnīcas
  Salienas 22.03. 11:00 17.05. 09:00 Pagasta ēka, Centrāles 24
  Skrudalienas 22.03. 13:00 26.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Silene, Riču 8
  Sventes 09.03. 12:00 24.05. 09:00 Katlu mājas ter., Daugavas 17
  Tabores 15.03. 11:00 11.05. 09:00 Pagasta ēka, Oktobra 2a
  Vaboles 20.03. 11:00 12.05. 09:00 Pagasta ēka, Pagastmāja
  Vecsalienas 02.03. 11:00 11.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Červonka, Darbnīca
  Višķu 23.03. 11:00 29.05. 11:00 Darbnīcu teritorija, Višķu tehnikums 20
  c.Vīganti 08.03. 13:00 18.05. 11:00 Darbnīcu teritorija, Vīganti, Kaltes
  Ilūkstes Bebrenes 17.03. 11:00 08.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Tehniskais centrs
  Dvietes 17.03. 09:00 08.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Zvejnieki
  Eglaines 13.03. 12:00 19.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Raiņa 1a
  Ilūkste 21.04. 09:00     SIA "Ornaments" darbnīcu ter., Jelgavas 21
  Pilskalnes 13.03. 13:00 19.05. 15:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas
  Subate 13.03. 09:00 19.05. 09:00 Pagasta ēka, Zaļmuižas 19
  Šēderes 02.03. 09:00 19.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas 5
 • DOBELE - Auces, Dobeles, Tērvetes novads (1)
  21.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29269130, 29131817
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Auces, Dobeles un Tērvetes novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Auces Vecauce 19.04. 10:30 17.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Vecauce
  Vecmiķeļi 20.03. 10:30     Tand Ukri
  Bēne 17.05. 14:00     Rūpniecības 2D
  Īle 12.05. 10:30     Pagasta centrs (Klintenes)
  Lielauce 12.05. 12:30     Pagasta centrs (Tautas nams)
  Ukri 15.05. 10:30     Pagasta centrs (Druvas iela)
  Vītiņi 12.04. 10:30 17.05. 12:00 Pagasta centrs (Pagasta nams)
  Ķevele 12.04. 14:00     Ciema centrs (Dailes)
  Dobeles Kaķenieki 26.04. 10:30 29.05. 12:30 Meh. darbnīcas Agro Kaķenieki
  Auri 10.03. 10:30     Ziedi JP
  Šķibe 17.03. 10:30 21.04. 10:30 Šķibe (Ziedi)
  Miltiņi 05.04. 10:30 31.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Zelta druva
  Biksti 03.04. 10:30 24.05. 12:30 Mehāniskās darbnīcas Muldas
  Upenieki 24.05. 10:30     Ciema centrs (Krāces)
  Aizstrautnieki 10.03. 12:30     Kalna Oši
  Jaunbērze 01.03. 10:30 31.03. 10:30 Ošlejas
  Jaunbērze 24.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas Mārtiņi
  Krimūnas 29.03. 10:30     Dobele Agra 
  Naudīte 22.05. 10:30     Lielodiņi 
  Naudīte 24.04. 11:30     Graudi 
  Penkule 07.04. 10:30 19.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas SIA Penkule
  Zebrene 29.05. 10:30     Pagasta centrs (Veldres)
  Tērvetes Bukaiši 27.04. 10:30 26.05. 10:30 Pagasta centrs (Meh.darbnīcas)
  Kroņauce 22.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas A/F Tērvete
  Zelmeņi 10.04. 10:30     Dāmnieki 
  Klūnas 22.05. 13:00     Ciema centrs (Klūnas)
  Augstkalne 28.04. 10:30     Silāres (Kalēji)
  Dzeguzēni 28.04. 12:00     Silaine 
 • GULBENE - Gulbenes novads (1)
  19.02.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29493096, 20234695
  www.vtua.gov.lv

