• LV

Tehniskās apskates

 
Tehniskās prasības
Tehniskās prasības lauksaimniecībā izmantojamo traktoru sagatavošanai meža darbiem.
 
Pakalpojumi un to izmaksas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz šādu pakalpojumu:

 

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija tehniskai apskatei.

 
Tehniskās uzraudzības departamenta Reģiona nodaļu pieņemšanas laiks un kontaktinformācija 

 

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2018.gadā
 • AIZKRAUKLE - Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novads (1)
  27.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 28664518
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Ogres, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
   Kokneses Kokneses 28.03. 11:00     Krūmiņi, pie SIA "BORMAŅI" darbnīcām
  Kokneses 18.04. 11:00 17.05. 11:00 Koknese, Pērseskrasts, pie bij. p/s Koknese darbnīcām
  Iršu 18.04. 14:00 17.05. 14:00 Irši pag., Kūlēni,pie pagasta pārvaldes
  Bebru 2.05. 11:00 30.05. 11:00 Vecbebri, Vecbebru tehnikums
  Jaunjelgavas Sunākstes 4.04. 11:00 7.05. 11:00 Sunākste, "Palmas", pie pagasta pārvaldes
  Daudzeses 4.04. 14:00 7.05. 14:00 „Pagastmāja”, Daudzeva
  Jaunjelgava 5.04. 11:00     Pie "LATSIN", Meža iela 4,Jaunjelgava
  Sērenes 5.04. 14:00     "Katlu māja", Sērene
  Staburaga 25.04. 11:00 24.05. 11:00 Staburaga pag., Avoti, pie Velmaraiši darbnīcām
  Seces 25.04. 14:00 24.05. 14:00 Seces pag., TP-7015, pie k/s Sprīdītis darbn.
  Vecumnieku Kurmenes 6.04. 11:00 9.05. 11:00 Upmaļi 1, Kurmene, pie bijušā pasta
  Valles 9.04. 11:00 10.05. 11:00 "ROSMES",Valle, pie Krīču veikala
  Pļaviņu Klintaines 11.04. 11:00 11.05. 11:00 STUKMAŅI, mehāniskās darbnīcas
  Vietalvas 3.05. 11:00 31.05. 11:00 Odziena, Kalēji
  Vietalvas 3.05. 14:00 31.05. 14:00 Vietalva, Spāres
  Aiviekstes 23.04. 11:00 23.05. 11:00 Aiviekstes pag.Kriškalni
  Neretas Zalves 12.04. 11:00 14.05. 11:00 Zalve, Atpūtas, pie pagasta pārvaldes
  Zalves 12.04. 14:00 14.05. 14:00 Sproģi, Antuži
  Mazzalves 16.04. 11:00 16.05. 11:00 Blīgznas 1, Ērberģe, pie darbnīcām
  Neretas 20.04. 12:00 21.05. 12:00 Nereta, Jaunzemi, pie darbnīcām
  Pilskalnes 20.04. 15:00 21.05. 15:00 Pilskalne, kantoris
  Ogres Meņģeles 19.04. 11:00 18.05. 11:00 Bērzu iela, Meņģele, pie katlu mājas
  Skrīveru Skrīveru 26.04. 11:00 28.05. 11:00 Skrīveri, Lielkažoku 3, pie Skrīveru sēkl.sab.darbnīcām

 • ALŪKSNE - Alūksnes, Apes novads (1)
  16.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25748191
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Apes Vireši 04.04. 10:40 02.05. 10:40 04.06. 10:40 “Vecvireši” (pie pagastnama)
  Vidaga 04.04. 11:40 02.05. 11:40 04.06. 12:30 “Ezerkrasti” (pie darbnīcām)
  Trapene 04.04. 14:30 02.05. 14:30 04.06. 16:00 “Centra darbnīca” (pie darbnīcām)
  Ape 05.04. 10:30 03.05. 10:30 06.06. 10:40 Skolas iela 4 (centrs)
  Kalpaki 05.04. 12:00 03.05. 12:00 06.06. 11:20 “Kalpaki” (Latv. A/C uzturētājs)
  Gaujiena 09.04. 10:40 07.05. 10:40 06.06. 13:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
  Alūksnes Alsviķi 09.04. 15:00 07.05. 15:00 07.06. 10:30 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)
  Strautiņi 11.04. 10:20 09.05. 10:20 07.06. 11:30 “Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā kantora)
  Zeltiņi 11.04. 11:30 09.05. 11:30 07.06. 13:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
  Ilzene 11.04. 13:00 09.05. 13:00 07.06. 15:00 “Sprigulītis” (pie darbnīcām)
  Liepna 12.04. 10:40 10.05. 10:40 11.06. 10:40 “Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)
  Sofikalns 12.04. 13:30 09.01 13:30 11.06. 13:30 “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas krustojuma)
  Beja 12.04. 15:30 10.05. 15:30 11.06. 14:30 “Teikas 1” (Beja)
  Mālupe 16.04. 10:30 14.05. 10:30 13.06. 10:30 “Sturīši” (aiz pieturas laukumā)
  Maliena 16.04. 13:00 14.05. 13:00 13.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)
  Kalncempji 18.04. 10:30 16.05. 10:30 14.06. 10:30 “Cempji 2” (pie pagastnama)
  Anna 18.04. 11:20 16.05. 11:20 14.06. 11:20 “Rogas” (teritorijā)
  Jaunanna 18.04. 13:30 16.05. 13:30 14.06. 13:30 “Zaļumnieki” (pie kaltēm)
  Ziemeri 19.04. 10:30 17.05. 10:30 18.06. 10:30 “Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)
  Veclaicene 19.04. 12:30 17.05. 12:30 18.06. 12:30 “Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)
  Jaunlaicene 23.04. 10:30 21.05. 10:30 18.06. 13:30 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)
  Māriņkalns 23.04. 14:30 21.05. 14:30 18.06. 14:30 “Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)
  Kolberģis 25.04. 10:30 23.05. 10:30 20.06. 10:30 “Zīles” (pie pagastnama)
  Mārkalne 25.04. 11:20 23.05. 11:20 20.06. 11:20 “Pagastmāja” (pie pagastnama)
  Stuborova 25.04. 12:30 23.05. 12:30 20.06. 13:20 “Senatnes koks” (Stuborova)
  Zaiceva 26.04. 10:40 24.05. 10:40 20.06. 15:20 “Darbnīcas“ (Zaiceva)

 • BALVI - Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novads (1)
  14.02.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284557, 25639706
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Balvu Bērzkalne 12.03. 10:30 21.05. 10:30 23.07. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)
  Lazduleja 13.03. 10:30 23.05. 10:30 23.07. 13:00 Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)
  Krišjāņi 14.03. 11:00 24.05. 10:30 25.07. 10:30 Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)
  Vectilža 15.03. 11:00 28.05. 10:30 25.07. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)
  Golvari 19.03. 10:30 30.05. 10:30     Pie veikala (Golvari)
  Bērzpils 19.03. 12:30 30.05. 12:30 26.07. 10:00 Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)
  Tilža 21.03. 11:00 31.05. 11:00 30.07. 10:00 Pie kaltes ''Rota'' (Raiņa iela 6)
  Viļakas Susāji 22.03. 10:30 4.06. 10:30     Pie kaltes (Susāji)
  Viļaka 22.03. 12:30 4.06. 12:30 2.08. 10:00 Pie Luterāņu bazn. (Abrenes iela 13)
  Borisova 26.03. 11:00 6.06. 10:30 2.08. 12:30 Pie pagasta pārv. (''Ābeļziedi'')
  Upīte 28.03. 10:30 7.06. 10:30     Pie muzeja (Akas laukums)
  Rekova 28.03. 12:30 7.06. 12:30 6.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (Meža iela 1)
  Rugāju Skujetnieki 29.03. 10:30 11.06. 10:30     Pie veikala (Skujetnieki)
  Beņislava 29.03. 12:30 11.06. 12:30 9.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 8)
  Rugāji 4.04. 10:30 13.06. 10:30 9.08. 13:00 Pie bij.Mežniecības(Kurmenes iela 42)
  Baltinavas Pazlauga 5.04. 10:30 14.06. 10:30     Pie veikala
  Baltinava 5.04. 12:30 14.06. 12:30 10.08. 10:30 Pie nov. Domes (Kārsavas iela 16)
  Demerova 5.04. 14:00 14.06. 14:00     Pie krustojuma
  Balvu Vīksna 9.04. 10:30 18.06. 10:30     Pie pagasta pārv. (''Mieriņi'')
  Kurna 11.04. 10:30 19.06. 10:30     Pie pagasta pārv. (Balvu iela 15)
  Cērpene 12.04. 10:30 20.06. 10:30     Pie darbnīcām
  Briežuciems 12.04. 12:30 20.06. 12:30 1.08. 10:00 Pie pagasta pārvaldes
  Naudaskalns 23.04. 10:30 21.06. 10:00     Pie pagasta pārv. (''Pagastmāja'')
  Viļakas Semenova 25.04. 10:30 25.06. 10:30 8.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (''Pienenes'')
  Kuprava 26.04. 10:30 27.06. 10:30     Pie pagasta pārv. (Rūpnīcas iela 3)
  Žīguri 26.04. 12:30         Pie pagasta pārv. (Ciemata iela 4)
  Balvu Balvi 9.05. 09:00         AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)
  14.05. 09:00         Balvu PPA SANTEX (Bērzpils iela 56)
  15.05. 09:00         VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (Vidzeme iela 4)
  16.05. 09:00         AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)
  Viļakas Viļaka 16.05. 11:00         AS ''Sadales tīkls" (Balvu iela 4)
  Žīguri 17.05. 11:00         SIA “Žīguru mežrūpniecībassabiedrība” (Teritorija, Rūpniecības iela 8)
 • BAUSKA - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novads (1)
  20.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29190805, 29221242
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Bauskas Gailīšu 15.03. 10:30 9.05. 10:30 Uzvaras iela 2 (centrā uz laukuma)
  Mežotnes 21.03. 10:30 16.05. 10:30 Mežotne, Pils iela (darbnīcas)
  Ceraukstes 19.03. 10:30     Mūsa (darbnīcas)
      3.05. 10:30 Ceraukstīte, Svari (darbnīcas)
  Īslīces 22.03. 10:30 7.05. 10:30 Bērzi, (darbnīcas)
  Iecavas Iecavas 26.03. 10:30 26.04. 10:30 Iecava, Rīgas iela 55, (Rakmente)
      14.06. 10:30 Jumis Raibaļas (darbnīcas)
  Vecumnieku Bārbeles 28.03. 10:30 10.05. 10:30 Baznīca, Liepu aleja 1,
  Vecumnieku     13.06. 10:30 Beibeži, (katlu māja)
  4.04. 10:30 20.06. 10:30 Vecumnieki, Jaunā iela (darbnīcas)
  Bauskas Codes 5.04. 10:30 14.05. 10:30 Code (galdniecība)
  Rundāles Svitenes 9.04. 10:30 24.05. 10:30 Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
  Vecsaules 11.04. 10:30 11.06. 10:30 Zvaigzne, Kokles 1 (darbnīcas)
      18.06. 10:30 Ozolaine, (darbnīcas)
  Vecumnieku Skaistkalnes 12.04. 10:30 7.06. 10:30 Mēmele
  12.04. 11:30 7.06. 11:30 Skaistkalne, (darbnīcas)
  Bauskas Dāviņu     17.05. 10:30 Dāviņi, (pagastmāja)
  Vecumnieku Stelpes 18.04. 10:30 23.05. 10:30 Stelpe, (pagastmāja)
  Rundāles Rundāles 19.04. 10:30 21.05. 10:30 Rundāle, (darbnīcas)
  Viesturu 23.04. 10:30 6.06. 10:30 Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)
  Bauskas Brunavas 25.04. 10:30     Brunava, (kalte)
      4.06. 10:30 Rainis, (darbnīcas)

