• LV

Tehniskās apskates

Tehniskās prasības lauksaimniecībā izmantojamo traktoru sagatavošanai meža darbiem.
 
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tehniskai apskatei.
 
 
Klientu pieņemšanas laiku skatīt šeit.
 
Tehniskās uzraudzības departamenta Reģiona nodaļu kontaktinformāciju skatīt šeit.
 
 

 

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2017.gadā
 • AIZKRAUKLE - Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novads (1)
  23.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 28664518
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
   Kokneses Kokneses  29.03. 11:00     Krūmiņi pie SIA "BORMAŅI" darbnīcām 
  Kokneses 13.04. 11:00 18.05. 11:00 Koknese, Pērseskrasts, pie bij. p/s Koknese darbnīcām
  Iršu 13.04. 14:00 18.05. 14:00 Irši pag., Kūlēni pie pagasta pārvaldes
  Bebru 27.04. 11:00 29.05. 11:00 Vecbebri, Vecbebru tehnikums
  Jaunjelgavas Sunākstes 30.03. 11:00 8.05. 11:00 "Palmas", pie pagasta pārvaldes
  Daudzeses 30.03. 14:00 8.05. 14:00 „Pagastmāja”, Daudzeva
  Jaunjelgava 3.04. 11:00     Pie "LATSIN", Meža iela 4
  Sērenes 3.04. 14:00     "Katlu māja"
  Staburaga 24.04. 11:00 25.05. 11:00 Avoti pie Velmaraiši darbnīcām 
  Seces 24.04. 14:00 25.05. 14:00 TP-7015, pie k/s Sprīdītis darbnīcām
  Vecumnieku Kurmenes 5.04. 11:00 10.05. 11:00 Upmaļi 1, pie bijušā pasta 
  Valles 6.04. 11:00 11.05. 11:00 "ROSMES", pie Krīču veikala 
  Pļaviņu Klintaines 7.04. 11:00 12.05. 11:00 STUKMAŅI, Mehāniskās darbnīcas
  Vietalvas 3.05. 11:00 31.05. 11:00 Odziena, Kalēji
  Vietalvas 3.05. 14:00 31.05. 14:00 Spāres 
  Aiviekstes 21.04. 11:00 24.05. 11:00 Kriškalni 
  Neretas Zalves 10.04. 11:00 15.05. 11:00 Atpūtas, pie pagasta pārvaldes
  Zalves 10.04. 14:00 15.05. 14:00 Sproģi, Antuži 
  Mazzalves 12.04. 11:00 17.05. 11:00 Blīgznas 1, Ērberģe, pie darbnīcām
  Neretas 20.04. 12:00 22.05. 12:00 Jaunzemi, pie darbnīcām 
  Pilskalnes 20.04. 15:00 22.05. 15:00 Kantoris 
  Ogres Meņģeles 19.04. 11:00 19.05. 11:00 Bērzu iela, pie katlu mājas 
  Skrīveru Skrīveru 26.04. 11:00 26.05. 11:00 Lielkažoku 3, pie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

 • ALŪKSNE - Alūksnes, Apes novads (1)
  20.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25748191
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Apes Vireši 15.03. 10:20 10.04. 10:20 10.05. 10:20 "Vecvireši" Pie pagastnama
  Vidaga 15.03. 10:40 10.04. 10:50 10.05. 10:40 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Gaujiena 15.03. 12:30 10.04. 12:50 10.05. 12:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Trapene 15.03. 14:00 10.04. 15:00 10.05. 14:00 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Kalpaki 20.03. 10:20 12.04. 10:20 15.05. 10:20 "Latv. A/C uzturēt." Kalpaki
  Ape 20.03. 10:40 12.04. 10:40 15.05. 10:40 "Stacijas 2" Centrs
  Tiltacikuži 20.03. 11:20 12.04. 11:30 15.05. 11:20 "SIA Apes koks" Tiltacikuži
  Alūksnes Alsviķi 20.03. 12:10 12.04. 13:00 15.05. 12:10 Alsviķu profesionālā skola
  Strautiņi 22.03. 10:00 19.04. 10:00 17.05. 10:00 "Kantoris" Pie vecā kantora
  Zeltiņi 22.03. 10:30 19.04. 10:30 17.05. 10:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Ilzene 22.03. 11:50 19.04. 12:15 17.05. 11:50 "Z/S Amatnieki" Pie darbnīcām
  Liepna 23.03. 10:30 20.04. 10:30 18.05. 10:30 "Darbnīcas" Pie darbnīcām
  Sofikalns 23.03. 11:50 20.04. 12:00 18.05. 12:10 Alodzenes/Purmalas krustojums
  Mālupe 23.03. 12:30 20.04. 12:50 18.05. 12:40 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Maliena 23.03. 13:30 20.04. 13:50 18.05. 13:20 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Beja 23.03. 13:40 20.04. 13:50 18.05. 13:00 Centrs
  Kalncempji 27.03. 10:15 24.04. 10:15 22.05. 10:15 "Cempji 2" Pie pagastnama
  Anna 27.03. 10:40 24.04. 10:50 22.05. 10:40 "SIA Deivos" teritorija "Rogas"
  Jaunanna 27.03. 11:30 24.04. 12:00 22.05. 11:30 "SIA Gravas" Pie kaltēm
  Ziemeri 29.03. 10:15 26.04. 10:15 24.05. 10:15 Pie veikala
  Veclaicene 29.03. 10:45 26.04. 10:45 24.05. 10:45 "Vaiņagi" Pie pagastnami
  Jaunlaicene 29.03. 12:50 26.04. 13:00 24.05. 12:50 "Ezerrozes" Pie pagastnama
  Māriņkalns 29.03. 13:40 26.04. 14:00 24.05. 13:40 Pie veikala
  Jaunalūksne 30.03. 10:10 27.04. 10:10 29.05. 10:10 Pie darbnīcas
  Mārkalne 30.03. 10:30 27.04. 10:30 29.05. 10:30 "Pagastmāja" Pie pagastnama
  Stuborova 30.03. 11:15 27.04. 10:50 29.05. 11:15 Pie darbnīcas
  Zaiceva 30.03. 12:50 27.04. 13:20 29.05. 12:50 "Z/S Senatnes 2" Pie darbnīcām

 • BALVI - Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novads (1)
  23.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284557, 25639706
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta
  Balvu Bērzkalne 20.07. 10:00 Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)
  Lazduleja 20.07. 13:00 Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)
  Krišjāņi 21.07. 10:00 Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)
  Vectilža 21.07. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)
  Bērzpils 24.07. 10:00 Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)
  Tilža 24.07. 13:00 Pie kaltes ''Rota'' (Raiņa iela 6)
  Briežuciems 07.08. 11:00 Pie pagasta pārvaldes
  Viļakas Viļaka 28.07. 10:00 Pie Luterāņu bazn. (Abrenes iela 13)
  Borisova 28.07. 12:00 Pie pagasta pārv. (''Ābeļziedi'')
  Rekova 02.08. 11:00 Pie pagasta pārv. (Meža iela 1)
  Semenova 07.08. 13:00 Pie pagasta pārv. (''Pienenes'')
  Rugāju Beņislava 03.08. 11:00 Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 8)
  Rugāji 03.08. 13:00 Pie bij.Mežniecības(Kurmenes iela 42)
  Baltinavas Baltinava 04.08. 10:00 Pie nov. Domes (Kārsavas iela 16)
 • BAUSKA - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novads (1)
  20.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29190805, 29221242
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Bauskas Gailīšu 17.03. 10:30 17.05. 10:30 12.07. 12:00 3.08. 12:00 Uzvaras iela 2 (centrā uz laukuma)
  Mežotnes 20.03. 10:30 18.05. 10:30 5.07. 11:00 24.07. 11:00 Mežotne, Pils iela (darbnīcas)
  Ceraukstes 22.03. 10:30 11.05. 10:30 6.07. 10:20 27.07. 10:20 Mūsa, Centra iela 145 (darbnīcas)
  22.03. 11:00 11.05. 11:00 6.07. 10:30 27.07. 10:30 Ceraukstīte, Klēts iela 18 (darbnīcas)
  Īslīces 23.03. 10:30 8.05. 10:30 12.07. 10:20 3.08. 10:20 Bērzi, Ernesta Kapkalna iela 1c (darbnīcas)
  23.03. 11:00 8.05. 11:00 12.07. 10:30 3.08. 10:30 Īslīce, Pastališķi "Plānītes"
  Iecavas Iecavas 27.03. 10:30     20.07. 10:30     Rosme, Rosme 18 (darbnīcas)
  27.03. 10:30             Zorģi, (darbnīcas)
  27.03. 11:30     20.07. 11:00     Iecavnieks, Iecavnieki (darbnīcas)
  27.04. 10:30     20.07. 11:30 11.08. 10:00 Iecava, Rīgas iela 55, (Rakmente)
  27.04. 11:30             Zālīte, Dārza iela 2
      8.06. 10:30         Balticovo
      8.06. 11:30         Jumis, Raibaļas (darbnīcas)
  Vecumnieku Bārbeles 29.03. 10:30 10.05. 10:30     7.08. 11:00 Baznīca, Liepu aleja 1
  Vecumnieku 5.04. 10:30 12.06. 10:30         Misas Kūdra, (darbnīcas)
  5.04. 10:30 12.06. 10:30         Beibeži, (katlu māja)
  5.04. 11:30 12.06. 11:30 19.07. 11:30     Vecumnieki, Jaunā iela (darbnīcas)
  Bauskas Codes 6.04. 10:30 15.05. 10:30 5.07. 10:00 24.07. 10:00 Jauncode, Drenģerkalns 8 (darbnīcas)
  6.04. 11:00 15.05. 11:30 5.07. 10:30 24.07. 10:30 Code (galdniecība)
  Rundāles Svitenes 10.04. 10:30 22.05. 10:30 17.07. 11:00 9.08. 11:00 Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
  Bauskas Vecsaules 12.04. 10:30 9.06. 09:30 10.07. 10:20 26.07. 10:20 Vecsaule, Mežmārtiņi (kons. Cehs)
  12.04. 11:00 9.06. 10:30 10.07. 10:30 26.07. 10:30 Zvaigzne, Kokles 1 (darbnīcas)
  12.04. 11:00 9.06. 11:00 10.07. 11:00 26.07. 11:00 Jaunsaule, (veikals)
  12.04. 12:00 9.06. 12:00 10.07. 11:30 26.07. 11:30 Ozolaine, (darbnīcas)
  Vecumnieku Skaistkalnes 13.04. 10:30 5.06. 10:30 13.07. 10:30 7.08. 10:30 Mēmele
  13.04. 11:30 5.06. 11:30 13.07. 11:00 7.08. 11:00 Skaistkalne, (darbnīcas)
  Bauskas Dāviņu     24.05. 10:30 19.07. 10:20 10.08. 10:20 Dāviņi, (pagastmāja)
  Vecumnieku Stelpes 19.04. 10:30 29.05. 10:30 19.07. 10:30 10.08. 10:30 Stelpe, (pagastmāja)
  Rundāles Rundāles 20.04. 10:30 25.05. 10:30 17.07. 11:30 9.08. 11:30 Rundāle, (darbnīcas)
  Viesturu 24.04. 10:30 7.06. 10:30 17.07. 10:30 9.08. 10:30 Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)
  24.04. 11:30 7.06. 11:30 17.07. 11:00 9.08. 11:00 Bērstele, Bērsteles iela (pagastmāja)
  Bauskas Brunavas 26.04. 10:30 1.06. 10:30 6.07. 11:00 27.07. 11:00 Brunava (kalte)
  26.04. 11:30 1.06. 11:30 6.07. 11:30 27.07. 11:30 Rainis (darbnīcas)