 • JĒKABPILS - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novads (1)
  14.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25639642 vai 29127108
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Krustpils Krustpils 27.03. 11:00 24.04. 11:00     Spunģēni, „Robežnieki”
  Variešu 27.03. 12:00 24.04. 12:00     Varieši, „Variešu darbnīca”
  27.03. 13:00 24.04. 14:00     Medņi, „Tautoņi”
  27.03. 14:00 24.04. 15:30     Antūži, "Kalnāres"
  Atašienes 09.03. 14:00 07.04. 12:00 05.05. 12:00 Atašiene, Liepu14
  Mežāres 09.03. 11:00 07.04. 09:30 05.05. 09:30 Mežāre, „Autogarāža”
  Kūku 13.03. 11:00     25.05. 11:00 Zīlāni, Laukezera 4
  Vīpes 13.03. 12:00 27.04. 11:00 25.05. 12:00 Vīpe, Neretas 6
  Jēkabpils Ābeļu 29.03. 10:30     10.05. 10:30 „Augškalni” 
  Dignājas 29.03. 12:00     10.05. 12:00 Vandāni, „Sprīdītis”
  Dunavas 29.03. 13:00     10.05. 13:00 Sudrabkalns, „Klēts”
  Rubenes 16.03. 13:00 12.04. 13:00 11.05. 13:00 Kaldabruņa, „Darbnīcas”
  16.03. 12:00 12.04. 12:00 11.05. 12:00 Rubeņi, „Pasta nodaļa”
  16.03. 11:00 12.04. 11:00 11.05. 11:00 Slate, „Vairogi”
  Zasas 02.03. 12:00 13.04. 12:00 12.05. 10:00 Zasa, „Stabiņi”
  Leimaņu         12.05. 13:00 Mežgale, „Celmenieki”
  02.03. 13:30 13.04. 13:00 12.05. 11:00 Leimaņi, „Leimaņu tautas nams”
  Kalna 02.03. 11:00 13.04. 11:00 12.05. 09:00 Vidsala, „Silāres”
  01.03. 10:30 26.04. 10:30 24.05. 10:30 Dubulti „Straumītes”
  Salas Salas 24.03. 09:00 10.04. 14:30 08.05. 14:30 Birži, „Laivinieki”
      10.04. 13:30 08.05. 13:30 Ošāni, Ošānu 8
      10.04. 12:00 08.05. 12:00 Sala, Alejas 2
  Sēlpils     10.04. 11:00 08.05. 11:00 Taborkalns, „Dāburi”
  Viesītes Viesītes 24.03. 10:00 19.04. 11:00 15.05. 11:00 Viesīte, Smilšu 2
  Saukas 24.03. 12:00 19.04. 13:30 15.05. 13:30 Lone, „Ritenis”
  Elkšņu 23.03. 11:30 20.04. 11:30 17.05. 11:30 Elkšņi, „Pagastmāja”
  Rites 23.03. 13:00 20.04. 13:00 17.05. 13:00 „Spodri” 
  Aknīstes Gārsenes 08.03. 14:00 06.04. 14:00 03.05. 14:00 Gārsene, „Mehāniskās darbnīcas”
  Asares 08.03. 12:30 06.04. 12:30 03.05. 12:30 Asare, „Drustāni”
  08.03. 11:30 06.04. 11:30 03.05. 11:30 Ancene, "Siliņi"
  Aknīstes 01.03. 11:30 26.04. 12:00 24.05. 12:00 Aknīste, Augšzemes 76
 • JELGAVA - Jelgavas un Ozolnieku novads (1)
  14.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 22047220, 20241052, 29395264
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jelgavas un Ozolnieku novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Jelgavas Eleja 20.03. 09:00 3.05. 09:00 "Ošenieki", Elejas pagasts
  Nākotne 22.03. 09:00 8.05. 09:00 "Vecsmildziņas", Nākotne pie mehāniskajām darbnīcām
  Dorupe 22.03. 13:00 8.05. 13:00 "Ainaviņas", pie mehāniskām darbnīcām
  Zemgale     8.05. 14:30 "Kažmeri" pie mehāniskām darbnīcām
  Dzirnieki 27.03. 15:00 10.05. 14:00 Saules iela 1, pie mehāniskām darbnīcām
  Staļģene 27.03. 09:00 10.05. 09:00 Svirlaukas iela 3
  Jaunsvirlauka 27.03. 13:00 10.05. 13:00 "Gravas"
  Vecsvirlauka     12.05. 09:00 "Jaunvanči"
  Lielplatone 29.03. 13:00 12.05. 13:00 "Arāji"
  Līvbērze 29.03. 09:00 13.05. 13:00 Kalnciema ceļš 5
  Pēterlauki 24.03. 14:00 13.05. 11:00 "Pēterlauki"
  Lielvircava     13.05. 09:00 "Darbnīcas", Ausekļa iela 40
  Bērvircava 3.04. 09:00 17.05. 09:00 Saulstaru iela 2A
  Buķi 3.04. 11:00 15.05. 13:00 "Sniedzes"
  Sesava 3.04. 14:00 15.05. 09:00 "Mehāniskās darbnīcas", Skolas iela 22
  Ozolnieku Garoza 7.04. 09:00 19.05. 09:00 Cirpeņi, mehāniskās darbnīcas
  Emburga 7.04. 11:00 19.05. 11:00 Strīķeri, mehāniskās darbnīcas
  Renceles     19.05. 14:00 "Amoliņi"
  Jelgavas Svēte 10.04. 09:00 22.05. 09:00 Viesturu kalte
  Jēkabnieki 10.04. 11:00 22.05. 13:00 Mehāniskās darbnīcas, Muzikantu iela 31
  Valgunde 10.04. 14:00 24.05. 09:00 Celtnieku un Priežu ielas krustojums
  Tīreļi     24.05. 11:00 Rīgas iela 3
  Vītoliņi     24.05. 14:00 "Veikals Vienība", Priežu iela
  Vilce 19.04. 13:00 26.05. 13:00 Astartes DUS
  Valneri 19.04. 09:00 26.05. 09:00 "Valneri", Pie kaltes
  Ziedkalne 21.04. 09:00 31.05. 09:00 Gauju garāža
  Vircava 12.04. 09:00 29.05. 08:30 "Kamenes"
  Mazlauki 12.04. 13:00 29.05. 10:00 Pie veikala Rosme
  Oglaine     29.05. 14:00 Mehāniskās darbnīcas
  Ūziņi 24.04. 09:00 2.06. 13:00 "Burtnieki"
  Zaļenieki 24.04. 13:00 2.06. 09:00 "Darbnīcas"
  Jušķēni 26.04. 09:00     Jušķēni, Sesavas pag.
  Ozolnieku Brankas 28.04. 09:00 1.06. 09:00 Mehāniskās darbnīcas, Saules iela 2
 • KRĀSLAVA - Aglonas, Dagdas un Krāslavas novads (1)
  16.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284665, 29336238
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Krāslavas Ezerkalns 20.03. 10:10     Darbnīcas
  Augstkalne 22.03. 10:10     Kalna 11
  Indra 24.03. 10:30 02.06. 09:00 Blaževiča 6
  Vaivodi 23.03. 10:20     Darbnīcas
  Kombuļi 30.03. 10:10     Darbnīcas
  Kaplava 10.04. 10:10     "Karbons"
  Varnaviči 12.04. 10:10     Alejas 6
  Robežnieki 21.04. 09:00 07.06. 10:20 Jaunatnes 6
  Skuki 13.04. 10:20     Darbnīcas
  Kalnieši 19.04. 10:10 08.06. 10:10 Darbnīcas
  Veterovka 26.04. 10:10     Darbnīcas
  Bogdani 27.04. 10:10     "Bogdani"
  Traptiški 27.04. 11:00     Darbnīcas
  Izvalta 08.05. 10:10     Darbnīcas
  Piedruja 12.05. 09:00     Darbnīcas
  Lupandi 11.05. 10:20     Darbnīcas
  Auleja 26.05. 09:00 28.06. 09:00 Darbnīcas
  Dagdas Andzeļi 03.04. 10:30     Darbnīcas
  Ezernieki 07.04. 09:00 05.06. 10:30 Darbnīcas
  Beloje 06.04. 10:30     "Mētrāji"
  Ozoliņi 05.04. 10:20     Darbnīcas
  Landskoruna 24.04. 10:30     "Lielceļi"
  Astašova 19.05. 09:00 09.06. 09:00 Darbnīcas
  Andiņi 15.05. 10:30     "Graudiņi"
  Mariampole 17.05. 10:30     Darbnīcas
  Svariņci 18.05. 10:30     Darbnīcas
  Porečje 22.05. 10:30     Skolas 7
  Konstantinova 24.05. 10:20     Saules 8
  Asūne 25.05. 10:20     Dārza 1
  Račeva 29.05. 10:20     "Celiņi"
  Neikšāni 1.06. 10:30     Pagasts
  Aglonas Grāveri 27.03. 10:20     Ezeru 21
  Sloboda 29.03. 10:20     Darbnīcas
  Priežmale 20.04. 10:30 29.06. 10:30 Ilzas 19
  Šķeltova 10.05. 10:00     Daugavpils 5