 • DAUGAVPILS - Daugavpils un Ilūkstes novads (1)
  20.02.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29421124, 29441022
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Daugavpils un Ilūkstes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Daugavpils Ambeļu 15.03 11:00 14.05 11:00 Pagasta ēka, Parka 6
  Biķernieku 07.03 12:00 09.05 13:00 Pagasta ēka, Saules 4
  Demenes 19.03 14:00 16.05 13:00 Darbnīcu teritorija, Draudzības 22
  c.Kumbuļi 22.03 11:00 24.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Līdumnieku iela, Selva
  Dubnas 28.03 11:00 14.05 11:00 Pagasta ēka, Nākotnes 1a
  Kalkūnes 14.03 11:00 23.05 12:00 Darbnīcu teritorija, Dārza 40a
  Kalupes 28.03 13:00 11.05 09:00 Katlu mājas ter., Lielā 23
  Laucesas 19.03 12:00 10.05 13:00 Pagasta ēka, c.Mirnijs, Miera 26
  Līksnas 26.03 11:00 21.05 11:00 Pagasta ēka, Daugavas 8
  Maļinovas 07.03 13:00 17.05 09:00 Pagasta ēka, Rēzeknes iela, Kultūras nams
  Medumu 22.03 13:00 25.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Alejas 4J
  Naujenes 07.03 11:00 09.05 09:00 Pagasta ēka, Skolas 15
  Nīcgales 26.03 14:00 21.05 12:00 Darbnīcu teritorija, Skolas iela, Meh. darbnīcas
  Salienas 21.03 11:00 16.05 09:00 Pagasta ēka, Centrāles 24
  Skrudalienas 21.03 14:00 25.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Silene, Riču 8
  Sventes 14.03 12:00 23.05 09:00 Katlu mājas ter., Daugavas 17
  Tabores 19.03 11:00 10.05 11:00 Pagasta ēka, Oktobra 2a
  Vaboles 26.03 12:00 11.05 09:00 Pagasta ēka, Pagastmāja
  Vecsalienas 12.03 11:00 10.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Červonka, Darbnīca
  Višķu 29.03 11:00 28.05 11:00 Darbnīcu teritorija, Višķu tehnikums 20
  c.Vīganti 15.03 13:00 17.05 11:00 Darbnīcu teritorija, Vīganti, Kaltes
  Ilūkstes Bebrenes 16.03 12:00 07.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Tehniskais centrs
  Dvietes 16.03 09:00 07.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Zvejnieki
  Eglaines 23.03 12:00 18.05 12:00 Darbnīcu teritorija, Raiņa 1a
  Ilūkste 20.04 09:00   SIA "Ornaments" darbnīcu ter., Jelgavas 21
  Pilskalnes 23.03 13:00 18.05 15:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas
  Subate 23.03 09:00 18.05 09:00 Pagasta ēka, Zaļmuižas 19
  Šēderes 12.03 09:00 18.05 13:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas 5
 • DOBELE - Auces, Dobeles, Tērvetes novads (1)
  20.02.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29269130, 29131817
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Auces, Dobeles un Tērvetes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Auces Vecauce 13.04. 10:30 16.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Vecauce
  Vecmiķeļi 19.03. 10:30     Tand Ukri
  Bēne 16.05. 14:00     Rūpniecības 2D
  Īle 10.05. 10:30     Pagasta centrs (Klintenes)
  Lielauce 10.05. 12:30     Pagasta centrs (Tautas nams)
  Ukri 14.05. 10:30     Pagasta centrs (Druvas iela)
  Vītiņi 11.04. 10:30 16.05. 12:00 Pagasta centrs (Pagasta nams)
  Ķevele 11.04. 14:30     Ciema centrs (Dailes)
  Dobeles Kaķenieki 20.04. 10:30 30.05. 12:30 Meh. darbnīcas Agro Kaķenieki
  Auri 9.03. 10:30     Ziedi JP
  Šķibe 15.03. 10:30 18.04. 10:30 Šķibe (Ziedi)
  Miltiņi 5.04. 10:30 31.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas Zelta druva
  Biksti 4.04. 10:30 23.05. 12:30 Mehāniskās darbnīcas Muldas
  Upenieki 23.05. 10:30     Ciema centrs (Krāces)
  Aizstrautnieki 9.03. 12:30     Kalna Oši
  Jaunbērze 01.03. 10:30 26.03. 10:30 Ošlejas
  Jaunbērze 23.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas Mārtiņi, Anšītes
  Krimūnas 28.03. 10:30     Dobele Agra
  Naudīte 21.05. 10:30     Lielodiņi
  Penkule 6.04. 10:30 18.05. 10:30 Mehāniskās darbnīcas SIA Penkule
  Zebrene 30.05. 10:30     Pagasta centrs (Veldres)
  Tērvetes Bukaiši 25.04. 10:30 25.05. 10:30 Pagasta centrs (Meh.darbnīcas)
  Kroņauce 21.03. 10:30     Mehāniskās darbnīcas A/F Tērvete
  Zelmeņi 9.04. 10:30 23.04. 10:30 Dāmnieki
  Klūnas 21.05. 13:00     Ciema centrs (Klūnas)
  Augstkalne 27.04. 10:30     Silāres (Kalēji)
  Dzeguzēni 27.04. 12:00     Silaine
 • GULBENE - Gulbenes novads (1)
  23.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29493096, 20234695
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Gulbenes novadā
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Gulbenes Beļava 02.05. 11:00 04.07. 11:00 Avotu iela 2
  Ozolkalns 03.05. 11:00     Stāvlaukums pie bijušā kluba, Beļavas pagasts
  Pilskalns     04.07. 12:30 Pie darbnīcām, “Krasti”, Beļavas pagasts
  Daukstes     05.07. 11:00 Pie bijušajām darbnīcām
  Stari 4.04. 11:00 05.07. 13:00 Dārza 10, Stari, Stradu pagasts
  Druviena 07.05. 11:00 09.07. 11:00 “Pagastmāja”
  Galgauska     11.07. 11:00 Pie k/s ”Kopdarbs”, darbnīcām
  Jaungulbene 05.04. 11:00 12.07. 11:00 Gulbīts
  Lejasciems 09.04. 11:00 16.07. 11:00 SIA”Agro Salmaņi”darbnīcas
  Sinole 11.04. 11:00     Pie SIA ”Rainis” darbnīcām, “Vīģubi”
  Litene 12.04. 11:00 18.07. 11:00 Pie darbnīcām, “Sētas”
  Lizums 16.04. 11:00 09.05. 11:00 SIA ”Brīvzemnieki” darbnīcas, “Mežāres-1”
  Velēna     19.07. 11:00 Pie z/s ”Velēna” fermas, Lizuma pagasts
  Līgo     10.05. 11:00 Pie kultūras nama, “Jaunstukmaņi”
  Ranka 14.05. 11:00 23.07. 11:00 Pie k/s “Sējējs” darbnīcām
  Gaujasrēveļi     23.07. 13:00 Pie bijušajām darbnīcām
  Stāmeriena 18.04. 11:00 25.07. 11:00 Pie darbnīcām, “Sūnekļi”
  Stradi     16.05. 11:00 “Ausmas”, Stradu pagasts
  Tirza 17.05. 11:00 26.07. 13:00 Pie “Biedrības nams”
  Vecaduliena     26.07. 11:00 Pie bijušajām darbnīcām
  Kalniena 21.05. 11:00 30.07. 11:00 Pie z/s “Priednieki” graudu kaltes