 • DAUGAVPILS - Daugavpils un Ilūkstes novads (1)
  16.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29421124, 294410222
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Daugavpils un Ilūkstes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Daugavpils Ambeļu 08.03. 11:00 15.05. 11:00 Pagasta ēka, Parka 6
  Biķernieku 06.03. 11:00 10.05. 13:00 Pagasta ēka, Saules 4
  Demenes 15.03. 13:00 17.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Draudzības 22
  c.Kumbuļi 16.03. 11:00 25.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Līdumnieku iela, Selva
  Dubnas 24.03. 09:00 15.05. 11:00 Pagasta ēka, Nākotnes 1a
  Kalkūnes 09.03. 11:00 24.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Dārza 40a
  Kalupes 24.03. 12:00 12.05. 09:00 Katlu mājas ter., Lielā 23
  Laucesas 15.03. 12:00 11.05. 11:00 Pagasta ēka, c.Mirnijs, Miera 26
  Līksnas 20.03. 10:00 22.05. 11:00 Pagasta ēka, Daugavas 8
  Maļinovas 06.03. 12:00 18.05. 09:00 Pagasta ēka, Rēzeknes iela, Kultūras nams
  Medumu 16.03. 13:00 26.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Alejas 4J
  Naujenes 06.03. 10:00 10.05. 09:00 Pagasta ēka, Skolas 15
  Nīcgales 20.03. 13:00 22.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Skolas iela, Meh. darbnīcas
  Salienas 22.03. 11:00 17.05. 09:00 Pagasta ēka, Centrāles 24
  Skrudalienas 22.03. 13:00 26.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Silene, Riču 8
  Sventes 09.03. 12:00 24.05. 09:00 Katlu mājas ter., Daugavas 17
  Tabores 15.03. 11:00 11.05. 09:00 Pagasta ēka, Oktobra 2a
  Vaboles 20.03. 11:00 12.05. 09:00 Pagasta ēka, Pagastmāja
  Vecsalienas 02.03. 11:00 11.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Červonka, Darbnīca
  Višķu 23.03. 11:00 29.05. 11:00 Darbnīcu teritorija, Višķu tehnikums 20
  c.Vīganti 08.03. 13:00 18.05. 11:00 Darbnīcu teritorija, Vīganti, Kaltes
  Ilūkstes Bebrenes 17.03. 11:00 08.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Tehniskais centrs
  Dvietes 17.03. 09:00 08.05. 09:00 Darbnīcu teritorija, Zvejnieki
  Eglaines 13.03. 12:00 19.05. 12:00 Darbnīcu teritorija, Raiņa 1a
  Ilūkste 21.04. 09:00     SIA "Ornaments" darbnīcu ter., Jelgavas 21
  Pilskalnes 13.03. 13:00 19.05. 15:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas
  Subate 13.03. 09:00 19.05. 09:00 Pagasta ēka, Zaļmuižas 19
  Šēderes 02.03. 09:00 19.05. 13:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas 5
 • DOBELE - Auces, Dobeles, Tērvetes novads (1)
  21.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29269130, 29131817
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Auces, Dobeles un Tērvetes novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Auces Vecauce 19.04. 10:30 17.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Vecauce
  Vecmiķeļi 20.03. 10:30     Tand Ukri
  Bēne 17.05. 14:00     Rūpniecības 2D
  Īle 12.05. 10:30     Pagasta centrs (Klintenes)
  Lielauce 12.05. 12:30     Pagasta centrs (Tautas nams)
  Ukri 15.05. 10:30     Pagasta centrs (Druvas iela)
  Vītiņi 12.04. 10:30 17.05. 12:00 Pagasta centrs (Pagasta nams)
  Ķevele 12.04. 14:00     Ciema centrs (Dailes)
  Dobeles Kaķenieki 26.04. 10:30 29.05. 12:30 Meh. darbnīcas Agro Kaķenieki
  Auri 10.03. 10:30     Ziedi JP
  Šķibe 17.03. 10:30 21.04. 10:30 Šķibe (Ziedi)
  Miltiņi 05.04. 10:30 31.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Zelta druva
  Biksti 03.04. 10:30 24.05. 12:30 Mehāniskās darbnīcas Muldas
  Upenieki 24.05. 10:30     Ciema centrs (Krāces)
  Aizstrautnieki 10.03. 12:30     Kalna Oši
  Jaunbērze 01.03. 10:30 31.03. 10:30 Ošlejas
  Jaunbērze 24.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas Mārtiņi
  Krimūnas 29.03. 10:30     Dobele Agra 
  Naudīte 22.05. 10:30     Lielodiņi 
  Naudīte 24.04. 11:30     Graudi 
  Penkule 07.04. 10:30 19.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas SIA Penkule
  Zebrene 29.05. 10:30     Pagasta centrs (Veldres)
  Tērvetes Bukaiši 27.04. 10:30 26.05. 10:30 Pagasta centrs (Meh.darbnīcas)
  Kroņauce 22.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas A/F Tērvete
  Zelmeņi 10.04. 10:30     Dāmnieki 
  Klūnas 22.05. 13:00     Ciema centrs (Klūnas)
  Augstkalne 28.04. 10:30     Silāres (Kalēji)
  Dzeguzēni 28.04. 12:00     Silaine 
 • GULBENE - Gulbenes novads (1)
  19.02.2016
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29493096, 20234695
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Gulbenes novadā
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Gulbene Beļava 03.05. 11:00 03.07. 11:00 Pagasts, Avotu iela 2, Beļava.
  Ozolkalns 08.05. 11:00     Stāvlaukums pie bijušā kluba.
  Pilskalns     03.07. 12:30 Pie darbnīcām, “Krasti” Pilskalns, Beļavas pag.
  Daukstes     05.07. 11:00 Pie darbnīcām, Daukstes.
  Stari 20.04. 11:00 05.07. 13:00 Pagasts, Dārza 10, Stari.
  Druviena 10.05. 11:00 06.07. 11:00 Pagasts, “Pagastmāja”, Druviena
  Galgauska     10.07. 11:00 Pie k/s ”Kopdarbs”, darbnīcām, Galgauska.
  Jaungulbene 03.04. 11:00 12.07. 11:00 Pagasts, Gulbīts, Jaungulbenes pag.
  Lejasciems 05.04. 11:00 13.07. 11:00 SIA ”Agro Salmaņi” darbnīcas Lejasciems.
  Sinole 06.04. 11:00     Pie SIA”Rainis” darbnīcām, “Vīģubi”, Sinole.
  Litene 10.04. 11:00 17.07. 11:00 Pie darbnīcām, “Sētas” Litene.
  Lizums 12.04. 11:00 15.05. 11:00 SIA”Brīvzemnieki” darbnīcas, “Mežāres-1”, Lizums.
  Velēna     19.07. 11:00 Pie z/s ”Velēna” fermas, Velēna, Lizuma pag.
  Līgo 17.05. 11:00     Pie kultūras nama, “Jaunstukmaņi”, Līgo.
  Ranka 18.05. 11:00 20.07. 11:00 Pie z/s “Sējējs”, Ranka.
  Gaujasrēveļi     20.07. 13:00 Pie darbnīcām, Gaujasrēveļi.
  Stāmeriena 19.04. 11:00 24.07. 11:00 Pie darbnīcām, “Sūnekļi”, Stāmeriena.
  Stradi 22.05. 11:00     “Ausmas”, Stradi.
  Tirza 24.05. 11:00 26.07. 13:00 Pagasts, “Biedrības nams”, Tirza.
  Vecaduliena     26.07. 11:00 Pie bijušajām darbnīcām, Vecaduliena.
  Kalniena 25.05. 11:00 27.07. 11:00 Pie z/s “Priednieki”, graudu kaltes, Kalniena.

 • JĒKABPILS - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novads (1)
  14.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25639642 vai 29127108
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Krustpils Krustpils 27.03. 11:00 24.04. 11:00     Spunģēni, „Robežnieki”
  Variešu 27.03. 12:00 24.04. 12:00     Varieši, „Variešu darbnīca”
  27.03. 13:00 24.04. 14:00     Medņi, „Tautoņi”
  27.03. 14:00 24.04. 15:30     Antūži, "Kalnāres"
  Atašienes 09.03. 14:00 07.04. 12:00 05.05. 12:00 Atašiene, Liepu14
  Mežāres 09.03. 11:00 07.04. 09:30 05.05. 09:30 Mežāre, „Autogarāža”
  Kūku 13.03. 11:00     25.05. 11:00 Zīlāni, Laukezera 4
  Vīpes 13.03. 12:00 27.04. 11:00 25.05. 12:00 Vīpe, Neretas 6
  Jēkabpils Ābeļu 29.03. 10:30     10.05. 10:30 „Augškalni” 
  Dignājas 29.03. 12:00     10.05. 12:00 Vandāni, „Sprīdītis”
  Dunavas 29.03. 13:00     10.05. 13:00 Sudrabkalns, „Klēts”
  Rubenes 16.03. 13:00 12.04. 13:00 11.05. 13:00 Kaldabruņa, „Darbnīcas”
  16.03. 12:00 12.04. 12:00 11.05. 12:00 Rubeņi, „Pasta nodaļa”
  16.03. 11:00 12.04. 11:00 11.05. 11:00 Slate, „Vairogi”
  Zasas 02.03. 12:00 13.04. 12:00 12.05. 10:00 Zasa, „Stabiņi”
  Leimaņu         12.05. 13:00 Mežgale, „Celmenieki”
  02.03. 13:30 13.04. 13:00 12.05. 11:00 Leimaņi, „Leimaņu tautas nams”
  Kalna 02.03. 11:00 13.04. 11:00 12.05. 09:00 Vidsala, „Silāres”
  01.03. 10:30 26.04. 10:30 24.05. 10:30 Dubulti „Straumītes”
  Salas Salas 24.03. 09:00 10.04. 14:30 08.05. 14:30 Birži, „Laivinieki”
      10.04. 13:30 08.05. 13:30 Ošāni, Ošānu 8
      10.04. 12:00 08.05. 12:00 Sala, Alejas 2
  Sēlpils     10.04. 11:00 08.05. 11:00 Taborkalns, „Dāburi”
  Viesītes Viesītes 24.03. 10:00 19.04. 11:00 15.05. 11:00 Viesīte, Smilšu 2
  Saukas 24.03. 12:00 19.04. 13:30 15.05. 13:30 Lone, „Ritenis”
  Elkšņu 23.03. 11:30 20.04. 11:30 17.05. 11:30 Elkšņi, „Pagastmāja”
  Rites 23.03. 13:00 20.04. 13:00 17.05. 13:00 „Spodri” 
  Aknīstes Gārsenes 08.03. 14:00 06.04. 14:00 03.05. 14:00 Gārsene, „Mehāniskās darbnīcas”
  Asares 08.03. 12:30 06.04. 12:30 03.05. 12:30 Asare, „Drustāni”
  08.03. 11:30 06.04. 11:30 03.05. 11:30 Ancene, "Siliņi"
  Aknīstes 01.03. 11:30 26.04. 12:00 24.05. 12:00 Aknīste, Augšzemes 76
 • JELGAVA - Jelgavas un Ozolnieku novads (1)
  14.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 22047220, 20241052, 29395264
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jelgavas un Ozolnieku novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Jelgavas Eleja 20.03. 09:00 3.05. 09:00 "Ošenieki", Elejas pagasts
  Nākotne 22.03. 09:00 8.05. 09:00 "Vecsmildziņas", Nākotne pie mehāniskajām darbnīcām
  Dorupe 22.03. 13:00 8.05. 13:00 "Ainaviņas", pie mehāniskām darbnīcām
  Zemgale     8.05. 14:30 "Kažmeri" pie mehāniskām darbnīcām
  Dzirnieki 27.03. 15:00 10.05. 14:00 Saules iela 1, pie mehāniskām darbnīcām
  Staļģene 27.03. 09:00 10.05. 09:00 Svirlaukas iela 3
  Jaunsvirlauka 27.03. 13:00 10.05. 13:00 "Gravas"
  Vecsvirlauka     12.05. 09:00 "Jaunvanči"
  Lielplatone 29.03. 13:00 12.05. 13:00 "Arāji"
  Līvbērze 29.03. 09:00 13.05. 13:00 Kalnciema ceļš 5
  Pēterlauki 24.03. 14:00 13.05. 11:00 "Pēterlauki"
  Lielvircava     13.05. 09:00 "Darbnīcas", Ausekļa iela 40
  Bērvircava 3.04. 09:00 17.05. 09:00 Saulstaru iela 2A
  Buķi 3.04. 11:00 15.05. 13:00 "Sniedzes"
  Sesava 3.04. 14:00 15.05. 09:00 "Mehāniskās darbnīcas", Skolas iela 22
  Ozolnieku Garoza 7.04. 09:00 19.05. 09:00 Cirpeņi, mehāniskās darbnīcas
  Emburga 7.04. 11:00 19.05. 11:00 Strīķeri, mehāniskās darbnīcas
  Renceles     19.05. 14:00 "Amoliņi"
  Jelgavas Svēte 10.04. 09:00 22.05. 09:00 Viesturu kalte
  Jēkabnieki 10.04. 11:00 22.05. 13:00 Mehāniskās darbnīcas, Muzikantu iela 31
  Valgunde 10.04. 14:00 24.05. 09:00 Celtnieku un Priežu ielas krustojums
  Tīreļi     24.05. 11:00 Rīgas iela 3
  Vītoliņi     24.05. 14:00 "Veikals Vienība", Priežu iela
  Vilce 19.04. 13:00 26.05. 13:00 Astartes DUS
  Valneri 19.04. 09:00 26.05. 09:00 "Valneri", Pie kaltes
  Ziedkalne 21.04. 09:00 31.05. 09:00 Gauju garāža
  Vircava 12.04. 09:00 29.05. 08:30 "Kamenes"
  Mazlauki 12.04. 13:00 29.05. 10:00 Pie veikala Rosme
  Oglaine     29.05. 14:00 Mehāniskās darbnīcas
  Ūziņi 24.04. 09:00 2.06. 13:00 "Burtnieki"
  Zaļenieki 24.04. 13:00 2.06. 09:00 "Darbnīcas"
  Jušķēni 26.04. 09:00     Jušķēni, Sesavas pag.
  Ozolnieku Brankas 28.04. 09:00 1.06. 09:00 Mehāniskās darbnīcas, Saules iela 2
 • KRĀSLAVA - Aglonas, Dagdas un Krāslavas novads (1)
  16.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284665, 29336238
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Krāslavas Ezerkalns 20.03. 10:10     Darbnīcas
  Augstkalne 22.03. 10:10     Kalna 11
  Indra 24.03. 10:30 02.06. 09:00 Blaževiča 6
  Vaivodi 23.03. 10:20     Darbnīcas
  Kombuļi 30.03. 10:10     Darbnīcas
  Kaplava 10.04. 10:10     "Karbons"
  Varnaviči 12.04. 10:10     Alejas 6
  Robežnieki 21.04. 09:00 07.06. 10:20 Jaunatnes 6
  Skuki 13.04. 10:20     Darbnīcas
  Kalnieši 19.04. 10:10 08.06. 10:10 Darbnīcas
  Veterovka 26.04. 10:10     Darbnīcas
  Bogdani 27.04. 10:10     "Bogdani"
  Traptiški 27.04. 11:00     Darbnīcas
  Izvalta 08.05. 10:10     Darbnīcas
  Piedruja 12.05. 09:00     Darbnīcas
  Lupandi 11.05. 10:20     Darbnīcas
  Auleja 26.05. 09:00 28.06. 09:00 Darbnīcas
  Dagdas Andzeļi 03.04. 10:30     Darbnīcas
  Ezernieki 07.04. 09:00 05.06. 10:30 Darbnīcas
  Beloje 06.04. 10:30     "Mētrāji"
  Ozoliņi 05.04. 10:20     Darbnīcas
  Landskoruna 24.04. 10:30     "Lielceļi"
  Astašova 19.05. 09:00 09.06. 09:00 Darbnīcas
  Andiņi 15.05. 10:30     "Graudiņi"
  Mariampole 17.05. 10:30     Darbnīcas
  Svariņci 18.05. 10:30     Darbnīcas
  Porečje 22.05. 10:30     Skolas 7
  Konstantinova 24.05. 10:20     Saules 8
  Asūne 25.05. 10:20     Dārza 1
  Račeva 29.05. 10:20     "Celiņi"
  Neikšāni 1.06. 10:30     Pagasts
  Aglonas Grāveri 27.03. 10:20     Ezeru 21
  Sloboda 29.03. 10:20     Darbnīcas
  Priežmale 20.04. 10:30 29.06. 10:30 Ilzas 19
  Šķeltova 10.05. 10:00     Daugavpils 5

 • KULDĪGA - Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads (1)
  28.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29425676, 29920594
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Alsungas Alsunga 10.04. 13:00 10.07. 10:30 07.08. 13:00 "Darbnīcas"
  Kuldīgas Ēdole 10.04. 10:30 14.06. 13:00 07.08. 10:30 "Amoli" (pie darbnīcām)
  Gudenieki 12.04. 13:00 10.07. 13:30 07.08. 15:00 "Darbnīcas"
  Basi 12.04. 10:30 14.06. 15:00 12.07. 15:00 "Tomkalni" (pie darbnīcām)
  Kabile 19.04. 12:30 07.06. 14:00 10.08. 10:30 "Dzelmes" (pie darbnīcām)
  Vilgāle 03.04. 10:30 08.06. 10:30     "Pagastmāja"
  Sermīte 26.04. 14:00 08.06. 13:30 14.08. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"
  Laidi 12.06. 15:00 16.08. 12:30     "Gnomiķi" (pie darbnīcām)
  Padure 14.06. 10:30 09.08. 13:30     "Arāji" (pie pagasta pārvaldes)
  Pelči 12.06. 10:30 09.08. 10:30     "Lejēji" (pie darbnīcām)
  Renda 19.04. 11:00 07.06. 10:30 13.07. 10:30 "Mehāniskā darbnīca"
  Venta 09.08. 12:00         "Darbnīcas"
  Novadnieki 05.06. 10:30         Nākotnes iela 2 (pie degv.bāzes)
  Snēpele 05.04. 10:30 12.06. 12:30 16.08. 10:30 "Snēpeles darbnīcas"
  Turlava 03.04. 13:00 12.07. 10:30 14.08. 10:30 kalte "Kupšas"
  Ķikuri 12.07. 13:00 14.08. 15:00     "Raimondi" (pie šķūņa)
  Vārme 19.04. 14:30 05.06. 13:00 10.08. 14:00 "Centra garāžas"
  Skrundas Dzelda 17.07. 11:00 17.08. 11:00     "Rītumi"
  Lēnas 17.07. 12:30 17.08. 13:00     "Lēnu centrs"
  Raņķu pag. 19.07. 10:30         "Dārznieki" (pie darbnīcām)
  Sieksāte 05.04. 13:00 01.06. 14:00 16.08. 14:00 "Dravnieki" (pie darbnīcām)
  Rudbārži 05.04. 14:30 01.06. 13:00 19.07. 13:00 "Darbnīcas iela 5"
  Kušaiņi 21.08. 11:00         Kušaiņu iela 9 (pie darbnīcām)
  Jaunmuiža 05.04. 16:00 17.07. 14:30 21.08. 13:00 Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām)
  Skrunda 01.06. 10:30         Brīvības iela 4
  Rūnaiši 01.06. 15:00         "Rīti" (pie darbnīcām)

 • LIEPĀJA - Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads (1)
  16.02.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Uzziņām tālrunis: 29437351, 20000450
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta
  Aizputes Rokasbirze     Mehāniskās darbnīcas
  Aizpute     Padures iela 10A
  Kalvene     Skolas iela 21
  Štakeldanga     Mehāniskās darbnīcas
  Apriķi     Mehāniskās darbnīcas
  Kazdanga     Ķiršu gatve 1
  Cīrava     “Gaismas”
  Pāvilostas Pāvilosta     Dzintara iela 73
  Vērgale 02.08. 10:30 Mehāniskās darbnīcas
  Ziemupe 02.08. 12:00 Ziemupes tautas nams
  Saraiķi 02.08. 13:00 Šķēdes iela 1
  Saka     ”Pagastmāja”
  Grobiņas Medze     “Priedes”, Kapsēde
  Robežnieki     Mehāniskās darbnīcas
  Gavieze 07.07. 10:30 “Āmuļi”
  Bārta 10.07. 10:30 “Tautas nams”
  Durbes Lieģi 17.07. 10:30 Parka iela 2
  Durbe 14.08. 10:30 Skolas iela 3
  Dunalka 23.08. 10:30 “Pagastmāja”
  Vecpils 19.07. 10:30 “Pagastnams”
  Priekules Virga 20.07. 10:30 “Pagastmāja”, Paplaka
  Bunka 17.08. 10:30 ”Bunkas kultūras nams”
  Priekule     Ķieģeļu iela 3
  Kalētu 05.07. 10:30 Liepu aleja 6
  Gramzda     Skolas iela 3
  Tadaiķi     Saules iela 8
  Nīcas Otaņķi 16.08. 10:30 “Pagastmāja”, Rude
  Nīca 21.08. 10:30 Bārtas iela 10
  Rucavas Dunika 12.07. 10:30 ”Purenītes”, Sikšņi
  Rucava 03.07. 10:30 “Pagastmāja”
  Vaiņodes Vaiņode     Raiņa iela 23
  Vībiņi     Uzvaras iela 6
 • LIMBAŽI - Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu, Sējas novads (1)
  22.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26804735, 25639700
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Saulkrasti Saulkrasti 29.03. 10:30 24.05. 10:30 Rīgas iela 10 (SIA CBF Binders mehāniskās darbnīcas)
  Sēja Pabaži     24.05. 12:00 Laukums pie autobusu pieturas "Pabaži"
  Sēja 29.03. 13:30 23.08. 10:30 ceļš Murjāņi-Sēja 4.km ( pie bijušām darbnīcām)
  Salacgrīva Liepupe 30.03. 10:30 25.05. 10:30 "Birzgaļi" ( Duntes darbnīcas)
  30.03. 12:00 25.05. 12:00 Skolas iela 14 ( Liepupes darbnīcas )
  Salacgrīva 20.04. 10:30 14.06. 12:30 Lauvas, laukums pie Tautas nama
  20.04. 12:00 14.06. 14:00 "Ezerkalni" ( Korģenes darbnīcas)
  10.05. 10:30 21.06. 12:30 "Jaunstrautmaļi" (Svētciema darbnīcas )
  10.05. 12:00 21.06. 10:30 Transporta iela 9, (A/S Brīvais Vilnis transporta cehs)
  11.05. 10:30     Pērnavas 58 Kuiviži, (laukums pie ostas vārtiem)
  Ainaži 11.05. 11:30 08.06. 11:00 Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
  11.05. 13:00 08.06. 12:00 Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
  Salacgrīva     21.06. 12:00 Krūmiņu iela 3A, (VAS Latvijas ACU meh. darbnīcas)
  Limbaži Limbaži     25.05. 13:00 Lāde, "Šķērstiņi"
  Skulte     29.05. 10:15 Stiene "Lielpēteri", "Dzirkalni"
  03.04. 10:30 29.05. 11:30 Skultes muiža
  03.04. 13:00 29.05. 13:00 Mandegas (Skultes autogarāžas)
  03.04. 15:00 29.05. 14:00 Klints, "Saulītes"
  Vidriži 05.04. 10:30     Bīriņi, "Lielkalni"
  05.04. 12:00 05.06. 10:30 "Budes" (autogarāžas, Vidrižu darbnīcas)
  Limbaži 06.04. 10:30     Lādezera mehāniskās darbnīcas
  06.04. 12:00     Kaijciema darbnīcas
  Umurga 12.04. 10:30     Augstroze, "Oliņi"
  12.04. 12:00 08.06. 10:30 Mehanizācijas iela 5, (Umurgas darbnīcas)
  Katvari 13.04. 10:30     Pociema darbnīcas
  13.04. 12:00 08.06. 12:00 Tiegažu darbnīcas
  Viļķene 19.04. 10:30 14.06. 10:30 "Gatve" (Viļķenes darbnīcas)
  19.04. 12:00 14.06. 11:30 Vitrupes darbnīcas
  Pāle 24.04. 10:30 15.06. 10:30 "Rāmnieki", "Ūdri"
  24.04. 14:00 15.06. 11:30 "Ozoli" (Ārciema darbnīcas)
  Limbaži 12.05. 09:00     Mehanizācijas iela 3, (SIA Limbažu ceļi )
      16.06. 09:00 Mehanizācijas iela 2, (VAS Latvijas autoceļu uzturētāji)
  Krimulda Lēdurga 10.04. 10:30 07.06. 10:30 Atmoda (centrā uz laukuma)
  10.04. 12:00 07.06. 12:00 Lēdurga, (laukums pie veikala)
  10.04. 13:00 07.06. 13:00 Draudzības darbnīcas
      05.06. 12:00 Aijažu darbnīcas
  Aloja Staicele 26.04. 10:30 28.06. 10:30 Rozēni, (laukums pie darbnīcas)
  26.04. 12:00 28.06. 12:00 "Rēciems" (Staiceles autogarāžas)
  26.04. 14:00     Vīķi (laukums pie veikala )
  Aloja 27.04. 10:30     Darbnīcu iela 2, Ungurpils
  27.04. 13:00 29.06. 10:30 "Lidlauka noliktava"
      29.06. 10:30 "Ceļinieki" (VAS Latvijas ACU Alojas iecirknis)
  Brīvzemnieki 08.05. 10:30 29.06. 13:00 "Kalnāji 1" (Puikules darbnīcas)
      05.07. 13:00 "Līdumnieki 1" Buiva
  Braslava 03.05. 10:30 05.07. 10:30 Braslava, laukums pie parka
  03.05. 13:00 05.07. 11:30 Vilzēnu darbnīcas
  08.05. 12:00     Urga ("SIA Aloja Agro" bāze ) 

 • LUDZA - Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads (1)
  13.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26385715, 25733592
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados
  Novads Apdzīvotā vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ciblas Blonti 3.04. 9:00 25.05. 9:00 Pie darbnīcām Blonti, Kluba iela12
  Pušmucova 3.04. 10:45 25.05. 10:45 Pie pagasta pārvaldes Pušmucova, Skolas iela 1
  Kārsavas Mērdzene 3.04. 12:00 25.05. 12:00 Pie MRS kokzāģētavas Mērdzenē
  Šalaji 3.04. 13:00 25.05. 13:00 Pie darbnīcām Šalaji
  Pudinava 3.04. 14:00 25.05. 14:00 Pie darbnīcām Pudinavā
  Ludzas Martiši 5.04. 10:00 26.05. 10:00 Pie pagasta pārvaldes Martišos, Ludzas iela 16
  Istalsna 5.04. 14:00 26.05. 14:00 Pie darbnīcām Istalsnā
  Tutāni 5.04. 13:00 26.05. 13:00 Pie darbnīcām Tutānos
  Cirmas 5.04. 13:30 26.05. 13:30 SIA teritorijā Bekons
  Kārsavas Salnava 6.04. 9:00 1.06. 9:00 Pie darbnīcām Salnavā, Parku iela 4
  Ruskulova 6.04. 11:00 1.06. 11:00 Pie veikala Ruskulovā
  Mežvidi 2 6.04. 12:30 1.06. 12:00 Pie Līvānu mājām Mežvidi 2
  Mežvidi 6.04. 13:30 1.06. 13:00 Pie darbnīcām Mežvidos
  Zilupes Zaļesje 7.04. 09:30 2.06. 9:30 Pie ceļa Zilupe - Pasiene
  Ploski 7.04. 13:00 2.06. 13:00 Pie ceļa Zilupe - Ļauderi
  Pasiene 7.04. 10:30 2.06. 10:00 Pie darbnīcām Pasienē
  Šuškova 7.04. 12:00 2.06. 12:00 Pie divstāvu mājas Šuškovā
  Kārsavas Goliševa 10.04. 9:00 5.06. 9:00 Pie darbnīcām Goliševā
  Malnava 10.04. 11:30 5.06. 11:30 Malnavas koledžas ter. Malnavā, Kļavu iela 5
  Ļemeševa 10.04. 14:00 5.06. 14:00 Pie darbnīcām Ļemeševa
  Ludzas Pilda 12.04. 9:00 8.06. 9:00 Pie darbnīcām Pildā
  Ņukši 12.04. 11:00 8.06. 11:00 Pie darbnīcām Ņukšos
  Gaveiki 12.04. 12:00 8.06. 12:00 Pie darbnīcām Gaveikos
  Pureņi 12.04. 13:00 8.06. 13:00 Pie darbnīcām Pureņos
  Auziņi 12.04. 14:00 8.06. 14:00 Pie darbnīcām Auziņos
  Ļauderi 13.04. 9:00 9.06. 9:00 Pie pagasta pārvaldes Ļauderos, Bērzu iela 3
  Rundēni 13.04. 11:00 9.06. 11:00 Pie darbnīcām Rundēnos
  Pakalne 13.04. 12:00 9.06. 12:00 Pie ceļa Ludza -Pakalne
  Vecsloboda 13.04. 13:00 9.06. 13:00 Pie darbnīcām Istrā
  Pikava 20.04. 9:00 12.06. 9:00 Pie ceļa Ludza-Zilupe
  Briģi 20.04. 10:00 12.06. 10:00 Pie darbnīcām Briģos
  Jučeva 20.04. 11:00 12.06. 11:00 Pie darbnīcām Jučevā
  Nirza 20.04. 11:30 12.06. 11:30 Pie pagasta pārvaldes Nirzā
  Raipole 20.04. 12:30 12.06. 12:30 Pie ceļa Nirza - Rundāni
  Ciblas Zvirgzdene 21.04. 9:00 15.06. 9:00 Pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē
  Lauči 21.04. 9:30 15.06. 9:30 Pie bijušās fermas Laučos
  Lucmuiža 21.04. 10:00 15.06. 10:00 Pie darbnīcām Lucmuižā
  Cibla 21.04. 11:00 15.06. 11:00 Pie pagasta pārvaldes Ciblā Muižas iela 6
  Felicianova 21.04. 12:00 15.06. 12:00 Pie darbnīcām Felicianova, Vecā iela12
  Ozipine 21.04. 13:00 15.06. 13:00 Pie veikala Ozupine
  Līdumnieki 21.04. 14:00 15.06. 14:00 Pie pagasta pārvaldes Līdumniekos
  Ludza SIA Agroķīmija 5.04. 11:00 Teritorijā Ludzā, Dzelzceļa iela 3
  SIA "Latvenergo", SIA "Santehnika" 15.05. 9:00 Teritorijā Ludzā, Rūpniecības iela 14
  A/S "Latvijas a/ceļu uztur." SIA "Strāva" 18.05. 9:00 Teritorijā Ludzā, Dagdas iela 38
  SIA "Ludzas apsaimniek" A/S "Ludzas MRS" 19.05. 9:00 Teritorijā Ludzā, Odu iela 17
  Kārsava A/S "Latvenergo" Kārsavas iec. 22.05. 9:30 Teritorijā Kārsavā, Lauku iela 1
  A/S "Latv.a/ceļu uzturrēt." Kārsavas iec. 22.05. 10:30 Teritorija Kārsavā
  Zilupe Zilupes arodviduskola 2.06. 13:30 Teritorijā Zilupē, Raiņa iela 42
  A/S "Latvenergo" Zilupes iec. 15.05. 13:00 Teritorijā Zilupē
  z.s. Akmeņlauki 24.04. 9:00 Teritorijā Zilupē, Lauku iela 7