 • KULDĪGA - Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads (1)
  03.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29920594
  www.vtua.gov.lv

 • LIEPĀJA - Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads (1)
  16.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Uzziņām tālrunis: 29437351, 20000450
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Aizputes Rokasbirze     06.04. 10:30     "Darbnīcas"
  Kalvene     24.04. 10:30 10.05. 10:30 Skolas iela 21
  Štakeldanga     20.04. 10:30 17.05. 10:30 "Ozolāji"
  Apriķi     20.04. 13:00 17.05. 13:00 Apriķu darbnīcas
  Kazdanga     26.04. 10:30 24.05. 10:30 Ķiršu gatve 1
  Cīrava     27.04. 10:30 25.05. 10:30 “Gaismas”
  Pāvilostas Pāvilosta 29.03. 10:30     15.05. 10:30 Dzintara iela 73
  Vērgale 29.03. 10:30     17.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas
  Ziemupe 29.03. 12:00     17.05. 12:00 Ziemupes tautas nams
  Saraiķi 29.03. 12:30     17.05. 13:00 Šķēdes iela 1
  Saka 29.03. 13:30     15.05. 13:30 ”Pagastmāja”
  Grobiņas Medze 06.03. 10:30     03.05. 10:30 “Priedes”, Kapsēde
  Robežnieki 08.03. 10:30         Mehāniskās darbnīcas
  Gavieze 10.03. 09:00     14.06. 10:30 “Āmuļi”
  Bārta     03.04. 10:30 08.05. 10:30 “Tautas nams”
  Durbes Lieģi 13.03. 10:30 05.04. 10:30 05.06. 10:30 Parka iela 2
  Durbe 20.03. 10:30     19.05. 09:00 Skolas iela 3
  Dunalka     07.04. 09:00 12.06. 10:30 “Pagastmāja”
  Vecpils     10.04. 10:30 21.06. 10:30 “Pagastnams”
  Priekules Virga 15.03. 10:30     10.05. 10:30 “Pagastmāja”, Paplaka
  Bunka 22.03. 10:30 26.04. 10:30 16.06. 09:00 ”Bunkas kultūras nams”
  Priekule 16.03. 10:30 24.04. 10:30 02.06. 09:00 Ķieģeļu iela 3
  Kalētu     12.04. 10:30 09.06. 09:00 Liepu aleja 6
  Gramzda     26.04. 13:30 02.06. 12:00 Skolas iela 3
  Tadaiķi         07.06. 10:30 "Kalte"
  Nīcas Otaņķi 24.03. 09:00     02.06. 09:00 “Pagastmāja”, Rude
  Nīca 27.03. 10:30 19.04. 10:30 15.05. 10:30 Bārtas iela 10
  Rucavas Dunika 17.03. 09:00     22.05. 10:30 ”Purenītes”, Sikšņi
  Rucava     24.04. 10:30 19.06. 10:30 “Pagastmāja”
  Vaiņodes Vaiņode     26.04. 10:30 24.05. 11:30 Vienības iela 6 (Kom.uzņēmums)
  Vībiņi     19.04. 10:30 24.05. 10:30 Kalna iela 4 (Pie vecā bērnu dārza)
 • LIMBAŽI - Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu, Sējas novads (1)
  22.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26804735, 25639700
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Saulkrasti Saulkrasti 29.03. 10:30 24.05. 10:30 Rīgas iela 10 (SIA CBF Binders mehāniskās darbnīcas)
  Sēja Pabaži     24.05. 12:00 Laukums pie autobusu pieturas "Pabaži"
  Sēja 29.03. 13:30 23.08. 10:30 ceļš Murjāņi-Sēja 4.km ( pie bijušām darbnīcām)
  Salacgrīva Liepupe 30.03. 10:30 25.05. 10:30 "Birzgaļi" ( Duntes darbnīcas)
  30.03. 12:00 25.05. 12:00 Skolas iela 14 ( Liepupes darbnīcas )
  Salacgrīva 20.04. 10:30 14.06. 12:30 Lauvas, laukums pie Tautas nama
  20.04. 12:00 14.06. 14:00 "Ezerkalni" ( Korģenes darbnīcas)
  10.05. 10:30 21.06. 12:30 "Jaunstrautmaļi" (Svētciema darbnīcas )
  10.05. 12:00 21.06. 10:30 Transporta iela 9, (A/S Brīvais Vilnis transporta cehs)
  11.05. 10:30     Pērnavas 58 Kuiviži, (laukums pie ostas vārtiem)
  Ainaži 11.05. 11:30 08.06. 11:00 Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
  11.05. 13:00 08.06. 12:00 Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
  Salacgrīva     21.06. 12:00 Krūmiņu iela 3A, (VAS Latvijas ACU meh. darbnīcas)
  Limbaži Limbaži     25.05. 13:00 Lāde, "Šķērstiņi"
  Skulte     29.05. 10:15 Stiene "Lielpēteri", "Dzirkalni"
  03.04. 10:30 29.05. 11:30 Skultes muiža
  03.04. 13:00 29.05. 13:00 Mandegas (Skultes autogarāžas)
  03.04. 15:00 29.05. 14:00 Klints, "Saulītes"
  Vidriži 05.04. 10:30     Bīriņi, "Lielkalni"
  05.04. 12:00 05.06. 10:30 "Budes" (autogarāžas, Vidrižu darbnīcas)
  Limbaži 06.04. 10:30     Lādezera mehāniskās darbnīcas
  06.04. 12:00     Kaijciema darbnīcas
  Umurga 12.04. 10:30     Augstroze, "Oliņi"
  12.04. 12:00 08.06. 10:30 Mehanizācijas iela 5, (Umurgas darbnīcas)
  Katvari 13.04. 10:30     Pociema darbnīcas
  13.04. 12:00 08.06. 12:00 Tiegažu darbnīcas
  Viļķene 19.04. 10:30 14.06. 10:30 "Gatve" (Viļķenes darbnīcas)
  19.04. 12:00 14.06. 11:30 Vitrupes darbnīcas
  Pāle 24.04. 10:30 15.06. 10:30 "Rāmnieki", "Ūdri"
  24.04. 14:00 15.06. 11:30 "Ozoli" (Ārciema darbnīcas)
  Limbaži 12.05. 09:00     Mehanizācijas iela 3, (SIA Limbažu ceļi )
      16.06. 09:00 Mehanizācijas iela 2, (VAS Latvijas autoceļu uzturētāji)
  Krimulda Lēdurga 10.04. 10:30 07.06. 10:30 Atmoda (centrā uz laukuma)
  10.04. 12:00 07.06. 12:00 Lēdurga, (laukums pie veikala)
  10.04. 13:00 07.06. 13:00 Draudzības darbnīcas
      05.06. 12:00 Aijažu darbnīcas
  Aloja Staicele 26.04. 10:30 28.06. 10:30 Rozēni, (laukums pie darbnīcas)
  26.04. 12:00 28.06. 12:00 "Rēciems" (Staiceles autogarāžas)
  26.04. 14:00     Vīķi (laukums pie veikala )
  Aloja 27.04. 10:30     Darbnīcu iela 2, Ungurpils
  27.04. 13:00 29.06. 10:30 "Lidlauka noliktava"
      29.06. 10:30 "Ceļinieki" (VAS Latvijas ACU Alojas iecirknis)
  Brīvzemnieki 08.05. 10:30 29.06. 13:00 "Kalnāji 1" (Puikules darbnīcas)
      05.07. 13:00 "Līdumnieki 1" Buiva
  Braslava 03.05. 10:30 05.07. 10:30 Braslava, laukums pie parka
  03.05. 13:00 05.07. 11:30 Vilzēnu darbnīcas
  08.05. 12:00     Urga ("SIA Aloja Agro" bāze ) 