 • JĒKABPILS - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novads (1)
  12.02.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29127108 vai 25639642
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Krustpils
  novads
  Krustpils 16.04. 10:30 16.05. 10:30 Spunģēni, "Robežnieki"
  Variešu 16.04. 11:30 16.05. 11:30 Varieši, "Variešu darbnīca"
  16.04. 13:00 16.05. 13:00 Medņi, "Tautoņi"
  16.04. 14:30 16.05. 14:30 Antūži, "Kalnāres"
  Atašienes 28.03. 14:00 02.05. 14:00 Atašiene, Liepu 14
  Mežāres 28.03. 11:00 02.05. 11:00 Mežāre, "Autogarāža"
  Kūku 12.04. 10:30 23.05. 10:30 Zīlāni, Laukezera 4
  Vīpes 12.04. 12:00 23.05. 12:00 Vīpe, Neretas 6
  Jēkabpils
  novads
  Ābeļu 04.04. 10:30 03.05. 10:30 "Augškalni"
  Dignājas 04.04. 12:00 03.05. 12:00 Vandāni, "Sprīdītis"
  Dunavas 04.04. 13:00 03.05. 13:00 Sudrabkalns, "Klēts"
  Rubenes 20.04. 11:30 18.05. 11:30 Kaldabruņa, "Darbnīcas"
  20.04. 10:00 18.05. 10:00 Rubeņi, "Pasta nodaļa"
  20.04. 09:00 18.05. 09:00 Slate, "Vairogi"
  Zasas 13.04. 10:00 07.05. 13:00 Zasa, "Stabiņi"
  Leimaņu     07.05. 14:00 Mežgale, "Celmenieki"
  13.04. 11:00 07.05. 11:30 Leimaņi, "Leimaņu tautas nams"
  Kalna 13.04. 09:00 07.05. 10:30 Vidsala, "Silāres"
  27.04. 09:00 25.05. 09:00 Dubulti, "Straumītes"
  Salas
  novads
  Salas 09.04. 14:30 24.05. 14:30 Birži, "Laivinieki"
  09.04. 13:30 24.05. 13:30 Ošāni, Ošānu 8
  09.04. 12:00 24.05. 12:00 Sala, Alejas 2
  Sēlpils 09.04. 11:00 24.05. 11:00 Taborkalns, "Dāburi"
  Viesītes
  novads
  Viesītes 06.04. 09:00 17.05. 11:00 Viesīte, Smilšu 2
  Saukas 06.04. 11:30 17.05. 13:30 Lone, "Ritenis"
  Elkšņu 11.04. 11:30 21.05. 11:30 Elkšņi, "Pagastmāja"
  Rites 11.04. 13:00 21.05. 13:00 "Spodri"
  Aknīstes
  novads
  Gārsenes 05.04. 14:00 09.05. 14:00 Gārsene, "Mehāniskās darbnīcas"
  Asares 05.04. 12:30 09.05. 12:30 Asare, "Drustāni"
  05.04. 11:30 09.05. 11:30 Ancene, "Siliņi"
  Aknīstes 27.04. 10:30 25.05. 10:30 Aknīste, Augšzemes 76
 • JELGAVA - Jelgavas un Ozolnieku novads (1)
  16.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 22047220, 29395264, 
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Jelgavas un Ozolnieku novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Jelgavas Eleja 19.03. 09:00 23.04. 09:00 "Ošenieki". Elejas pagasts.
  Nākotne 26.03. 09:00 25.04. 09:00 "Vecsmildziņas". Nākotne pie mehāniskajām darbnīcām
  Dorupe 26.03. 13:00 25.04. 13:00 "Ainaviņas". pie mehāniskām darbnīcām
  Zemgale     25.04. 14:30 "Kažmeri" pie mehāniskām darbnīcām
  Dzirnieki 21.03. 15:00 02.05. 14:00 Saules iela 1. pie mehāniskām darbnīcām
  Staļģene 21.03. 09:00 02.05. 09:00 Svirlaukas iela 3
  Jaunsvirlauka 21.03. 13:00 02.05. 13:00 "Gravas"
  Vecsvirlauka     07.05. 09:00 "Jaunvanči"
  Lielplatone 28.03. 13:00 07.05. 14:00 "Arāji"
  Līvbērze 28.03. 09:00 09.05. 13:00 Kalnciema ceļš 5
  Pēterlauki 29.03. 09:00 09.05. 11:00 "Pēterlauki"
  Lielvircava     09.05. 09:00 "Darbnīcas". Ausekļa iela 40
  Bērvircava 04.04. 09:00 11.05. 09:00 Saulstaru iela 2A
  Buķi 04.04. 13:00 14.05. 11:00 "Sniedzes"
  Sesava 04.04. 15:00 14.05. 09:00 "Mehāniskās darbnīcas". Skolas iela 22.
  Ozolnieku Garoza 06.04. 09:00 16.05. 09:00 Cirpeņi. mehāniskās darbnīcas.
  Emburga 06.04. 12:00 16.05. 11:00 Strīķeri. mehāniskās darbnīcas
  Renceles     16.05. 14:00 "Amoliņi"
  Jelgavas Svēte 09.04. 09:00 18.05. 09:00 Viesturu kalte
  Jēkabnieki 09.04. 11:00 18.05. 12:00 Mehāniskās darbnīcas. Muzikantu iela 31.
  Valgunde 09.04. 14:00     Celtnieku un Priežu ielas krustojums
  Tīreļi     21.05. 09:00 Rīgas iela 3
  Vītoliņi     21.05. 12:00 Pie veikala "Aibe". Paegļu iela 2
  Vilce 13.04. 13:00 23.05 13:00 Astartes DUS 
  Valneri 13.04. 09:00 23.05. 09:00 "Valneri". Pie kaltes.
  Ziedkalne 16.04. 09:00 30.05 15:00 Gauju garāža
  Vircava 11.04. 09:00 25.05. 09:00 "Kamenes"
  Mazlauki 11.04. 13:00 25.05. 11:00 Pie veikala"Rosme"
  Oglaine     25.05. 14:00 Mehāniskās darbnīcas
  Ūziņi 18.04. 09:00 30.05. 13:00 "Burtnieki"
  Zaļenieki 18.04. 13:00 30.05. 09:00 "Darbnīcas"
  Jušķēni 20.04. 09:00     Jušķēni. Sesavas pag..
  Ozolnieku Brankas 21.04. 09:00 28.05. 09:00 Mehāniskās darbnīcas. Saules iela 2.
 • KRĀSLAVA - Aglonas, Dagdas un Krāslavas novads (1)
  12.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284665, 29336238
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Krāslavas Ezerkalns 15.03. 10:10     Darbnīcas
  Augstkalne 16.03. 09:00     Kalna11
  Indra 06.04. 09:00 30.05. 10:20 Blaževiča 6
  Vaivodi 19.03. 10:20     Darbnīcas
  Kombuļi 28.03. 10:10     Darbnīcas
  Kaplava 11.04. 10:10     "Karbons"
  Varnaviči 12.04. 10:10     Alejas 6
  Robežnieki 13.04. 09:00 04.06. 10:20 Jaunatnes 6
  Skuki 16.04. 10:20     Darbnīcas
  Kalnieši 18.04. 10:10 06.06. 10:10 Darbnīcas
  Veterovka 25.04. 10:10     Darbnīcas
  Bogdani 23.04. 10:10     "Bogdani"
  Kuliniški 26.04. 10.10.     "Druviņi"
  Izvalta 27.04. 09:00     Darbnīcas
  Piedruja 10.05. 10:10     Darbnīcas
  Lupandi 09.05. 10:20     Darbnīcas
  Auleja 21.05. 10:10 08.06. 09:00 Darbnīcas
  Dagdas Andzeļi 29.03. 10:30     Darbnīcas
  Ezernieki 04.04. 10:20     Darbnīcas
  Beloje 05.04. 10:30     "Mētrāji"
  Ozoliņi 09.04. 10:20     Darbnīcas
  Landskoruna 20.04. 09:00     "Lielceļi"
  Astašova 11.05. 09:00 07.06. 10:20 Darbnīcas
  Andiņi 14.05. 10:30     "Graudiņi"
  Mariampole 16.05. 10:30     Darbnīcas
  Svariņci 17.05. 10:30     Darbnīcas
  Porečje 18.05. 09:00     Skolas 7
  Konstantinova 23.05. 10:20     Saules 8
  Asūne 25.05. 09:00     Dārza 1
  Račeva 24.05. 10:20     "Celiņi"
  Neikšāni 28.05. 10:30     Pagasts
  Aglonas Grāveri 21.03. 10:20     Ezeru 21
  Sloboda 22.03. 10:20     Darbnīcas
  Priežmale 19.04. 10:30 31.05. 10:30 Ilzas 19
  Šķeltova 07.05. 10:15     Daugavpils 5

 • KULDĪGA - Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads (1)
  06.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29425676, 29920594
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Alsungas Alsunga 09.04. 13:30 02.07. 11:00 01.08. 13:00 "Darbnīcas"
  Kuldīgas Ēdole 09.04. 11:00 27.06. 13:00 01.08. 11:00 "Amoli" (pie darbnīcām)
  Gudenieki 11.04. 13:00 02.07. 14:00 01.08. 15:00 "Darbnīcas"
  Basi 11.04. 10:30 27.06. 15:00 04.07. 15:00 "Tomkalni" (pie darbnīcām)
  Kabile 12.04. 12:30 20.06. 14:00 06.08. 10:30 "Dzelmes" (pie darbnīcām)
  Vilgāle 04.04. 10:30 21.06. 10:30     "Pagastmāja"
  Sermīte 26.04. 14:00 21.06. 13:30 08.08. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"
  Laidi 25.06. 15:00 09.08. 12:30     "Gnomiķi" (pie darbnīcām)
  Padure 27.06. 10:30 02.08. 13:00     "Arāji" (pie pagasta pārvaldes)
  Pelči 25.06. 10:30 02.08. 10:30     "Lejēji" (pie darbnīcām)
  Renda 12.04. 11:00 20.06. 11:00 05.07. 11:00 "Mehāniskā darbnīca"
  Snēpele 18.04. 11:00 25.06. 12:30 09.08. 10:30 "Snēpeles darbnīcas"
  Turlava 04.04. 13:30 04.07. 10:30 08.08. 10:30 kalte "Kupšas"
  Ķikuri 04.07. 13:00 08.08. 15:00     "Raimondi" (pie šķūņa)
  Vārme 12.04. 14:30 18.06. 11:00 06.08. 14:00 "Centra garāžas"
  Skrundas Dzelda 11.07. 11:00 13.08. 11:00     "Rītumi"
  Lēnas 11.07. 12:30 13.08. 13:00     "Lēnu centrs"
  Raņķu pag. 12.07. 10:30         "Dārznieki" (pie darbnīcām)
  Sieksāte 16.04. 11:00 04.06. 15:00 09.08. 14:00 "Dravnieki" (pie darbnīcām)
  Rudbārži 16.04. 12:30 04.06. 13:30 12.07. 13:00 Darbnīcas iela 5
  Kušaiņi 15.08. 11:00         Kušaiņu iela 9 (pie darbnīcām)
  Jaunmuiža 16.04. 14:30 11.07. 14:30 15.08. 13:00 Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām)
  Skrunda 04.06. 11:00       Brīvības iela 4