 • MADONA - Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads (1)
  24.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284538, 29185417
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Madonas Aronas 02.06. 09:00     LKS "Zalgauska" meh. Darbn.
  02.06. 12:00     LKS "Lautere" meh. Darbn.
  02.06. 14:00     LKS "Kusa" meh. Darbn.
  Bērzaunes 10.04. 10:30     Sauleskalnā, pie katlumājas
  10.04. 12:00     Bērzaunes pag. "Dzirnaviņas"
  Barkavas 08.05. 10:00 20.07. 12:00 Stalīdzāni, meh. Darbn.
  08.05. 12:00 21.07. 10:00 Barkava, zs "Jānīši"
  Cesvaines Cesvaines 12.05. 09:00     Kraukļi, meh. Darbn.
  12.05. 15:30     Cesvaine, meh. Darbn.
  Madonas Dzelzavas 07.06. 12:00     SIA "Agro-Dzelzava" meh. Darbn.
  Ērgļu Ērgļu 03.05. 11:00 05.07. 11:00 Ērgļu arodvid. māc. darbn.
  Lubānas Indrānu 21.04. 14:30     Meirāni, meh. Darbn.
  Ērgļu Jumurdas 26.04. 12:00     Jumurda, meh. Darbn.
  Madonas Kalsnavas 12.04. 11:00 24.07. 11:00 Meža pētīšanas stacija
  05.06. 10:30     Apšuriņķis, pie kaltēm
  05.06. 13:30     Jāņukalns, meh. Darbn.
  Lazdonas 11.05. 11:00     SIA "Temtogs" teritorija
  Liezēres 22.05. 11:00     Kalnakrogs, meh. Darbn.
  22.05. 12:00 07.07. 10:00 Liezēre, meh. Darbn.
  24.05. 11:00 07.07. 12:00 Ozoli, pie garāžām
  Lubānas Lubāna 15.05. 10:30 03.07. 11:00 k/s "Lubāna" meh. darbn.
  Madonas Ļaudonas 29.05. 10:00     Sāviena, pie garāžām
  29.05. 12:30 19.07. 11:00 Ļaudona, LAU darbn.
  Mārcienas 10.05. 11:00     SIA "Brāži", Parka iela 2
  Mētrienas 31.05. 10:30 17.07. 11:00 Mētriena, meh. Darbn.
  Varakļānu Murmastienes 17.05. 11:00     Silagals, meh. Darbn.
  17.05. 14:00 12.07. 11:00 Murmastiene, meh. Darbn.
  19.05. 10:00     Brencēni, Dzimtenes, Rutki
  Madonas Ošupes 19.04. 11:00 10.07. 11:00 Ošupe, meh. Darbn.
  24.04. 10:00 10.07. 13:00 Degumnieki, meh. Darbn.
  Praulienas 21.04. 09:30     Prauliena, meh. Darbn.
  21.04. 12:30     Saikava, meh. Darbn.
  Sarkaņu 13.04. 11:00     SIA "Stars-93"meh. Darbn.
  Ērgļu Sausnējas 28.04. 10:00     Sausnēja, meh. Darbn.
  28.04. 12:00     "Sidrabiņi" meh. Darbn., Aizkārkli
  Varakļānu Varakļānu 25.05. 13:00     Grozas stāvlauk.
  01.06. 13:00     Stirniene, meh. Darbn.
  Varakļānu pils. 26.05. 10:00 14.07. 10:00 Kokari, meh.darbn.
  Madonas Vestienas 07.04. 10:00 13.07. 12:30 k/s "Vestiena" meh. Darbn.
  Madonas pils. otrdien 08:30-18:00     Saieta lauk. stāvlaukums
  trešdien 08:30-10:00     Saieta lauk. stāvlaukums
  ceturtdien 08:30-10:00     Saieta lauk. stāvlaukums

 • OGRE - Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novads (1)
  03.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 2648666, 25639696
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Lielvārdes Jumprava 13.03. 11:00 29.03. 11:00 "Lomaņi", p/n Jumprava
  Lēdmane 22.05. 11:00 07.06. 11:00 "Mehāniskās darbnīcas"
  Kaibala 22.03. 11:00 21.04. 11:00 "Cuibas"
  Lielvārde 22.03. 13:00 21.04. 13:00 "Salas", Lielvārdes pag.
  Ikšķiles Ikšķile 15.03. 13:00 03.04. 12:00 Līvu iela stāvlaukums
  Tinūži 15.03. 11:00 03.04. 11:00 "Kraujas", Tīnūžu pag.
  Ķeguma Birzgale 15.05. 13:00 12.06. 12:00 Liepu iela 1
  Birzgales pag. 15.05. 11:00 12.06. 11:00 "Virslavas"
  Ķegums 24.05. 11:00 14.06. 11:00 Lāčplēša iela 1
  Rembate 19.04. 11:00 17.05. 11:00 Lielvārdes iela 3
  Ogres Ciemupe 20.03. 11:00 05.04. 11:00 Daugavpils iela 3a
  Lauberes pag. 27.03. 11:00 24.04. 11:00 "Kalnzaķi"
  Madliena 07.04. 09:00 03.05. 11:00 "Madliena 2" darbnīcas
  Jugla 12.04. 11:00 12.05. 11:00 Cūku ferma "Putniņi",
  Suntaži 12.04. 13:00 12.05. 13:00 Pagasta pārvalde “Tautas nams
  Krape 08.05. 11:00 29.05. 11:00 Krapes pagasta pārvalde
  Ogresgals 31.03. 10:30 26.04. 10:30 "Dzirkaļi"
  Meņģele 19.04. 11:00 19.05. 11:00 Menģeles "Pagastmāja"
  Taurupe 28.04. 09:30 26.05. 09:30 Bērzu 6, Taurupes pagasta pārvalde
  Līčupe 28.04. 13:00 26.05. 12:00 P4 šosejas laukumā
  Ķeipene 19.05. 09:30 19.06. 11:00 "Remontdarbnīcas"

 • PREIĻI - Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novads (1)
  03.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 28621858, 28653191
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Preiļu Līči 03.04. 10:10 08.05. 10:10 Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)
  Anspoki 03.04. 12:00 08.05. 12:00 Pie ceļa Preiļi-Aglona
  Aizkalne 03.04. 13:00 08.05. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)
  Raudauka 03.04. 14:00 08.05. 15:00 Pie bijušā veikala
  Riebiņu Riebiņi 05.04. 10:30 10.05. 10:30 Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela4)
  Silajāņi 05.04. 12:00 10.05. 12:30 Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)
  Pieniņi 05.04. 13:00 10.05. 13:30 Pie veikala
  Gailīši 05.04. 14:00 10.05. 14:30 Pie skolas
  Aglonas Kodori 06.04. 10:30     Pie ceļa Preiļi-Aglona
  Mazie Bernāni 06.04. 12:30     Z/S Gurķīši
  Jaunaglona 06.04. 11:30 19.05. 09:00 Jaunaglonas AVS teritorijā (Ezerkalna iela 4)
  Aglona 21.04. 11:00 19.05. 11:00 Stāvlaukumā pie bazilikas (Krāslavas iela 2)
  Mežinieku mājas 21.04. 09:00     Mežinieku mājas
  Riebiņu Stabulnieki 07.04. 09:00 13.05. 09:00 Pie veikala (Draudzības iela 1)
  Dravnieki 07.04. 11:00 13.05. 10:00 Pie darbnīcām
  Līvānu Jersika 10.04. 11:00 11.05. 11:00 Pie veikala (Skolas iela 25)
  Upenieki 10.04. 12:00 11.05. 12:00 Pie darbnīcām (Liepu iela 1)
  Grāveri 10.04. 13:00 26.05. 09:00 K/S "Upeslīči-L" teritorija
  Jaunsilavas 10.04. 14:00 26.05. 11:00 Pie darbīcām (Jaunsilavas iela 2)
  Rudzāti 12.04. 10:30 12.05. 09:00 Pie katlu mājas
  Mālkalns 12.04. 12:00 12.05. 12:00 Pie ceļa Rudzāti - Jaunsilavas
  Turki 12.04. 13:00 12.05. 13:00 Pie darbnīcām
  Preiļu Smelteri 13.04. 10:30 15.05. 10:30 Pie autobusu pieturas
  Lielie Anspoki 13.04. 11:30 15.05. 11:30 Pie veikala
  Prīkuļi 13.04. 12:30 15.05. 13:30 Pie darbnīcām
  Līvānu Pēternieki 19.04. 10:30 17.05. 10:30 Pie darbnīcām
  Rušenieki 19.04. 11:30 17.05. 12:00 Pie darbnīcām
  Rožupe 19.04. 12:30 17.05. 14:00 Pie darbnīcām
  Preiļu Pelēči 20.04. 10:30 18.05. 10:30 Pie darbnīcām
  Ārdava 20.04. 12:00 18.05. 12:30 Pie veikala
  Riebiņu Aglonas stacija 20.04. 13:00 18.05. 14:00 Pie stacijas (Dzelzceļa iela3)
  Kastīre 20.04. 14:00 18.05. 15:30 Pie kokzāģētavas
  Vārkavas Rimicāni 24.04. 11:00 22.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Saules iela 16)
  Lazdāni 24.04. 12:00 22.05. 13:00 Pie darbnīcām
  Arendole 24.04. 14:00 22.05. 15:00 Pie veikala
  Līvānu Lipuški 26.04. 10:30 24.05. 10:30 Pie bijušā veikala
  Sutri 26.04. 11:00 24.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Uzvaras iela 5)
  Raunieši 26.04. 12:00 24.05. 12:00 Pie darbnīcām
  Vārkavas Ančkini 26.04. 13:00 24.05. 13:00 Pie krustojuma
  Vārkava 26.04. 14:00 24.05. 14:00 Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
  Pilišķi 26.04. 15:00 24.05. 15:00 Pie darbnīcām
  Riebiņu Lomi 27.04. 10:30 25.05. 10:30 Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)
  Galēni 27.04. 12:00 25.05. 12:00 Pie pagasta pārvaldes (Liepu iela 1)
  Sīļukalns 27.04. 13:30 25.05. 14:00 Pie pagasta pārvaldes (Latgales iela 3)
  Brokas 27.04. 14:30 25.05. 15:30 Pie bijušā veikala
  Vārkavas Vecvārkava 28.04. 09:00 29.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)
  Vanagi 28.04. 10:30 29.05. 12:30 Pie darbnīcām