 • LUDZA - Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads (1)
  14.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 26385715, 25733592
  www.vtua.gov.lv

 • MADONA - Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads (1)
  05.04.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29284538, 29185417
  www.vtua.gov.lv

 • OGRE - Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novads (1)
  14.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 26486660, 25639696
  www.vtua.gov.lv

 • PREIĻI - Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novads (1)
  08.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 28621858 vai 28653191
  www.vtua.gov.lv

 • PRIEKUĻI - Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novads (1)
  19.02.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītajam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29284639, 25600707
  www.vtua.gov.lv

 • RĒZEKNE - Rēzeknes, Viļānu novads (1)
  08.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29268965, 29483146
  www.vtua.gov.lv

 • RĪGA - Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novads un Jūrmala (1)
  03.03.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 26439396, 29387160, 26603850
  www.vtua.gov.lv
  Tehniskajām apskatēm Allažu pagastā, Mālpils, Ropažu, Baldones novadā - tālrunis 26486660, 25639696

 • SALDUS - Brocēnu, Priekules, Saldus, Vaiņodes novads (1)
  15.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29476900, 26553055
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Brocēnu, Priekules, Saldus un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Saldus Druva 22.02. 12:30 21.04. 09:00 Kuldīgas šoseja 2 (darbnīcas).
  Pampāļi 24.02. 10:00 24.03. 09:00 SIA Pampāļu darbnīcas, Abrupes.
  Ošenieki 1.03. 10:20 3.04. 10:20 "Ošenieku mehāniskās darbnīcas".
  Jaunlutriņi 1.03. 11:30 3.04. 11:30 Upes iela 4, pie pag. Pārvaldes.
  Šķēde 1.03. 13:00 3.04. 13:00 Skolas iela, pie vecās katlu mājas.
  Zvārde     5.04. 10:15 Pie pag. Pārvaldes -"Striķi".
  Kursīši 2.03. 10:30 5.04. 11:20 Kalna iela 2
  Ezere 8.03. 10:20 3.05. 11:30 Pie "Ezeres pag. Padomes ēka".
  Sesile 10.03. 09:00 13.04. 10:20 Pie SIA Sātiņi "Sātiņu katora ēka".
  Zaņa 15.03. 10:30 20.04. 10:30 SIA Kols "Mehāniskās darbnīcas".
  Kalni 27.03. 10:30     SIA Griezes lejnieki
  Dziras 27.03. 13:30     "Dziras ferma"
  Meldzere 20.03. 10:30     Z/S Brizgas "Meldzere".
  Nīgrande 20.03. 11:30 11.05. 10:30 SIA Berivs "Mehāniskās darbnīcas".
  Kalni 20.03. 13:00 11.05. 11:30 "Mehāniskās darbnīcas".
  Līkupēni 22.03. 10:20 27.04. 10:20 Pie bibliotēkas "Veclīkupēni".
  Jaunauce 22.03. 11:30 27.04. 11:00 Pie pag. pārvaldes"Pagasta māja".
  Vadakste 23.03. 10:30 27.04. 12:30 Pie pag. Pārvaldes "Krāces".
  Ruba 23.03. 11:30 27.04. 14:00 "Mehāniskās darbnīcas".
  Lutriņi 30.03. 10:30 21.04. 12:30 Mehāniskās darbnīcas "Vārpas".
  Butnāri 29.03. 10:20 8.05. 10:20 Pie darbnīcām "Gaismas".
  Zirņi 29.03. 11:15 8.05. 11:15 Pie darbnīcām "Mazbaltkalni".
  Brocēnu Gaiķi 6.03. 10:20 6.04. 10:20 "Gaiķu pagasta ēka".
  Satiķi 6.03. 11:00 6.04. 11:00 "Centra darbnīcas".
  Remte     12.04. 10:20 Pie pag pārvaldes "Kantora ēka".
  Blīdene 9.03. 10:30 12.04. 11:30 Pie pag. Pārvaldes "Ievas".
  Brocēni 13.03. 10:30 20.04. 13:30 Lielcieceres iela (Kartinga trase).
  Vaiņodes Vaiņode 26.04. 10:30 24.05. 11:30 Vienības iela 6 (Komunālā uzņēmumā).
  Vībiņi 19.04. 10:30 24.05. 10:30 Kalna iela 4 (pie vecā bērna dārza).
  Priekules Priekule 16.03. 10:30 24.04. 10:30 Ķieģeļu iela 3.
      2.06. 09:00
  Gramzda 26.04. 13:30 2.06. 12:00 Skolas iela 3.

 • TALSI - Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads (1)
  21.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29341374; 26139989
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Talsu Abavas 12.04. 10:15 22.05. 10:15 Valgales centrs, pirms angāra "Vecvalgale 1".
  Balgales 10.04. 10:15 24.05. 10:15 Darbnīcas pie autobusa pieturas "Liesma".
  Pastende 20.04. 10:15 31.05. 10:15 Sia "Kalnnieki" teritorijā, Darba iela 2.
  Ģibuļi 20.04. 12:00 31.05. 12:00 Pie "Kalēju", darbnīcām.
  Uzvara 21.04. 10:15 02.06. 10:15 "Uzvaras", darbnīcas.
  Spāre 21.04. 11:00 02.06. 11:00 "Spāres mehāniskās darbnīcas".
  Īves 03.05. 10:15 07.06. 13:00 Tiņģeres centrs, Bijušās katlumājas teritorijā.
  Ķūļi 07.04. 10:15 19.05. 10:15 Pie "Pienotavas".
  Laidze 26.04. 13:00 26.05. 14:00 Centra katlumāja, pie Tehnikuma.
  Lauciene 13.04. 10:15 26.05. 10:15 Pie Centra katlumājas.
  Lībagu 31.03. 10:15 15.05. 10:15 Dižstende, "Dižzemes".
  Lube 24.04. 10:15 29.05. 13:00 Annužu tehnikas serviss.
  Virbu 03.04. 10:15 13.05. 10:15 Pie Virbu pagasta pārvaldes, Lielā iela-15.
  Valdgales 26.04. 10:15 07.06. 10:15 Centrā pie "Pūņu kroga".
  Vandzene 05.04. 10:15 17.05. 10:15 Pie "Dispečerdienesta".
  Strazde 03.04. 11:00 13.05. 11:00 Darbnīcu teritorijā.
  Valdemārpils 28.04. 10:15 05.06. 10:15 Raiņa iela 8c.
  Lubezere 28.04. 11:00 05.06. 11:00 Centra aleja 17.
  Nogale 28.04. 12:00 05.06. 12:00 Nogales darbnīcas "Ošlejas".
  Stende 11.05. 10:15 14.06. 10:15 Kasparu iela 8.
  Dundagas Kolka -------- ------- 19.06. 11:00 Pie degvielas uzpildes stacijas.
  Dundaga 08.05. 10:20 09.06. 10:20 Sia Dundaga darbnīcas "Upeslīči"
  Neveja 08.05. 12:00 09.06. 13:00 "Auri"
  Vīdāle 10.05. 10:30 12.06. 11:00 Centrā pie kaltes.
  Kaļķi 10.05. 12:00 12.06. 14:00 Pie Kaļķu darbnīcām, SIA"Ēnavas" teritorijā
  Rojas Roja 12.05. 10:15 16.06. 10:15 Ostas iela 7A
  Rude 19.04. 10:15 29.05. 10:15 Rudes darbnīcas,"Arāji"
  Mērsraga Mērsrags -------- ------- 21.06. 11:00 Jēgerlejas iela pie Estrādes

 • TUKUMS - Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novads (1)
  29.06.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 28676423, 26767135
  www.vtua.gov.lv

 • VALKA - Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novads (1)
  22.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29154976
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Smiltene Branti 15.03. 10:00 10.04. 10:00 16.06. 13:00 darbnīcas SIA Vidzemīte
  Palsmane 13.03. 10:00 12.04. 10:00 15.06. 10:00 pie darbnīcas SIA Palsmane
  Variņi 9.03. 10:00 13.04. 10:00 15.06. 13:00 pie darbnīcas SIA Palsa
  Beverīna Trikāta 16.03. 10:00 19.04. 10:00 9.06. 10:00 Centrs-bijušās darbnīcas
  Vāle 16.03. 12:30 19.04. 12:00 9.06. 12:00 darbnīcas SIA Vāle 1
  Smiltene Blome 17.03. 09:30 3.05. 10:00 5.06. 10:00 pie darbnīcas Ceļinieks 2010
  Valka Vijciems 20.03. 10:00 8.05. 10:00 7.06. 10:00 pie darbnīcas KB Vijupe
  Strenči Plāņi 22.03. 10:00 8.05. 12:30 8.06. 10:00 darbnīcas Plāņi
  Jaunklidzis 22.03. 13:00 8.05. 14:00 8.06. 12:30 Z/S Jaunstrūkas darbnīca
  Smiltene Bilska 24.03. 09:30 15.05. 10:00 12.06. 10:00 darbnīcas SIA Druva
  Loberģi 24.03. 12:00 15.05. 11:30 12.06. 12:00 pie bijušās darbnīcas
  Mēri 24.03. 13:30 15.05. 13:00 12.06. 14:00 stāvlaukums pie Tautas nama
  Zeltiņi 24.03. 15:00 15.05. 14:30 12.06. 15:30 Z/S Birztalas
  Kalnamuiža 5.04. 10:00 17.05. 10:00 14.06. 10:00 pie tehnikuma darbnīcām
  Brutuļi 5.04. 13:00 17.05. 11:30 14.06. 12:30 darbnīcas SIA Kalna Tomēni
  Launkalne 6.04. 10:00 17.05. 14:00 16.06. 10:00 stāvlauk.pie Pagasta pārvaldes
  Mežmuiža 6.04. 13:30     16.06. 11:00 Mežmuiža
  Burtnieku Ēvele 7.04. 10:00 18.05. 10:00 21.06. 10:00 darbnīcas LKB Ēvele
  Strenči Jērcēni 7.04. 13:30 18.05. 12:30 21.06. 13:30 darbnīcas Vecjērcēni
  Ķeiži 7.04. 16:00     21.06. 11:30 Ķeiži pēc pieteikuma
  Valka Ērģeme 21.04. 09:00 19.05. 09:30 22.06. 10:00 pie Pagasta katlumājas
  Turna 21.04. 12:30 19.05. 11:30 22.06. 11:30 darbnīcas Z/S Baltupes
  Omuļi 21.04. 15:30 19.05. 13:00 22.06. 13:00 Centrs pēc pieteikuma
  Smiltene Grundzāle 24.04. 10:00 22.05. 10:00 19.06. 10:00 pie Pagasta pārvaldes
  Aumeisteri 24.04. 13:30 22.05. 12:30 19.06. 13:00 stāvlaukums Aumeistermuiža
  Valka Stepi 26.04. 10:00 22.05. 14:30 19.06. 14:30 pie Pagasta pārvaldes
  Mierkalns 26.04. 13:30 22.05. 13:30 19.06. 14:00 pie darbnīcas Mierkalns
  Kārķi 27.04. 10:00 24.05. 10:00 28.06. 10:00 stāvlaukums pie Tautas nama
  Vēveri 27.04. 13:30 24.05. 13:00 28.06. 13:00 pie fermas Jāngloži
  Lugaži 28.04. 09:00 25.05. 10:00 29.06. 10:00 darbnīcas Lugaži
  Sēļi 28.04. 13:00     29.06. 13:00 Z/S Kalnieši
  Smiltene SIA 8CBR     10.04. 13:00     teritorija Rīgas iela 16
  AS Sadales tīkli     11.05. 10:00     teritorija Daugavas iela 64
  SIA Lauku apg. un melior.     11.05. 11:00     teritorija Dzirnavu iela 18
  Smiltenes NKUP     11.05. 12:30     darbnīcas Pilskalna iela
  Smiltenes MRS     11.05. 13:30     teritorija ( Silva)
  VAS LAU Smiltenes ceļu r     26.05. 09:30     teritorija Dakteru iela 28
  Valka Valkas novada dome     12.05. 09:30     darbnīcas Austras 10
  AS Sadales tīkli     12.05. 11:30     teritorija Tālavas 33
  SIA Valkas meži     12.05. 13:00     teritorija Tālavas 50
  Strenči Strenču novada dome     10.05. 10:00     pie katlumājas Valkas iela
  Sedas pilsēta, AS Seda     10.05. 13:00     pie darbnīcas Tirgus iela 10