 • LIEPĀJA - Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads (1)
  01.02.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Uzziņām tālrunis: 29437351, 20000450
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Pāvilostas Vērgale     01.08. 10:30 Ziemupes tautas nams
  Ziemupe     01.08. 12:00 Šķēdes iela 1
  Saraiķi     01.08. 13:00 ”Pagastmāja”
  Grobiņas Gavieze 12.07. 10:30     “Tautas nams”
  Bārta 10.07. 10:30     Parka iela 2
  Durbes Durbe     06.08. 10:30 “Pagastmāja”
  Dunalka     08.08. 10:30 “Pagastnams”
  Vecpils 18.07. 10:30     “Pagastmāja”, Paplaka
  Priekules Virga 19.07. 10:30     ”Bunkas kultūras nams”
  Bunka     09.08. 10:30 Ķieģeļu iela 3
  Kalētu 05.07. 10:30     Skolas iela 3
  Nīcas Otaņķi 23.07. 10:30 02.08. 10:30 Bārtas iela 10
  Nīca     20.08. 10:30 ”Purenītes”, Sikšņi
  Rucavas Dunika 11.07. 10:30     “Pagastmāja”
  Rucava 04.07. 10:30     Raiņa iela 23
 • LIMBAŽI - Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu, Sējas novads (1)
  06.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25639700
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Saulkrasti Saulkrasti 28.03. 10:30 23.05. 10:30 Rīgas iela-10 (SIA CBF Binders mehāniskās darbnīcas)
  Sēja Pabaži     23.05. 12:00 Laukums pie autobusu pieturas “Pabaži”
  Sēja 28.03. 13:30 23.08. 10:30 ceļš Murjāņi-Sēja 4.km (pie bijušām darbnīcām)
  Salacgrīva Liepupe 29.03. 10:30 24.05. 10:30 "Birzgaļi" (Duntes darbnīcas)
  29.03. 12:00 24.05. 12:00 Skolas iela-14 (Liepupes darbnīcas)
  Salacgrīva 19.04. 10:30 14.06. 12:30 Lauvas, laukums pie Tautas nama
  19.04. 12:00 14.06. 14:00 “Ezerkalni” (Korģenes darbnīcas)
  10.05. 10:30 21.06. 12:30 "Jaunstrautmaļi" (Svētciema darbnīcas)
  10.05. 12:00 21.06. 10:30 Transporta iela-9 (A/S Brīvais Vilnis transporta cehs)
  11.05. 10:30     Pērnavas-58, Kuiviži (laukums pie ostas vārtiem)
  Ainaži 11.05. 12:00 13.06. 11:00 Brīvības iela-11 (Ainažu autogarāžas)
  11.05. 13:30 13.06. 12:00 Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
  Salacgrīva     21.06. 12:00 Krūmiņu iela-3A (VAS Latvijas ACU meh. darbnīcas)
  Limbaži Limbaži     24.05. 13:00 Lāde, "Šķērstiņi”
  Skulte     30.05. 10:15 Stiene, "Lielpēteri", "Dzirkalni"
  04.04. 10:30 30.05. 11:30 Skultes muiža
  04.04. 13:00 30.05. 13:00 Mandegas (Skultes autogarāžas)
  04.04. 15:00 30.05. 14:00 Klints, "Saulītes"
  Vidriži 05.04. 10:30     Bīriņi, "Lielkalni"
  05.04. 12:00 06.06. 10:30 "Budes" (autogarāžas, Vidrižu darbnīcas)
  Limbaži 09.04. 10:30     Lādezera mehāniskās darbnīcas
  09.04. 12:00     Kaijciema darbnīcas
  Umurga 12.04. 10:30     Augstroze, "Oliņi"
  12.04. 12:00 08.06. 10:30 Mehanizācijas iela-5 (Umurgas darbnīcas)
  Katvari 16.04. 10:30     Pociema darbnīcas
  15.01 12:00     Rāķi, Brīvzemnieku pagasts (Rāķu purvs)
  16.04. 13:30 08.06. 12:00 Tiegažu darbnīcas
  Viļķene 18.04. 10:30 14.06. 10:30 "Gatve" (Viļķenes darbnīcas)
  18.04. 12:00 14.06. 11:30 Vitrupes darbnīcas
  Pāle 20.04. 10:30 20.06. 10:30 "Rāmnieki", "Ūdri"
  20.04. 14:00 20.06. 11:30 "Ozoli" (Ārciema darbnīcas)
  Krimulda Lēdurga 11.04. 10:30 07.06. 10:30 Atmoda (centrā uz laukuma)
  11.04. 12:00 07.06. 12:00 Lēdurga (laukums pie veikala)
  11.04. 13:00 07.06. 13:00 Draudzības darbnīcas
      06.06. 12:00 Aijažu darbnīcas
  Aloja Staicele 25.04. 10:30 27.06. 10:30 Rozēni (laukums pie darbnīcas)
  25.04. 12:00 27.06. 12:00 "Rēciems" (Staiceles autogarāžas)
  25.04. 14:00     Vīķi (laukums pie veikala)
  Aloja 26.04. 10:30     Darbnīcu iela-2, Ungurpils
  26.04. 13:00 28.06. 10:30 "Lidlauka noliktava"
      28.06. 10:30 "Ceļinieki" (VAS Latvijas ACU Alojas iecirknis)
  Brīvzemnieki 09.05. 10:30 28.06. 13:00 "Kalnāji-1" (Puikules darbnīcas)
      04.07. 13:00 "Līdumnieki-1", Buiva
  Braslava 02.05. 10:30 04.07. 10:30 Braslava, laukums pie parka
  02.05. 13:00 04.07. 11:30 Vilzēnu darbnīcas
  09.05. 12:00     Urga ("SIA Aloja Agro" bāze )

 • LUDZA - Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads (1)
  13.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26385715
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados
  Novads Apdzīvotā vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ciblas Blonti 4.04. 10:00 25.05. 9:00 Pie darbnīcām Blonti, Kluba iela12
  Pušmucova 4.04. 11:45 25.05. 10:45 Pie pagasta pārvaldes Pušmucova, Skolas iela 1
  Kārsavas Mērdzene 4.04. 13:00 25.05. 12:00 Pie MRS kokzāģētavas Mērdzenē
  Šalaji 4.04. 14:00 25.05. 13:00 Pie darbnīcām Šalaji
  Pudinava 4.04. 15:00 25.05. 14:00 Pie darbnīcām Pudinavā
  Ludzas Martiši 5.04. 10:00 28.05. 10:00 Pie pagasta pārvaldes Martišos, Ludzas iela 16
  Istalsna 5.04. 14:00 28.05. 14:00 Pie darbnīcām Istalsnā
  Tutāni 5.04. 13:00 28.05. 13:00 Pie darbnīcām Tutānos
  Cirmas 5.04. 13:30 28.05. 13:30 SIA teritorijā Bekons
  Kārsavas Salnava 6.04. 9:00 1.06. 9:00 Pie darbnīcām Salnavā, Parku iela 4
  Ruskulova 6.04. 11:00 1.06. 11:00 Pie veikala Ruskulovā
  Mežvidi 2 6.04. 12:30 1.06. 12:00 Pie Līvānu mājām Mežvidi 2
  Mežvidi 6.04. 13:30 1.06. 13:00 Pie darbnīcām Mežvidos
  Zilupes Zaļesje 9.04. 10:30 4.06. 10:30 Pie ceļa Zilupe - Pasiene
  Ploski 9.04. 14:00 4.06. 14:00 Pie ceļa Zilupe - Ļauderi
  Pasiene 9.04. 11:30 4.06. 11:00 Pie darbnīcām Pasienē
  Šuškova 9.04. 13:00 4.06. 13:00 Pie divstāvu mājas Šuškovā
  Kārsavas Goliševa 11.04. 10:30 7.06. 10:30 Pie darbnīcām Goliševā
  Malnava 11.04. 13:00 7.06. 13:00 Malnavas koledžas ter. Malnavā, Kļavu iela 5
  Ļemeševa 11.04. 15:00 7.06. 15:00 Pie darbnīcām Ļemeševa
  Ludzas Pilda 12.04. 10:15 8.06. 9:00 Pie darbnīcām Pildā
  Ņukši 12.04. 12:00 8.06. 11:00 Pie darbnīcām Ņukšos
  Gaveiki 12.04. 13:00 8.06. 12:00 Pie darbnīcām Gaveikos
  Pureņi 12.04. 14:00 8.06. 13:00 Pie darbnīcām Pureņos
  Auziņi 12.04. 15:00 8.06. 14:00 Pie darbnīcām Auziņos
  Ļauderi 13.04. 9:00 11.06. 10:30 Pie pagasta pārvaldes Ļauderos, Bērzu iela 3
  Rundēni 13.04. 11:00 11.06. 12:00 Pie darbnīcām Rundēnos
  Pakalne 13.04. 12:00 11.06. 13:00 Pie ceļa Ludza -Pakalne
  Vecsloboda 13.04. 13:00 11.06. 14:00 Pie darbnīcām Istrā
  Pikava 16.04. 10:20 14.06. 10:20 Pie ceļa Ludza-Zilupe
  Briģi 16.04. 11:00 14.06. 11:00 Pie darbnīcām Briģos
  Jučeva 16.04. 12:00 14.06. 12:00 Pie darbnīcām Jučevā
  Nirza 16.04. 12:30 14.06. 12:30 Pie pagasta pārvaldes Nirzā
  Raipole 16.04. 13:30 14.06. 13:30 Pie ceļa Nirza - Rundāni
  Ciblas Zvirgzdene 20.04. 9:00 15.06. 9:00 Pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē
  Lauči 20.04. 9:30 15.06. 9:30 Pie bijušās fermas Laučos
  Lucmuiža 20.04. 10:00 15.06. 10:00 Pie darbnīcām Lucmuižā
  Cibla 20.04. 11:00 15.06. 11:00 Pie pagasta pārvaldes Ciblā Muižas iela 6
  Felicianova 20.04. 12:00 15.06. 12:00 Pie darbnīcām Felicianova, Vecā iela12
  Ozipine 20.04. 13:00 15.06. 13:00 Pie veikala Ozupine
  Līdumnieki 20.04. 14:00 15.06. 14:00 Pie pagasta pārvaldes Līdumniekos