 • PRIEKUĻI - Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novads (1)
  14.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284639, 25600707
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Norises vieta
  Amatas Amatas 23.03. 12.00 Ģikši (Darbnīcas)
  08.06. 12.30
  Drabešu 23.03. 11.00 Līvi, darbnīcas (Veišari)
  08.06. 11.00
  Nītaures 01.06. 15.00 Nītaure, ZET (Ceptuve)
  07.09. 12.00
  Skujenes 11.05. 11.00 Sērmūkšu, darbnīcas (Strauti)
  11.05. 12.00 Skujene (Mehāniskās darbnīcas)
  03.08. 11.00
  Zaubes 01.06. 11.00 Zaube (Darbnīcas)
  07.09. 11.00
  Cēsu Vaives 10.05. 12.30 Rīdzene (Pauči)
  12.07. 12.00
  10.05. 13.30 Krīvi, mehāniskās darbnīcas (Krīvi)
  12.07. 13.00
  Jaunpiebalgas Jaunpiebalgas 21.04. 09.00 Roci (Darbnīcas)
  21.04. 10.30 Jēci (Jēcu krējotava)
  21.04. 14.30 Viņķi darbnīcas (Viņķu kalns)
  21.04. 16.30 Jaunpiebalga, ugunsdzēsēju depo (Brāļu Kaudzīšu iela 9)
  03.07. 11.30
  Zosēnu 25.05. 14.30 Melnbārži, darbnīcas (Gaujaslīči)
  10.08. 12.00
  Līgatnes Līgatnes 17.05. 11.30 Līgatne, darbnīcas (Paltmale)
  19.07. 11.00
  Pārgaujas Raiskuma 19.04. 14.30 Auciems, darbnīcas (Mehāniskās darbnīcas)
  14.06. 13.30
  Stalbes 19.04. 12.30 Stalbe, darbnīcas (Muižarāji)
  14.06. 12.30
  19.04. 11.30 Rozula, darbnīcas (Vienotnes)
  Straupes 12.04. 11.30 Straupe (Mehāniskās darbnīcas)
  14.06. 11.30
  Priekuļu Priekuļu otrdienās 9.00-16.00 Priekuļi, Dārza iela 12
  Mārsnēnu 05.04. 11.30 Mārsnēni (Pagastnams)
  21.06. 12.30
  Liepas 05.04. 13.30 Liepa (Darbnīcas)
  21.06. 11.30
  Veselavas 10.05. 11.00 Veselava, stāvlaukums (Bērzkrogs)
  12.07. 11.00
  Raunas Raunas 26.04. 11.30 Rauna (Cimza)
  21.06. 14.00
  Drustu 05.17 11.00 Gatarta (Kundziņkrogs)
  24.05. 12.00 Mīlakšas
  24.05. 13.00 Drusti, stāvlaukums (Palsas iela 11)
  10.08. 11.00
  Vecpiebalgas Vecpiebalgas 25.05. 11.30 Vecpiebalga, ZET (Pilskalni)
  03.08. 14.30
  Inešu 27.04. 11.30 Ineši, mehāniskās darbnīcas (Ineši)
  13.07. 11.00
  Dzērbenes 18.05. 11.30 Dzērnbene (Garažas-Darbnīcas)
  03.08. 12.00
  Kaives 27.04. 14.30 Kaive, pagastmāja (Dārziņi)
  13.07. 12.00
  Taurenes 18.05. 13.00 Taurene, mehāniskās darbnīcas (Nēķins)
  03.08. 13.00
  Siguldas Siguldas 22.03. 11.30 Sigulda (Vējupītes 8)
  15.06. 15.00
  Mores 17.05. 13.30 More, stāvlaukums (Siguldas iela 11)
  07.09. 13.30
  Krimuldas Krimuldas 15.03. 11.30 Inciems (Garažas)
  15.06. 11.30
  15.03. 13.00 Ragana (Mehāniskās darbnīcas)
  15.06. 13.00

 • RĒZEKNE - Rēzeknes, Viļānu novads (1)
  01.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29268965, 29483146
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
  Viļānu Sokolku 15.03. 09:00 Ustroņi, "Pie Garāžas"
  Viļāni 13:00 Rīgas iela 45a
  Rēzeknes Dricānu 16.03. 09:00 Kakarvīši, "Strautiņi"
  Audriņu 12:00 Jegorovka, "Koroļķi"
  Viļānu Viļānu 14:00 Brivci, "Ziediņi"
  17.03. 09:00 Ornicāni, "Akmentiņi"
  12:00 Ornicāni, Latgales l/s zinātnes centrs
  Rēzeknes Rikavas 20.03. 09:00 Asnīne, "Morāni"
  Viļānu Viļānu 12:00 Lielie Tuči, "Misiņi"
  Rēzeknes Pušas 22.03. 09:00 Siugaļi, pie darbnīcām
  11:00 Vocīši, "Izidori"
  Maltas 13:00 Lapatiški, "Priežu Sils"
  23.03. 09:00 Solomenka, "Mežmals"
  Verēmu 13:00 Sondori, "Katlu Māja"
  15:00 Burzava, "Alejas"
  Nautrēnu 27.03. 09:00 Miurinīki, "Dzērvītes"
  11:00 Zaļmuiža, "Upītes"
  Ilzeskalna 13:00 Čudarāni, "Dalva"
  Audriņu 29.03. 09:00 Rubļavski, "Līpuri"
  10:00 Fiļkino, "Grīva"
  12:00 Līpuri, "Vija"
  13:00 Līpuri, z/s "Aleksejs & Co"
  Čornajas 30.03. 09:00 Čornaja, pie darbnīcām
  11:00 Vagaļi, pie kaltes
  Ilzeskalna 14:00 Dirši, "Ozoli"
  Audriņu 15:00 Zeltiņi, "Strautiņi"
  Kaunatas 03.04. 09:00 Kaunata, Skolas iela 14
  12:00 Kaunata, Upes iela
  Lendžu 14:00 Škinči, "Zelmeņi"
  05.04. 09:00 Lendži, Viraudas iela 3
  Bērzgales 10:00 Bērzgale, Rītupes iela 9
  Griškānu 13:00 Sprūževa, pie darbnīcām
  Stoļerovas 06.04. 09:00 Stoļerova, Rēzeknes iela 1,
  Rēzeknes iela 2
  06.04. 14:00 Rosica, Liepu iela 12
  Viļānu Viļāni 07.04. 09:00 Brīvības iela 48
  14:00 Latgales iela 5
  Rēzeknes Ilzeskalna 10.04. 09:00 Ilzeskalna, Centrālā iela 1
  11:00 Gailumi, pie fermas
  Audriņu 14:00 Audriņi, Dārzu iela 2
  Viļānu Dekšāru 12.04. 09:00 Atspuka, pie darbnīcām
  10:00 Armuškas, "Lazdu Mājas"
  13:00 Dekšāres, pie darbnīcām
  Rēzeknes Ozolmuižas 19.04. 09:00 Ozolmuiža, pie pagasta pārvaldes
  Sakstagala 11:00 Ciskādi, Baznīcas iela 6
  12:00 Lukna, "Luknas Muiža"
  20.04. 09:00 Laizāni, pie klēts
  11:00 Sakstagals, Kalna iela 2
  13:00 Deičmaņi, "Darbnīcas"
  14:00 Lielā Markovka, "Miki"
  Viļānu Viļānu 21.04. 09:00 Malta, pie darbnīcām
  Rēzeknes Feimaņu 24.04. 09:00 Feimaņi, pie darbnīcām
  11:00 Pūdnīki, pie klēts
  Pušas 13:00 Puša, Ezera iela 2
  Maltas 26.04. 09:00 Malta, Franča Trasuna iela 43a
  12:00 Malta, Lauku iela 4a
  14:00 Malta, 1. Maija iela 103
  Nagļu 27.04. 09:00 Nagļi, pie darbnīcām
  Ozolaines 14:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
  Dricānu 28.04. 09:00 Dricāni, "Pagastmāja"
  Gaigalavas 11:00 Puisāni, "Jasmīni"
  Sokolku 14:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
  Gaigalavas 08.05. 09:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
  12:00 Vējpļavas, "Kraujas"
  Silmalas 10.05. 09:00 Kruki, Lauku iela 3
  14:00 Pustinka, "Līčupe"
  11.05. 09:00 Ostrovski, "Silmala 2"
  13:00 Rogoviki, Preiļu iela 3
  12.05. 09:00 Vecružina, Ezermalas iela 2
  Lūznavas 15.05. 09:00 Lūznava, Pils iela 4
  12:00 Veczosna, Sauču Kalna iela 6
  13:00 Zosna, Baznīcas iela 7
  Nautrēnu 17.05. 09:00 Žogoti, "Veseri"
  12:00 Rogovka, "Pagastmāja"
  Rikavas 18.05. 09:00 Rikava, pie darbnīcām
  13:00 Garanči, centrs

   

  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
  Rēzeknes Audriņu 22.05. 09:00 Puderova, pie bijušajām darbnīcām
  Strūžānu 10:00 Strūžāni, "Autogarāža 1"
  Audriņu 11:00 Audriņi, Dārzu iela 2
  Kaunatas 24.05. 09:00 Kaunata, Skolas iela 14
  12:00 Dubuļi, Kalna iela 4
  Čornajas 13:00 Čornaja, pie darbnīcām
  Mākoņkalna 25.05. 09:00 Zelenpole, "Zelta Kalns"
  11:00 Lipuški, Līgo iela 4
  Čornajas 13:00 Pie Vagaļu kaltes
  14:00 Mazie Barīsi, "Mežirbes"
  Dricānu 26.05. 09:00 Dricāni, "Pagastmāja"
  Gaigalavas 11:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
  13:00 Strūžānu Jaunsaimnieki, "Jaunsaimnieki"
  14:00 Stružāni, "Putniņi"
  Viļānu Viļāni 29.05. 09:00 Brīvības iela 48
  Sokolku 13:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
  Rēzeknes Nautrēnu 31.05. 09:00 Žogotas, "Veseri"
  11:00 Žogotas, "Lielgraudi"
  12:00 Rogovka, "Pagastmāja"
  01.06. 09:00 Dekteri, "Veikals"
  11:00 Kristiņkas, "Upesmola"
  Ilzeskalna 13:00 Ilzeskalns, Centrālā iela 1
  Bērzgales 02.06. 09:00 Marientāle, "Ceļmala 1"
  10:00 Bērzgale, Rītupes iela 1
  Lendžu 11:00 Lendži, Viraudas iela 3
  12:00 Sarkaņi, pie bijušajām darbnīcām
  Griškānu 13:00 Greiškāni, pie veikala
  Maltas 05.06. 09:00 Malta, Lauku iela 4a
  Pušas 11:00 Puša, Ezera iela 2
  Lūznavas 13:00 Meža Grumuži, "Laukmaņi"
  Feimaņu 07.06. 09:00 Feimaņi, pie darbnīcām
  11:00 Pūdnīki, pie klēts
  12:00 Vainova, pie klēts
  Ozolaines 13:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
  Silmalas 08.06. 09:00 Kruķi, Lauku iela 3
  12:00 Vecružina, Ezermalas iela 2
  Lūznavas 09.06. 09:00 Lūznava, Pils iela 4
  Ozolmuižas 11:00 Ozolmuiža, pie Pagasta pārvaldes
  Sakstagala 12:00 Ciskādi, Baznīcas iela 6
  Verēmu 14:00 Sondori, "Katlu Māja"
  Silmalas 12.06. 09:00 Rogoviki, Preiļu iela 3
  11:00 Ostrovski, "Silmala 2"
  Sakstagala 13:00 Laizāni, pie klēts
  14:00 Sakstagals, Kalna iela 2
  Stoļerovas 14.06. 09:00 Stoļerova, Rēzeknes iela 2
  Griškānu 10:00 Sprūževa, pie darbnīcām
  Viļānu Viļānu 15.06. 09:00 Malta, pie darbnīcām
  Dekšāru 11:00 Atspuka, pie darbnīcām
  12:00 Dekšāres, pie darbnīcām
  Rēzeknes Rikavas 16.06. 09:00 Rikava, pie darbnīcām
  11:00 Kaļvi, "Ozoli"
  13:00 Pilskalns, centrā
  Nagļu 19.06. 09:00 Nagļi, pie darbnīcām
  Kantinieku 11:00 Liuža, pie bijušā veikala
  Stoļerovas 12.07. 13:00 Škiņči, "Elkšņi"
  Griškānu 15:00 Čači, "Krusti 1"

 • RĪGA - Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novads (1)
  01.03.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26439396, 29387160, 26603850
  www.vtua.gov.lv
  Uzziņām tālrunis par Allažu pag., Mālpils nov., Ropažu nov., Baldones nov., 65024119 vai 26486660, 25639696
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ādažu Ādaži 27.03. 12:00 29.05. 12:00 Muižas iela 37a
  3.07. 12:00     Muižas iela 37a
  Stopiņu Ulbroka 3.04. 11:00 26.06. 11:00 Institūta iela 1
  Līči 3.04. 12:00 26.06. 12:00 Rīgas iela, "Līčugravas"
  Ropažu Zaķumuiža 3.04. 13:00 26.06. 13:00 Tauriņu iela, "Tornis"
  Inčukalna Inčukalns 20.03. 12:00 5.06. 12:00 Atmodas iela 1
  7.08. 12:00     Atmodas iela 1
  Gauja 5.06. 14:00 7.08. 14:00 Zvēraudzētava "Gauja"
  Vangaži 20.03. 14:00 7.08. 15:00 Smilšu iela 6
  Ķekavas Ķekava 13.03. 11:00 10.04. 11:00 Pļavu iela 2
  19.06. 11:00 14.08. 11:00 Pļavu iela 2
  Plakanciems 10.04. 13:00     "Asari"
  Daugmale 22.05. 11:00 10.07. 13:00 pie mehāniskajām darbnīcām, šoseja P85
  Olaines Jaunolaine 13.03. 13:00 22.05. 13:00 Jaunolaines mehāniskās darbnīcas
  Mārupes Jaunmārupe 6.03. 10:00 15.05. 11:00 Mazcenu aleja 37
  17.07. 11:00     Mazcenu aleja 37
  Babītes Piņķi 21.04. 12:00 12.06. 11:00 Rīgas iela 20 
  21.08. 11:00     Rīgas iela 20 
  Spuņciems 6.03. 12:00 17.07. 13:00 "Kļavas", Priedolu ceļš 
  Salaspils Salaspils 8.05. 12:00 10.07. 11:00 Līvzemes iela 23 
  Mālpils Mālpils 17.03. 11:00 10.04. 13:00 Ķiršu iela 16, "Kabatiņas" 
  5.06. 13:00     Ķiršu iela 16, "Kabatiņas" 
  Sidgunda 17.03. 15:00 10.04. 15:00 "Sidgunda 2" mehāniskās darbnīcas 
  5.06. 16:00   "Sidgunda 2" mehāniskās darbnīcas 
  Ropaži Ropaži 10.04. 11:00 5.06. 11:00 DUS "Gotika Auto", mehāniskās darbnīcas
  20.07. 11:00     DUS "Gotika Auto", mehāniskās darbnīcas
  Siguldas Allaži 10.05. 11:00 12.07. 11:00 Birztaļu iela 4 
  Baldones Baldone 24.05. 15:00 5.07. 13:00 Pārupes iela, Avoti (transformators)

 • SALDUS - Brocēnu, Priekules, Saldus, Vaiņodes novads (1)
  15.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29476900, 26553055
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Brocēnu, Priekules, Saldus un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Saldus Druva 22.02. 12:30 21.04. 09:00 Kuldīgas šoseja 2 (darbnīcas).
  Pampāļi 24.02. 10:00 24.03. 09:00 SIA Pampāļu darbnīcas, Abrupes.
  Ošenieki 1.03. 10:20 3.04. 10:20 "Ošenieku mehāniskās darbnīcas".
  Jaunlutriņi 1.03. 11:30 3.04. 11:30 Upes iela 4, pie pag. Pārvaldes.
  Šķēde 1.03. 13:00 3.04. 13:00 Skolas iela, pie vecās katlu mājas.
  Zvārde     5.04. 10:15 Pie pag. Pārvaldes -"Striķi".
  Kursīši 2.03. 10:30 5.04. 11:20 Kalna iela 2
  Ezere 8.03. 10:20 3.05. 11:30 Pie "Ezeres pag. Padomes ēka".
  Sesile 10.03. 09:00 13.04. 10:20 Pie SIA Sātiņi "Sātiņu katora ēka".
  Zaņa 15.03. 10:30 20.04. 10:30 SIA Kols "Mehāniskās darbnīcas".
  Kalni 27.03. 10:30     SIA Griezes lejnieki
  Dziras 27.03. 13:30     "Dziras ferma"
  Meldzere 20.03. 10:30     Z/S Brizgas "Meldzere".
  Nīgrande 20.03. 11:30 11.05. 10:30 SIA Berivs "Mehāniskās darbnīcas".
  Kalni 20.03. 13:00 11.05. 11:30 "Mehāniskās darbnīcas".
  Līkupēni 22.03. 10:20 27.04. 10:20 Pie bibliotēkas "Veclīkupēni".
  Jaunauce 22.03. 11:30 27.04. 11:00 Pie pag. pārvaldes"Pagasta māja".
  Vadakste 23.03. 10:30 27.04. 12:30 Pie pag. Pārvaldes "Krāces".
  Ruba 23.03. 11:30 27.04. 14:00 "Mehāniskās darbnīcas".
  Lutriņi 30.03. 10:30 21.04. 12:30 Mehāniskās darbnīcas "Vārpas".
  Butnāri 29.03. 10:20 8.05. 10:20 Pie darbnīcām "Gaismas".
  Zirņi 29.03. 11:15 8.05. 11:15 Pie darbnīcām "Mazbaltkalni".
  Brocēnu Gaiķi 6.03. 10:20 6.04. 10:20 "Gaiķu pagasta ēka".
  Satiķi 6.03. 11:00 6.04. 11:00 "Centra darbnīcas".
  Remte     12.04. 10:20 Pie pag pārvaldes "Kantora ēka".
  Blīdene 9.03. 10:30 12.04. 11:30 Pie pag. Pārvaldes "Ievas".
  Brocēni 13.03. 10:30 20.04. 13:30 Lielcieceres iela (Kartinga trase).
  Vaiņodes Vaiņode 26.04. 10:30 24.05. 11:30 Vienības iela 6 (Komunālā uzņēmumā).
  Vībiņi 19.04. 10:30 24.05. 10:30 Kalna iela 4 (pie vecā bērna dārza).
  Priekules Priekule 16.03. 10:30 24.04. 10:30 Ķieģeļu iela 3.
      2.06. 09:00
  Gramzda 26.04. 13:30 2.06. 12:00 Skolas iela 3.

 • TALSI - Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads (1)
  21.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29341374; 26139989
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Talsu Abavas 12.04. 10:15 22.05. 10:15 Valgales centrs, pirms angāra "Vecvalgale 1".
  Balgales 10.04. 10:15 24.05. 10:15 Darbnīcas pie autobusa pieturas "Liesma".
  Pastende 20.04. 10:15 31.05. 10:15 Sia "Kalnnieki" teritorijā, Darba iela 2.
  Ģibuļi 20.04. 12:00 31.05. 12:00 Pie "Kalēju", darbnīcām.
  Uzvara 21.04. 10:15 02.06. 10:15 "Uzvaras", darbnīcas.
  Spāre 21.04. 11:00 02.06. 11:00 "Spāres mehāniskās darbnīcas".
  Īves 03.05. 10:15 07.06. 13:00 Tiņģeres centrs, Bijušās katlumājas teritorijā.
  Ķūļi 07.04. 10:15 19.05. 10:15 Pie "Pienotavas".
  Laidze 26.04. 13:00 26.05. 14:00 Centra katlumāja, pie Tehnikuma.
  Lauciene 13.04. 10:15 26.05. 10:15 Pie Centra katlumājas.
  Lībagu 31.03. 10:15 15.05. 10:15 Dižstende, "Dižzemes".
  Lube 24.04. 10:15 29.05. 13:00 Annužu tehnikas serviss.
  Virbu 03.04. 10:15 13.05. 10:15 Pie Virbu pagasta pārvaldes, Lielā iela-15.
  Valdgales 26.04. 10:15 07.06. 10:15 Centrā pie "Pūņu kroga".
  Vandzene 05.04. 10:15 17.05. 10:15 Pie "Dispečerdienesta".
  Strazde 03.04. 11:00 13.05. 11:00 Darbnīcu teritorijā.
  Valdemārpils 28.04. 10:15 05.06. 10:15 Raiņa iela 8c.
  Lubezere 28.04. 11:00 05.06. 11:00 Centra aleja 17.
  Nogale 28.04. 12:00 05.06. 12:00 Nogales darbnīcas "Ošlejas".
  Stende 11.05. 10:15 14.06. 10:15 Kasparu iela 8.
  Dundagas Kolka -------- ------- 19.06. 11:00 Pie degvielas uzpildes stacijas.
  Dundaga 08.05. 10:20 09.06. 10:20 Sia Dundaga darbnīcas "Upeslīči"
  Neveja 08.05. 12:00 09.06. 13:00 "Auri"
  Vīdāle 10.05. 10:30 12.06. 11:00 Centrā pie kaltes.
  Kaļķi 10.05. 12:00 12.06. 14:00 Pie Kaļķu darbnīcām, SIA"Ēnavas" teritorijā
  Rojas Roja 12.05. 10:15 16.06. 10:15 Ostas iela 7A
  Rude 19.04. 10:15 29.05. 10:15 Rudes darbnīcas,"Arāji"
  Mērsraga Mērsrags -------- ------- 21.06. 11:00 Jēgerlejas iela pie Estrādes

 • TUKUMS - Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novads (1)
  26.06.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26767135, 28676423
  www.vtua.gov.lv
   