 • VALMIERA - Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novads (1)
  19.02.2016

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   
  Tālrunis 29284590, 25639692
  www.vtua.gov.lv
 • VENTSPILS (1)
  23.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29465523
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ventspils novadā
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ventspils Ances 10.04. 10:30 21.07. 12:30 Meh. darbn.
  10.04. 11:30 21.07. 13:30 Jāņlejas
  Jūrkalnes 19.04. 10:30 15.06. 11:00 Pie pagasta pārv. Krasti
  Piltenes 17.03. 11:00 09.06. 10:30 Ūdrande, meh. darbnīca
  16.03. 10:30     Ābolkalni
  25.05. 10:30 12.07. 12:00 Meh. Darbn. Lielā iela 2a
  Popes 12.04. 10:30 21.07. 10:30 Jaunpopes darbn. Smēdes
  Puzes 21.04. 10:30 07.06. 10:30 Blāzma, meh. darbn.
  21.04. 11:30 7.06. 11:00 Amele, Ieriņi
  21.04. 14:00 7.06. 12:30 Nīcciems, Bebri
  Tārgales 17.05. 10:30 12.07. 10:30 Pie pagasta Dzintarkalni
  23.03. 10:30     Ceļinieki
  17.05. 11:30 12.07. 11:00 Meh. darbn.
  Ugāles 27.04. 10:30 07.06. 13:30 Meh. darbn.
  Užavas 15.05. 10:30 26.07. 10:30 Pie pagasta, Avoti
  Usmas 29.05. 10:30 20.07. 11:00 Pie pagasta Auseklīši
  Vārves 19.05. 10:30 10.07. 10:30 Zūras, pie angāra
  29.03. 10:30     Oši
  19.05. 11:00 10.07. 11:00 Ventava, pie pagasta, Skolas iela 1
  Ziras 10.05. 10:30 19.06. 10:30 Pie pagasta, Saulgrieži
  Zlēkas 11.05. 10:30 19.07. 10:30 Pie pagasta, Pūcītes