 • MADONA - Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads (1)
  13.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284538, 29185417
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Madonas Zalgauska 30.05. 09:00     Bijušās meh.darbn.("Zalgauska")
  Lautere 30.05. 12:00     Bijušās meh.darbn.("Lautere")
  Kusa 30.05. 14:00     Angārs.("Kaniņas")
  Sauleskalns 06.04. 09:30     Kārļa iela 11 (pie katlumājas)
  Bērzaune 06.04. 11:00     "Dzirnaviņas"(SIA "Upmaļi A")
  Stalidzāni 23.04. 10:30 12.07. 11:00 Meh.darbn.
  Barkava 25.04. 10:30 13.07. 10:00 Meh.darbn.(zs "Jānīši")
  Cesvaines Kraukļi 27.04. 09:00     Meh.darbn.(SIA Cesvaines KU)
  Cesvaine 27.04. 15:30     Meh.darbn.(SIA "Halle B")
  Madonas Dzelzava 17.05. 11:00     Meh.darbn.(SIA"Agro-Dzelzava")
  Ērgļu Ērgļi 20.04. 10:00 04.07. 11:00 Oškalna 10 (mācību darbnīcas)
  Lubānas Meirāni 13.04. 14:30     Pie bijušām meh.darbn.
  Ērgļu Jumurda 16.04. 12:00     Pie bijušām meh.darbn.(serviss)
  Madonas Jaunkalsnava 05.04. 11:00 23.07. 11:00 Meža pētīšanas stacija(garāžas)
  Apšuriņķis 28.05. 10:30     Pie kaltēm (SIA Centa L)
  Jāņukalns 28.05. 13:30     Pie bijušām meh.darbn.(Stalunēni)
  Lazdona 03.05. 11:00     SIA"Temtogs"teritorija
  Kalnakrogs 07.05. 11:00     Pie bijušām meh.darbn.
  Liezēre 07.05. 12:00 05.07. 10:30
  Ozoli 09.05. 11:00 05.07. 12:00 Dziļūkstes 2 (pie garāžām)
  Lubānas Lubāna 11.05. 10:00 02.07. 11:00 Meh.darbn. (ks"Lubāna")
  Madonas Sāviena 18.05. 10:00     Pie garāžām
  Ļaudona 18.05. 12:30 18.07. 11:00 Darbnīcas (Ļaudona, LAU)
  Mārciena 02.05. 11:00     Parka iela 2 (SIA "Brāži")
  Mētriena 10.05. 10:30 25.07. 11:00 Meh.darbn.(zs Vīkšņi)
  Varakļānu Silagals 14.05. 11:00     Pie bijušām meh.darbn.
  Murmastiene 14.05. 14:00 11.07. 11:00 Meh.darbn.
  16.05. 11:00     Brencēni, Dzimtenes, Rutki
  Madonas Ošupe 09.04. 11:00 09.07. 11:00 Meh.darbn.
  Degumnieki 11.04. 11:00 06.07. 10:00 Meh.darbn.(zs Apšusala)
  Degumnieki 12.04. 11:00     Skolas 5B (serviss)
  Prauliena 13.04. 09:30     Alejas 9,meh.darbn.
  Saikava 13.04. 12:30     Meh.darbn.
  Biksēre 26.04. 11:00     Meh.darbīcas (SIA"Stars-93")
  Ērgļu Sausnēja 18.04. 11:00     Meh.darbn.
  Sidrabiņi 19.04. 11:00     Meh.darbn.(ks Sidrabiņi)
  Liepkalne 19.04. 14:00     "Ieviņas" (centrs)
  Varakļānu Grozas 21.05. 11:00     Stāvlauk.(pie angāra)
  Stirniene 23.05. 11:00     Pie bijušām meh.darbn.
  Varakļāni 24.05. 11:30     Rīgas 13(pilsētas dome,pagalms)
  25.05. 10:00 19.07. 12:00 Meh. darbn.(Kokari)
      20.07. 10:00
  Madonas Vestiena 04.04. 10:30 16.07. 11:00 Meh. darbn.(k/s"Vestiena")

 • OGRE - Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novads (1)
  05.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26486660, 25639696
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Lielvārdes Jumprava 12.03. 11:00 28.03. 11:00 "Lomaņi", p/n Jumprava
  Lēdmane 21.05. 11:00 06.06. 11:00 "Mehāniskās darbnīcas"
  Kaibala 26.03. 11:00 23.04. 11:00 "Cuibas"
  Lielvārde 26.03. 13:00 23.04. 13:00 "Salas", Lielvārdes pag.
  Ikšķiles Ikšķile 14.03. 12:00 04.04. 12:00 Līvu iela stāvlaukums
  Tīnūži 14.03. 11:00 04.04. 11:00 "Kraujas", Tīnūži, Tīnūžu pag.
  Ķeguma Birzgale 14.05. 13:00 11.06. 12:00 Liepu iela 1
  Birzgales pag. 14.05. 11:00 11.06. 11:00 "Virslavas"
  Ķegums 23.05. 11:00 13.06. 11:00 Lāčplēša iela 1
  Rembate 18.04. 11:00 16.05. 11:00 Lielvārdes iela 3
  Ogres Ciemupe 19.03. 11:00 09.04. 11:00 Daugavpils iela 3a
  Lauberes pag. 21.03. 11:00 16.04. 11:00 "Kalnzaķi"
  Madliena 06.04. 09:00 02.05. 11:00 "Madliena 2" darbnīcas
  Jugla 11.04. 11:00 09.05. 11:00 Cūku ferma "Putniņi",
  Suntaži 11.04. 13:00 09.05. 13:00 Pagasta pārvalde “Tautas nams”
  Krape 07.05. 11:00 30.05. 11:00 Krapes pagasta pārvalde
  Ogresgals 23.03. 09:00 20.04. 09:00 "Dzirkaļi"
  Meņģele 19.04. 11:00 18.05. 11:00 Menģeles "Pagastmāja"
  Taurupe 27.04. 09:30 25.05. 09:30 Bērzu 6, Taurupes pagasta pārvalde
  Līčupe 27.04. 13:00 25.05. 12:00 P4 šosejas, laukumā
  Ķeipene 18.05. 09:30 18.06. 11:00 "Remontdarbnīcas"

 • PREIĻI - Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novads (1)
  13.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 28621858, 28653191
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Preiļu Līči 04.04. 10:10 07.05. 10:10 Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)
  Aizkalne 04.04. 13:00 07.05. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)
  Raudauka 04.04. 14:00 07.05. 15:00 Pie bijušā veikala
  Riebiņu Riebiņi 05.04. 10:30 09.05. 10:30 Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela4)
  Silajāņi 05.04. 12:30 09.05. 12:30 Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)
  Pieniņi 05.04. 13:30 09.05. 13:30 Pie veikala
  Gailīši 05.04. 14:30 09.05. 14:30 Pie skolas
  Aglonas Kodori 26.04. 11:00     Pie ceļa Preiļi-Aglona
  Mazie Bernāni 26.04. 13:00     Z/S Gurķīši
  Jaunaglona 26.04. 12:00 11.05. 09:00 Jaunaglonas AVS teritorijā (Ezerkalna iela 4)
  Aglona 06.04. 11:00 11.05. 11:00 Stāvlaukumā pie bazilikas (Krāslavas iela 2)
  Mežinieku mājas 06.04. 09:00     Mežinieku mājas
  Riebiņu Stabulnieki 09.04. 10:30 14.05. 10:30 Pie veikala (Draudzības iela 1)
  Dravnieki 09.04. 12:30 14.05. 11:30 Pie darbnīcām
  Preiļu Pelēči 11.04. 10:30 16.05. 10:30 Pie darbnīcām
  Ārdava 11.04. 12:00 16.05. 12:30 Pie veikala
  Riebiņu Aglonas stacija 11.04. 13:00 16.05. 14:00 Pie stacijas (Dzelzceļa iela3)
  Kastīre 11.04. 14:00 16.05. 15:30 Pie kokzāģētavas
  Preiļu Smelteri 12.04. 11:00 17.05. 11:00 Pie autobusu pieturas
  Lielie Anspoki 12.04. 12:00 17.05. 12:00 Pie veikala
  Prīkuļi 12.04. 13:00 17.05. 14:00 Pie darbnīcām
  Līvānu Rudzāti 13.04. 09:00 10.05. 10:30 Pie katlu mājas
  Mālkalns 13.04. 10:30 10.05. 13:30 Pie ceļa Rudzāti - Jaunsilavas
  Turki 13.04. 11:30 10.05. 14:30 Pie darbnīcām
  Jersika 16.04. 11:00 24.05. 11:00 Pie veikala (Skolas iela 25)
  Upenieki 16.04. 12:00 24.05. 12:00 Pie darbnīcām (Liepu iela 1)
  Grāveri 16.04. 13:00 28.05. 09:00 K/S "Upeslīči-L" teritorija
  Jaunsilavas 16.04. 14:00 28.05. 11:00 Pie darbīcām (Jaunsilavas iela 2)
  Riebiņu Lomi 18.04. 10:30 25.05. 09:00 Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)
  Galēni 18.04. 12:00 25.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Liepu iela 1)
  Sīļukalns 18.04. 13:30 25.05. 12:30 Pie pagasta pārvaldes (Latgales iela 3)
  Brokas 18.04. 14:30 25.05. 14:00 Pie bijušā veikala
  Līvānu Pēternieki 19.04. 11:00 18.05. 09:00 Pie darbnīcām
  Rušenieki 19.04. 12:00 18.05. 10:30 Pie darbnīcām
  Rožupe 19.04. 13:30 18.05. 12:30 Pie darbnīcām
  Sutri 20.04. 09:30 21.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Uzvaras iela 5)
  Raunieši 20.04. 10:30 21.05. 12:00 Pie darbnīcām
  Vārkavas Ančkini 20.04. 12:00 21.05. 13:00 Pie krustojuma
  Vārkava 20.04. 13:00 21.05. 14:00 Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
  Pilišķi 20.04. 14:00 21.05. 15:00 Pie darbnīcām
  Rimicāni 23.04. 11:00 23.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Saules iela 16)
  Lazdāni 23.04. 12:00 23.05. 13:00 Pie darbnīcām
  Arendole 23.04. 13:30 23.05. 14:30 Pie veikala
  Vecvārkava 25.04. 10:30 30.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)
  Vanagi 25.04. 12:30 30.05. 12:30 Pie darbnīcām

 • PRIEKUĻI - Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novads (1)
  05.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29284639, 25600707
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Amatas Ģikši 22.03. 12:00 06.06. 12:30 "Darbnīcas"
  Līvi 22.03. 11:00 06.06. 11:00 "Veišāri"
  Nītaure 04.06. 15:00 05.09. 13:00 "Ceptuve"
  Sērmūkši 10.05. 11:00     "Strauti"
  Skujene 10.05. 12:30 01.08. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"
  Zaube 04.06. 11:30 05.09. 11:30 "Darbnīcas"
  Cēsu Rīdzene 09.05. 12:30     Ezera iela 6, pie katlu mājas
  Krīvi 09.05. 13:30     Mehāniskās darbnīcas
  Jaunpiebalgas Roci 20.04. 09:00     Rocu darbnīcas
  Jēci 20.04. 10:30     "Krējotava"
  Vīņķi 20.04. 14:30     Viņķu kalns
  Jaunpiebalga 20.04. 16:00 04.07. 11:30 Kaudzīšu iela 9,stāvlaukums
  Melnbārži 28.05. 14:30     Gaujaslīču darbnīcas
  Līgatnes Augšlīgatne 16.05. 11:30     Paltmales darbnīcas
  Pārgaujas Auciems 18.04. 14:30     "Mehāniskās darbnīcas"
  Stalbes 18.04. 12:30     "Muižarāji"
  Rozula 18.04. 11:30     Vienotnes darbnīcas
  Straupe 12.04. 11:30 13.06. 11:30 "Mehāniskās darbnīcas"
  Priekuļu Mārsnēni 05.04. 11:30     "Pagastnams",stāvlaukums
  Liepa 05.04. 13:30     "Darbnīcas"
  Veselava 09.05. 11:00     Bērzkrogs,stāvlaukums
  Raunas Rauna 25.04. 11:30 20.06. 11:30 Cimza,stāvlaukums
  Gatarta 24.05. 11:30     "Kundziņkrogs"
  Mīlakšas 24.05. 13:00     "Mīlakšas"
  Drusti 24.05. 14:00     Palsas iela 11,stāvlaukums
  Vecpiebalgas Vecpiebalga 28.05. 11:30 01.08. 11:30 "Pilskalni"
  Ineši 26.04. 11:30 11.07. 11:30 Mehāniskās darbnīcas
  Dzērbene 23.05. 11:30     "Garāžas-darbnīcas"
  Kaive 26.04. 14:30 11.07. 13:00 "Dārziņi"
  Taurene 23.05. 13:00     Nēķins,darbnīcas
  Sigulda Sigulda 21.03. 11:30 18.06. 11:30 Vējupītes 8,stāvlaukums
  More 16.05. 13:30 05.09. 14:30 Siguldas iela 11,stāvlaukums
  Krimuldas Inciems 14.03. 11:30 14.06. 11:30 "Garāžas",stāvlaukums
  Ragana 14.03. 13:00 14.06. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"

 • RĒZEKNE - Rēzeknes, Viļānu novads (1)
  16.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29268965, 25733592
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
  Viļānu Sokolku 15.03. 09:00 Ustroņi, "Pie Garāžas"
  Viļāni 13:00 Rīgas iela 45a
  Rēzeknes Dricānu 16.03. 09:00 Kakarvīši, "Strautiņi"
  Audriņu 12:00 Jegorovka, "Koroļķi"
  Viļānu Viļānu 14:00 Brivci, "Ziediņi"
  19.03. 09:00 Ornicāni, "Akmentiņi"
  12:00 Ornicāni, Latgales l/s zinātnes centrs
  Rēzeknes Rikavas 21.03. 09:00 Asnīne, "Morāni"
  Viļānu Viļānu 12:00 Lielie Tuči, "Misiņi"
  Rēzeknes Pušas 22.03. 09:00 Siugaļi, pie darbnīcām
  11:00 Vocīši, "Izidori"
  Maltas 13:00 Lapatiški, "Priežu Sils"
  23.03. 09:00 Solomenka, "Mežmals"
  Verēmu 13:00 Sondori, "Katlu Māja"
  15:00 Burzava, "Alejas"
  Nautrēnu 26.03. 09:00 Miurinīki, "Dzērvītes"
  11:00 Zaļmuiža, "Upītes"
  Ilzeskalna 13:00 Čudarāni, "Dalva"
  Audriņu 28.03. 09:00 Rubļavski, "Līpuri"
  10:00 Fiļkino, "Grīva"
  12:00 Līpuri, "Vija"
  13:00 Līpuri, z/s "Aleksejs & Co"
  Čornajas 29.03. 09:00 Čornaja, pie darbnīcām
  11:00 Vagaļi, pie kaltes
  Audriņu 13:00 Zeltiņi, "Strautiņi"
  Kaunatas 04.04. 09:00 Kaunata, Skolas iela 14
  12:00 Kaunata, Upes iela
  Lendžu 05.04. 09:00 Lendži, Viraudas iela 3
  Bērzgales 10:00 Bērzgale, Rītupes iela 9
  Griškānu 13:00 Sprūževa, pie darbnīcām
  Viļānu Viļāni 06.04. 09:00 Brīvības iela 48,
  14:00 Latgales iela 5
  Rēzeknes Stoļerovas 09.04. 09:00 Stoļerova,Rēzeknes iela 1
  14:00 Rosica,Liepu iela 12
  Ilzeskalna 11.04. 09:00 Ilzeskalna, Centrālā iela 1
  11:00 S.Žogoti z/s Kļavas
  Audriņu 14:00 Audriņi, Dārzu iela 2
  Viļānu Dekšāru 12.04. 09:00 Atspuka, pie darbnīcām
  10:00 Armuškas, "Lazdu Mājas"
  13:00 Dekšāres, pie darbnīcām
  Rēzeknes Ozolmuižas 13.04. 09:00 Ozolmuiža, pie pagasta pārvaldes
  Sakstagala 11:00 Ciskādi, Baznīcas iela 6
  12:00 Lukna, "Luknas Muiža"
  16.04. 09:00 Laizāni, pie klēts
  11:00 Sakstagals, Kalna iela 2
  13:00 Deičmaņi, "Darbnīcas"
  14:00 Lielā Markovka, "Miki"
  Viļānu Viļānu 18.04. 09:00 Malta, pie darbnīcām
  Rēzeknes Feimaņu 19.04. 09:00 Feimaņi, pie darbnīcām
  11:00 Pūdnīki, pie klēts
  Pušas 13:00 Puša, Ezera iela 2
  Maltas 20.04. 09:00 Malta, Franča Trasuna iela 43a
  12:00 Malta, Lauku iela 4a
  14:00 Malta, 1. Maija iela 103
  Nagļu 23.04. 09:00 Nagļi, pie darbnīcām
  Ozolaines 14:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
  Dricānu 25.04. 09:00 Dricāni, "Pagastmāja"
  Gaigalavas 12:00 Puisāni, "Jasmīni"
  Sokolku 14:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
  Gaigalavas 26.04. 09:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
  12:00 Vējpļavas, "Kraujas"
  Silmalas 27.04. 09:00 Kruki, Lauku iela 3
  14:00 Pustinka, "Līčupe"
  02.05. 09:00 Ostrovski, "Silmala 2"
  13:00 Rogoviki, Preiļu iela 3
  03.05. 09:00 Vecružina, Ezermalas iela 2
  Lūznavas 07.05. 09:00 Lūznava, Pils iela 4
  12:00 Veczosna, Sauču Kalna iela 6
  13:00 Zosna, Baznīcas iela 7
  Nautrēnu 09.05. 09:00 Žogoti, "Veseri"
  12:00 Rogovka, "Pagastmāja"
  Rikavas 11.05. 09:00 Rikava, pie darbnīcām
  13:00 Garanči, centrs

   

  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
  Rēzeknes Audriņu 21.05. 10:30 Puderova, pie bijušajām darbnīcām
  Strūžānu 11:00 Strūžāni, "Autogarāža 1"
  Audriņu 12:00 Audriņi, Dārzu iela 2
  Kaunatas 23.05. 10:30 Kaunata, Skolas iela 14
  13:00 Dubuļi, Kalna iela 4
  Čornajas 14:00 Čornaja, pie darbnīcām
  Mākoņkalna 24.05. 10:30 Zelenpole, "Zelta Kalns"
  12:00 Lipuški, Līgo iela 4
  Čornajas 13:30 Pie Vagaļu kaltes
  14:30 Mazie Barīsi, "Mežirbes"
  Dricānu 25.05. 09:00 Dricāni, "Pagastmāja"
  Gaigalavas 12:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
  14:00 Strūžānu Jaunsaimnieki, "Jaunsaimnieki"
  15:00 Stružāni, "Putniņi"
  Viļānu Viļāni 28.05. 09:00 Brīvības iela 48
  Sokolku 13:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
  Rēzeknes Nautrēnu 30.05. 09:00 Žogotas, "Veseri"
  11:00 Žogotas, "Lielgraudi"
  12:00 Rogovka, "Pagastmāja"
  31.05. 09:00 Dekteri, "Veikals"
  12:00 Kristiņkas, "Upesmola"
  Ilzeskalna 13:00 Ilzeskalns, Centrālā iela 1
  Bērzgales 01.06. 10:30 Marientāle, "Ceļmala 1"
  11:00 Bērzgale, Rītupes iela 1
  Lendžu 12:00 Lendži, Viraudas iela 3
  13:00 Sarkaņi, pie bijušajām darbnīcām
  Griškānu 14:00 Greiškāni, pie veikala
  Maltas 04.06. 10:30 Malta, Lauku iela 4a
  Pušas 12:30 Puša, Ezera iela 2
  Lūznavas 14:30 Meža Grumuži, "Laukmaņi"
  Feimaņu 06.06. 10:30 Feimaņi, pie darbnīcām
  12:30 Pūdnīki, pie klēts
  13:30 Vainova, pie klēts
  Ozolaines 15:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
  Rēzeknes Silmalas 7.06. 10:30 Kruķi, Lauku iela 3
  13:30 Vecružina, Ezermalas iela 2
  Lūznavas 08.06. 09:00 Lūznava, Pils iela 4
  Ozolmuižas 11:00 Ozolmuiža, pie Pagasta pārvaldes
  Sakstagala 12:00 Ciskādi, Baznīcas iela 6
  Verēmu 14:00 Sondori, "Katlu Māja"
  Silmalas 11.06. 10:30 Rogoviki, Preiļu iela 3
  11:30 Ostrovski, "Silmala 2"
  Sakstagala 13:00 Laizāni, pie klēts
  14:00 Sakstagals, Kalna iela 2
  Stoļerovas 13.06. 10:30 Stoļerova, Rēzeknes iela 2
  Griškānu 11:00 Sprūževa, pie darbnīcām
  Viļānu Viļānu 14.06. 10:30 Malta, pie darbnīcām
  Dekšāru 12:00 Atspuka, pie darbnīcām
  12:30 Dekšāres, pie darbnīcām
  Rēzeknes Rikavas 15.06. 09:00 Rikava, pie darbnīcām
  12:00 Kaļvi, "Ozoli"
  13:00 Pilskalns, centrā
  Nagļu 18.06. 10:30 Nagļi, pie darbnīcām
  Kantinieku 12:00 Liuža, pie bijušā veikala
  Stoļerovas 13.07. 09:00 Škiņči, "Elkšņi"
  Griškānu 12:00 Čači, "Krusti 1"

 • RĪGA - Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novads (1)
  05.03.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26439396, 29387160, 26603850
  www.vtua.gov.lv
  Uzziņām tālrunis par Allažu pag., Mālpils nov., Ropažu nov., Baldones nov., 26486660 vai 25639696
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Ādažu Ādaži 26.03. 12:00 28.05. 12:00 Muižas iela 37a
  2.07. 12:00    
  Stopiņu Ulbroka 23.04. 11:00 18.06. 11:00 Institūta iela 1
  Līči 23.04. 12:00 18.06. 12:00 Rīgas iela, "Līčugravas"
  Ropažu Zaķumuiža 23.04. 13:00 18.06. 13:00 Tauriņu iela, "Tornis"
  Inčukalna Inčukalns 19.03. 12:00 4.06. 12:00 Atmodas iela 1
  6.08. 12:00    
  Gauja 4.06. 14:00 6.08. 14:00 Zvēraudzētava "Gauja"
  Vangaži 19.03. 14:00     Smilšu iela 6
  Ķekavas Ķekava 12.03. 11:00 9.04. 11:00 Pļavu iela 2
  11.06. 11:00 13.08. 11:00
  Plakanciems 9.04. 13:00     "Asari"
  Daugmale 21.05. 11:00 9.07. 13:00 pie mehāniskajām darbnīcām, šoseja P85
  Olaines Jaunolaine 12.03. 13:00 21.05. 13:00 Jaunolaines mehāniskās darbnīcas
  Mārupes Jaunmārupe 5.03. 10:00 14.05. 11:00 Mazcenu aleja 37
  16.07. 11:00    
  Babītes Piņķi 16.04. 12:00 20.08. 11:00 Rīgas iela 20
  Spuņciems 16.07. 12:00     "Kļavas", Priedolu ceļš
  Salaspils Salaspils 7.05. 12:00 9.07. 11:00 Līvzemes iela 23
  Mālpils Mālpils 16.03. 10:00 13.04. 12:00 Ķiršu iela 16, "Kabatiņas"
  4.06. 13:00    
  Sidgunda 16.03. 13:00 13.04. 14:00 "Sidgunda 2" mehāniskās darbnīcas
  4.06. 16:00    
  Ropaži Ropaži 13.04. 10:00 4.06. 11:00 DUS "Gotika Auto", mehāniskās darbnīcas
  25.06. 11:00    
  Siguldas Allaži 11.05. 10:00 8.06. 11:00 Birztaļu iela 4
  Baldones Baldone 28.05. 11:00 20.06. 11:00 Pārupes iela, Avoti (transformators)

 • SALDUS - Brocēnu, Priekules, Saldus, Vaiņodes novads (1)
  01.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29476900, 26553055
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Brocēnu, Priekules, Saldus un Vaiņodes novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Vieta
  Saldus Druva     23.04. 10:20 Kuldīgas šoseja 2 (darbnīcas)
  Pampāļi 23.02. 09:00 23.03. 09:00 Sia Pampāļu darbnīcas, Abrupes
  Ošenieki 01.03. 10:20 05.04. 10:20 "Ošenieku mehāniskās darbnīcas"
  Jaunlutriņi 01.03. 11:30 05.04. 11:30 Upes iela 4, piepag Pārvaldes
  Šķēde 01.03. 13:00 05.04. 13:00 Skolas iela, pie vecās katlu mājas
  Zvārde     11.04. 10:20 Pie pagparvaldes -"Striķi"
  Kursīši 02.03. 09:00 11.04. 11:20 Kalna iela 2
  Ezere 08.03 10:30 14.05. 10:30 Pie"Ezeres pagpadomes ēka"
  Sesile     13.04. 09:00 Pie Sia Sātiņi "Sātiņu katora ēka"
  Zaņa 15.03. 10:30 19.04. 10:30 Sia Kols mehdarbnīcas"Mehāniskās darbnīcas"
  Nīgrande 19.03. 10:45 10.05. 10:45 Sia Berivs"Mehāniskās darbnīcas"
  Kalni 19.03. 12:30 10.05. 12:30 "Mehāniskās darbnīcas"
  Līkupēni 16.03. 09:00 18.04. 10:30 Pie biblotekas"Veclīkupēni"
  Jaunauce 16.03. 10:00 18.04. 11:10 Pie pag pārvaldes"Pagasta māja"
  Vadakste 16.03. 11:30 18.04. 12:30 Pie pagpārvaldes "Krāces"
  Ruba 16.03. 12:40 18.04. 13:30 "Mehāniskās darbnīcas"
  Lutriņi     26.04. 10:30 Mehāniskās darbnīcas"Vārpas"
  Butnāri 21.03. 10:20 09.05. 10:20 Pie darbnīcām"Gaismas"
  Zirņi 21.03. 11:15 09.05. 11:15 Pie darbnīcām"Mazbaltkalni"
  Brocēnu Gaiķi     06.04. 09:00 "Gaiķu pagasta ēka"
  Satiķi     06.04. 10:00 "Centra darbnīcas"
  Remte     12.04. 10:20 Pie pag pārvaldes"Kantora ēka"
  Blīdene 07.03. 10:30 12.04. 11:30 Pie pagpārvaldes"Ievas"
  Brocēni 14.03. 10:30 23.04 13:15 Lielcieceres iela (Kartinga trase)
  Vaiņodes Vaiņode 20.04. 10:20 25.05. 11:30 Vienības iela 6 ( Komunālā uzņēmumā)
  Vībiņi 20.04. 09:00 25.05. 09:00 Kalna iela 4 (pie vecā bērna dārza)
  Priekules Priekule 12.03. 10:45 25.04. 10:45 Ķieģeļu iela 3
  Gramzda 25.04. 12:30 01.06. 12:30 Skolas iela 3

 • TALSI - Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads (1)
  13.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29341374; 26139989
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Talsu Abavas 11.04. 10:15 21.05. 10:15 Valgales centrs, pirms angāra "Vecvalgale 1".
  Balgales 13.04. 10:15 23.05. 10:15 Darbnīcas pie autobusa pieturas "Liesma".
  Pastende 16.04. 10:15 04.06. 10:15 Sia "Kalnnieki" teritorijā, Darba iela 2.
  Ģibuļi 16.04. 12:00 04.06. 12:00 Pie "Kalēju", darbnīcām.
  Uzvara 18.04. 10:15 06.06. 10:15 "Uzvaras", darbnīcas.
  Spāre 18.04. 11:00 06.06. 14:00 "Spāres mehāniskās darbnīcas".
  Īves 09.05. 10:15 30.05. 13:00 Tiņģeres centrs, Bijušās katlumājas teritorijā.
  Ķūļi 09.04. 10:15 18.05. 10:15 Pie "Pienotavas".
  Laidze 27.04. 13:00 25.05. 13:00 Centra katlumāja, pie Tehnikuma.
  Lauciene 21.04. 10:15 25.05. 10:15 Pie Centra katlumājas.
  Lībagu 06.04. 10:15 16.05. 10:15 Dižstende, "Dižzemes".
  Lube 23.04. 10:15 30.05. 10:15 Annužu tehnikas serviss.
  Virbu ------- -------- 16.05. 12:00 Pie Virbu pagasta pārvaldes, Lielā iela-15.
  Valdgales 27.04. 10:15 01.06. 10:15 Centrā pie "Pūņu kroga".
  Vandzene 04.04. 10:15 14.05. 10:15 Pie "Dispečerdienesta".
  Strazde 06.04. 13:00 01.06. 13:00 Darbnīcu teritorijā.
  Valdemārpils 25.04. 10:15 08.06. 10:15 Raiņa iela 8c.
  Lubezere 25.04. 11:00 08.06. 11:00 Centra aleja 17.
  Nogale 25.04. 12:00 08.06. 12:00 Nogales darbnīcas "Ošlejas".
  Stende 11.05. 10:15 22.06. 10:15 Kasparu iela 8.
  Dundagas Kolka -------- ------- 18.06. 11:00 Pie degvielas uzpildes stacijas.
  Dundaga 02.05. 10:20 11.06. 10:20 Sia Dundaga darbnīcas "Upeslīči"
  Neveja 02.05. 12:00 11.06. 13:00 "Auri"
  Vīdāle 07.05. 10:30 13.06. 11:00 Centrā pie kaltes.
  Kaļķi 07.05. 12:00 13.06. 14:00 Pie Kaļķu darbnīcām, SIA"Ēnavas" teritorijā
  Rojas Roja 09.05. 13:00 15.06. 10:15 Ostas iela 7A
  Rude 20.04. 10:15 28.05. 10:15 Rudes darbnīcas,"Arāji"
  Mērsraga Mērsrags ---------- -------- 20.06. 11:00 Jēgerlejas iela pie Estrādes

 • TUKUMS - Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novads (1)
  26.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 26767135, 28676423
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Kandavas Zante 12.03. 11:00 16.05. 11:00 01.08. 11:00 Mehāniskajās darbnīcās, šoseja V1486 pretī Liepu ielai
  Zemīte 12.03. 13:30 16.05. 13:30 16.07. 11:00 "Cerības", Pils iela (Zemītes tautas nams)
  Cēre 16.03. 11:00 08.06. 11:00 13.07. 10:00 Pie Cēres muižas parka, šoseja V1435
  Kandava 04.04. 11:00     12.07. 15:00 Valteru iela 6 (Kandavas VLT teritorijā)
  Kandava 04.04. 14:30 14.05. 14:00 12.07. 14:00 KS Kurzemīte mehānisko darbnīcu teritorijā
  Valdeķi 06.04. 10:00 08.06. 14:00 22.08. 11:00 Parka iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Matkule 06.04. 12:00 11.05. 10:00 03.08. 10:00 Pie mehāniskajām darbnīcām, šoseja V1261
  Vāne 06.04. 13:00 11.05. 14:00 03.08. 13:30 Mehāniskajās darbnīcās
  Tukuma Lestene 14.03. 11:00 04.06. 11:00 09.07. 11:00 Ābeļu iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Tume 28.03. 11:00         Darbnīcu ceļš (mehāniskajās darbnīcās)
  Zentene 16.03. 10:00 08.06. 10:00 13.07. 12:30 Pie Zentenes centra saimniecības ēkas, ceļš 1364
  Pūre 16.03. 13:30 14.05. 11:00 12.07. 11:00 Daigones iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Vienība 19.03. 11:00         Laukumā, pie šosejas V1455
  Irlava 05.04. 11:00 13.06. 11:00     Pretī Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei, ceļš 1460
  Džūkste 20.04. 14:00 18.05. 14:00 09.07. 14:00 Silenieku iela (darbnīcās)
  Sēme 20.04. 10:00 18.05. 12:00 13.07. 14:00 Mehāniskajās darbnīcās
  Slampe 20.04. 13:00 21.05. 12:00 11.07. 13:00 Dārza ceļš (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Abavnieki     18.05. 10:00 22.08. 13:30 Centra laukumā
  Engures Smārde 19.03. 14:00 11.06. 11:00 11.07. 11:00 Dzērvju iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Engure 16.04. 11:00         Rosmes iela (laukumā)
  Jaunpils Jaunpils 05.04. 14:00         Sudrabu iela (pie mehāniskajām darbnīcām)
  Viesatas 18.04. 11:00 13.06. 13:00 20.08. 11:00 Darbnīcu iela (pie mehāniskajām darbnīcām) 

 • VALKA - Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novads (1)
  16.02.2018
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 29154976
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados
  Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Smiltenes Branti 15.03. 10:30 11.04. 10:30 11.06. 14:00 darbnīcas sia Vidzemīte
  Palsmane 14.03. 10:30 12.04. 10:30 13.06. 10:30 pie darbnīcas sia Palsmane
  Variņi 12.03. 10:30 13.04. 10:00 13.06. 13:00 pie darbnīcas sia Palsa
  Beverīnas Trikāta 16.03. 10:00 16.04. 10:30 14.06. 10:30 Centrs-bijušās darbnīcas
  Vāle 16.03. 13:00 16.04. 13:00 14.06. 13:30 darbnīcas sia Vāle 1
  Smiltenes Blome 19.03. 10:30 07.05. 10:30 06.06. 10:30 pie darbnīcas Ceļinieks 2010
  Valkas Vijciems 21.03. 10:30 14.05. 10:30 07.06. 10:30 pie darbnīcas KB Vijupe
  Strenču Plāņi 22.03. 10:30 14.05. 13:00 08.06. 10:00 darbnīcas Plāņi
  Jaunklidzis 22.03. 13:30 14.05. 14:00 08.06. 14:00 z/s Jaunstrūkas darbnīca
  Smiltenes Bilska 23.03. 9:30 16.05. 10:30 15.06. 9:30 darbnīcas sia Druva
  Loberģi 23.03. 12:00 16.05. 11:30 15.06. 12:00 pie bijušās darbnīcas
  Mēri 23.03. 13:30 16.05. 13:30 15.06. 14:00 stāvlaukums pie Tautas nama
  Zeltiņi 23.03. 15:00 16.05. 14:30 15.06. 15:30 z/s Birztalas
  Kalnamuiža 05.04. 10:30 17.05. 10:30 18.06. 10:30 pie tehnikuma darbnīcām
  Brutuļi 05.04. 13:30 17.05. 11:30 18.06. 13:00 darbnīcas sia Kalna Tomēni
  Launkalne 06.04. 10:00 17.05. 14:00 11.06. 10:30 stāvlauk.pie Pagasta pārvaldes
  Mežmuiža 06.04. 14:30     11.06. 12:30 Mežmuiža
  Burtnieku Ēvele 09.04. 10:30 18.05. 10:00 20.06. 10:00 darbnīcas LKB Ēvele
  Strenču Jērcēni 09.04. 14:00 18.05. 12:30 20.06. 13:30 darbnīcas Vecjērcēni
  Valkas Ērģeme 20.04. 9:00 21.05. 10:10 22.06. 9:00 pie Pagasta katlumājas
  Turna 20.04. 13:00 21.05. 11:30 22.06. 11:30 darbnīcas z/s Baltupes
  Omuļi     21.05. 13:30 22.06. 13:00 Centrs pēc pieteikuma
  Smiltenes Grundzāle 18.04. 10:30 23.05. 10:30 21.06. 10:30 pie Pagasta pārvaldes
  Aumeisteri 18.04. 14:00 23.05. 13:30 21.06. 13:00 stāvlaukums Aumeistermuiža
  Valkas Stepi 19.04. 10:30 24.05. 10:30 21.06. 15:00 pie Pagasta pārvaldes
  Mierkalns 19.04. 14:00 24.05. 13:30 21.06. 14:00 pie darbnīcas Mierkalns
  Kārķi 25.04. 10:30 25.05. 9:30 27.06. 10:30 stāvlaukums pie Tautas nama
  Vēveri 25.04. 14:00 25.05. 13:00 27.06. 13:30 pie fermas Jāngloži
  Lugaži 26.04. 10:10 28.05. 10:10 28.06. 10:10 darbnīcas Lugaži
  Sēļi 26.04. 13:00 28.05. 13:00 28.06. 13:00 z/s Kalnieši
  Smiltenes Smiltene     11.04. 13:30     sia 8CBR teritorija Rīgas iela 16
  10.05. 10:30 AS Sadales tīkli Daugavas iela 64
  10.05. 11:30 sia LAM teritorija Dzirnavu iela 18
  10.05. 13:00 NKUP darbnīcas Pilskalna iela
  10.05. 14:00 MRS teritorija (Silva)
  30.05. 11:00 VAS LAU teritorija Dakteru iela 28
  Valkas Valka 11.05. 9:30 Novada dome darbnīcas Austras 10
  11.05. 13:00 Valkas meži teritorija Tālavas 50
  Strenču Strenči 09.05. 10:30 pie katlumājas Valkas iela
  Seda 09.05. 13:30 AS Seda darbnīcas Tirgus iela 10

 • VALMIERA - Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novads (1)
  27.03.2018

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
   
  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
   
  No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
   
  Tālrunis 25639692
  www.vtua.gov.lv
  2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados
  Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
  Burtnieku Matīši 06.04. 09:30 11.05. 09:30 Robežu iela 2a
  Vecate 06.04. 12:30 11.05. 12:30 “Meh.darbnīcas”
  Mazsalacas Mazsalaca 06.04. 15:00 11.05. 15:00 “Priedāji”(darbnīcas)
  Ramata 05.04. 11:00 10.05. 11:00 “Garāžas”(darbnīcas)
  Vērsis 05.04. 13:00 10.05. 13:00 “Vērši”(darbnīcas)
  Rūjienas Ipiķi 05.04. 15:00 10.05. 15:00 “Liepas”
  Mazsalacas Sēļi 09.04. 11:00 14.05. 11:00 “Agrosēļi”(darbnīcas)
  Idus 09.04. 14:00 14.05. 14:00 “Līgotnes”
  Skaņkalnes 09.04. 16:00 14.05. 16:00 “Jauncēlēni”(darbnīcas)
  Rūjienas Endzele 12.04. 11:00 17.05. 11:00 “Sprīdīši”
  Vilpulka 12.04. 14:00 17.05. 14:00 “Pagastmāja”
  Lode 12.04. 16:00 17.05. 16:00 “Darbnīca”
  Naukšēnu Naukšēni 13.04. 10:00 18.05. 10:00 “Darbnīcas”
  Ķoņu 13.04. 15:00 18.05. 15:00 “Apsīši”Pag. pārvalde
  Kocēnu Dikļi 16.04. 10:30 21.05. 10:30 “Meh.darbnīcas”
  Bērzaine 16.04. 13:30 21.05. 13:30 “Kalves”(darbnīcas)
  Burtnieku Burtnieku 16.04. 15:00 21.05. 15:00 “Imantas”(pie pagraba)
  Kocēnu Kocēni 19.04. 10:30 24.05. 10:30 Gravas iela 8,(garažaas)
  Vaidava 19.04. 12:30 24.05. 12:30 Gaujas iela 24
  Rubene 19.04. 14:30 24.05. 14:30 “Kemnas”(darbnīcas)
  Beverīnas Kauguri 20.04. 09:30 25.05. 09:30 “Darbnīcas 1”
  Mūrmuiža 20.04. 11:30 25.05. 11:30 “Celtnieki”(darbnīcas)
  Cempi 20.04. 14:30 25.05. 14:30 “Mežvidi”(darbnīcas
  Burtnieku Rūpnieki 20.04. 16:00 25.05.