  Novads Apdzīvotās Datums Laiks Vietas adrese
  vietas
  nosaukums
  Kandavas Zante 03.08. 11:00 Mehāniskajās darbnīcās, šoseja V1486 pretī Liepu ielai
  Zemīte 14.07. 10:00 Pils iela,"Cerības" (Zemītes tautas nams)   
  Cēre 13.07. 11:00 Pie Cēres muižas parka, šoseja V1435
  Kandava 12.07. 15:00 Valteru iela 6 (Kandavas VLT teritorijā)        
  Kandava 12.07. 14:00 KS Kurzemīte mehānisko darbnīcu teritorijā
  Valdeķi 18.08. 11:00  Parka iela (pie mehāniskajām darbnīcām)     
  Matkule 04.08. 10:00 Pie mehāniskajām darbnīcām, šoseja V1261
  Vāne 04.08. 13:30 Mehāniskās darbnīcās
  Tukuma Lestene 07.07. 10:00 Ābeļu iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Zentene 13.07. 12:30 Pie Zentenes centra saimniecības ēkas, ceļš 1364
  Pūre 12.07. 11:00 Daigones iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Džūkste 07.07. 12:30 Silenieku iela (darbnīcās)
  Sēme 13.07. 13:30 Mehāniskajās darbnīcās
  Slampe 10.07. 12:30  Dārza ceļš (pie mehāniskajām darbnīcām)   
  Abavnieki 18.08. 13:00 Centra laukumā
  Smārde 10.07. 11:00  Dzērvju iela (pie mehāniskajām darbnīcām)   
  Engures
  Jaunpils Viesatas 17.08. 11:00  Darbnīcu iela  (pie mehāniskajām darbnīcām)  

 • VALKA - Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novads (1)
  22.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29154976
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Smiltene Branti 15.03. 10:00 10.04. 10:00 16.06. 13:00 darbnīcas SIA Vidzemīte
  Palsmane 13.03. 10:00 12.04. 10:00 15.06. 10:00 pie darbnīcas SIA Palsmane
  Variņi 9.03. 10:00 13.04. 10:00 15.06. 13:00 pie darbnīcas SIA Palsa
  Beverīna Trikāta 16.03. 10:00 19.04. 10:00 9.06. 10:00 Centrs-bijušās darbnīcas
  Vāle 16.03. 12:30 19.04. 12:00 9.06. 12:00 darbnīcas SIA Vāle 1
  Smiltene Blome 17.03. 09:30 3.05. 10:00 5.06. 10:00 pie darbnīcas Ceļinieks 2010
  Valka Vijciems 20.03. 10:00 8.05. 10:00 7.06. 10:00 pie darbnīcas KB Vijupe
  Strenči Plāņi 22.03. 10:00 8.05. 12:30 8.06. 10:00 darbnīcas Plāņi
  Jaunklidzis 22.03. 13:00 8.05. 14:00 8.06. 12:30 Z/S Jaunstrūkas darbnīca
  Smiltene Bilska 24.03. 09:30 15.05. 10:00 12.06. 10:00 darbnīcas SIA Druva
  Loberģi 24.03. 12:00 15.05. 11:30 12.06. 12:00 pie bijušās darbnīcas
  Mēri 24.03. 13:30 15.05. 13:00 12.06. 14:00 stāvlaukums pie Tautas nama
  Zeltiņi 24.03. 15:00 15.05. 14:30 12.06. 15:30 Z/S Birztalas
  Kalnamuiža 5.04. 10:00 17.05. 10:00 14.06. 10:00 pie tehnikuma darbnīcām
  Brutuļi 5.04. 13:00 17.05. 11:30 14.06. 12:30 darbnīcas SIA Kalna Tomēni
  Launkalne 6.04. 10:00 17.05. 14:00 16.06. 10:00 stāvlauk.pie Pagasta pārvaldes
  Mežmuiža 6.04. 13:30     16.06. 11:00 Mežmuiža
  Burtnieku Ēvele 7.04. 10:00 18.05. 10:00 21.06. 10:00 darbnīcas LKB Ēvele
  Strenči Jērcēni 7.04. 13:30 18.05. 12:30 21.06. 13:30 darbnīcas Vecjērcēni
  Ķeiži 7.04. 16:00     21.06. 11:30 Ķeiži pēc pieteikuma
  Valka Ērģeme 21.04. 09:00 19.05. 09:30 22.06. 10:00 pie Pagasta katlumājas
  Turna 21.04. 12:30 19.05. 11:30 22.06. 11:30 darbnīcas Z/S Baltupes
  Omuļi 21.04. 15:30 19.05. 13:00 22.06. 13:00 Centrs pēc pieteikuma
  Smiltene Grundzāle 24.04. 10:00 22.05. 10:00 19.06. 10:00 pie Pagasta pārvaldes
  Aumeisteri 24.04. 13:30 22.05. 12:30 19.06. 13:00 stāvlaukums Aumeistermuiža
  Valka Stepi 26.04. 10:00 22.05. 14:30 19.06. 14:30 pie Pagasta pārvaldes
  Mierkalns 26.04. 13:30 22.05. 13:30 19.06. 14:00 pie darbnīcas Mierkalns
  Kārķi 27.04. 10:00 24.05. 10:00 28.06. 10:00 stāvlaukums pie Tautas nama
  Vēveri 27.04. 13:30 24.05. 13:00 28.06. 13:00 pie fermas Jāngloži
  Lugaži 28.04. 09:00 25.05. 10:00 29.06. 10:00 darbnīcas Lugaži
  Sēļi 28.04. 13:00     29.06. 13:00 Z/S Kalnieši
  Smiltene SIA 8CBR     10.04. 13:00     teritorija Rīgas iela 16
  AS Sadales tīkli     11.05. 10:00     teritorija Daugavas iela 64
  SIA Lauku apg. un melior.     11.05. 11:00     teritorija Dzirnavu iela 18
  Smiltenes NKUP     11.05. 12:30     darbnīcas Pilskalna iela
  Smiltenes MRS     11.05. 13:30     teritorija ( Silva)
  VAS LAU Smiltenes ceļu r     26.05. 09:30     teritorija Dakteru iela 28
  Valka Valkas novada dome     12.05. 09:30     darbnīcas Austras 10
  AS Sadales tīkli     12.05. 11:30     teritorija Tālavas 33
  SIA Valkas meži     12.05. 13:00     teritorija Tālavas 50
  Strenči Strenču novada dome     10.05. 10:00     pie katlumājas Valkas iela
  Sedas pilsēta, AS Seda     10.05. 13:00     pie darbnīcas Tirgus iela 10

 • VALMIERA - Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novads (1)
  29.03.2017

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284590, 25639692
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Burtnieku Matīšu 10.04. 10:30 08.05. 10:30 Matīši
  Vecate 10.04. 12:00 08.05. 12:00 Darbnīcas
  Mazsalacas Mazsalaca 10.04. 14:30 08.05. 14:30 Priedāji,darbnīcas
  Ramatas 12.04. 11:00 10.05. 11:00 Darbnīcas
  12.04. 13:00 10.05. 13:00 Vērsis
  Rūjienas Ipiķu 12.04. 15:00 10.05. 15:00 Ipiķi
  Mazsalacas Sēļu 13.04. 11:00 11.05. 11:00 Darbnīcas
  13.04. 14:00 11.05. 14:00 Idus
  Skaņkalnes 13.04. 16:00 11.05. 16:00 Darbnīcas
  Rūjienas Jeru 19.04. 11:00 15.05. 11:00 Darbnīcas
  Vilpulkas 19.04. 14:00 15.05. 14:00 Pagasta pārvalde
  Lodes 19.04. 16:00 15.05. 16:00 Darbnīcas
  Naukšēnu Naukšēnu 21.04. 10:00 12.05. 10:00 Darbnīcas
  Ķoņu 21.04. 15:00 12.05. 15:00 Pagasta pārvalde
  Kocēnu Dikļu 20.04. 10:30 17.05. 10:30 Darbnīcas
  Bērzaines 20.04. 13:30 17.05. 13:30 Darbnīcas
  Burtnieku Burtnieku 20.04. 15:00 17.05. 15:00 SIA Burtnieku Grauds
  Kocēnu Kocēnu 24.04. 10:30 18.05. 10:30 Darbnīcas
  Vaidavas 24.04. 12:30 18.05. 12:30 Darbnīcas
  Kocēnu 24.04. 14:30 18.05. 14:30 Rubenes darbnīcas
  Beverīnas Kauguru 26.04. 10:30 19.05. 10:30 Darbnīcas
  26.04. 12:30 19.05. 12:30 Mūrmuižas darbnīcas
  Brenguļu 26.04. 14:30 19.05. 14:30 Cempu darbnīcas
  Burtnieku Valmieras 26.04. 16:00 19.05. 16:00 Rūpnieki
  Rencēnu 27.04. 10:30 22.05. 10:30 Darbnīcu caurlaide
  27.04. 13:30 22.05. 13:30 Lizdēnu darbnīcas
  27.04. 15:30 22.05. 15:30 Buka
 • VENTSPILS (1)
  23.02.2017
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29465523
  www.vtua.gov.lv
  2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ventspils novadā
  Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ventspils Ances 10.04. 10:30 21.07. 12:30 Meh. darbn.
  10.04. 11:30 21.07. 13:30 Jāņlejas
  Jūrkalnes 19.04. 10:30 15.06. 11:00 Pie pagasta pārv. Krasti
  Piltenes 17.03. 11:00 09.06. 10:30 Ūdrande, meh. darbnīca
  16.03. 10:30     Ābolkalni
  25.05. 10:30 12.07. 12:00 Meh. Darbn. Lielā iela 2a
  Popes 12.04. 10:30 21.07. 10:30 Jaunpopes darbn. Smēdes
  Puzes 21.04. 10:30 07.06. 10:30 Blāzma, meh. darbn.
  21.04. 11:30 7.06. 11:00 Amele, Ieriņi
  21.04. 14:00 7.06. 12:30 Nīcciems, Bebri
  Tārgales 17.05. 10:30 12.07. 10:30 Pie pagasta Dzintarkalni
  23.03. 10:30     Ceļinieki
  17.05. 11:30 12.07. 11:00 Meh. darbn.
  Ugāles 27.04. 10:30 07.06. 13:30 Meh. darbn.
  Užavas 15.05. 10:30 26.07. 10:30 Pie pagasta, Avoti
  Usmas 29.05. 10:30 20.07. 11:00 Pie pagasta Auseklīši
  Vārves 19.05. 10:30 10.07. 10:30 Zūras, pie angāra
  29.03. 10:30     Oši
  19.05. 11:00 10.07. 11:00 Ventava, pie pagasta, Skolas iela 1
  Ziras 10.05. 10:30 19.06. 10:30 Pie pagasta, Saulgrieži
  Zlēkas 11.05. 10:30 19.07. 10:30 Pie pagasta, Pūcītes