• LV

Pakalpojumu saraksts

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu saraksts un to apraksti

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka pirmreizējā īpašuma tiesību nostiprināšana Latvijas Republikā:

 

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija:

 

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu veikšanu valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk - valsts informatīvā sistēma):

 

 

Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana:

 

 

Traktortehnikas vai tās piekabes kārtējās vai atkārtotās tehniskās apskates veikšana:

 

 

Mācību atļauju izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem, speciālistu kvalifikācijas atestācija:

 

 

Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija:

 

 

Izziņa vai pārskats no valsts informatīvās sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem:

 

 

Traktortehnikas vai tās piekabes aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informatīvajā sistēmā:

 

 

Latvijas lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” funkciju pakalpojumi:

 

 

Latvijas lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas”  nomas pakalpojumi:

 

 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaude:

 

 

Traktortehnikas motora jaudas mērījumu pakalpojumi:

 

 

Transportlīdzekļu mantiskā novērtējuma pakalpojumi: