• LV

Cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr.753
Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 42.§)
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
 
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu
 
  1. Noteikumi nosaka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
  2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
  3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumus Nr.522 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 120.nr.).
  4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumus Nr.522 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".
  5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
 
Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.753
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
(Pielikums grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.827)
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā1 1 izmaiņa 6,4 0 6,4
2. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa1 1 izmaiņa 10,67 0 10,67
3. Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites1 1 vienība 2,56 0 2,56
4. Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšana1 1 vienība 5,69 0 5,69
5. Numurēta agregāta īpašnieka maiņa1 1 izmaiņa 10,67 0 10,67
6. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 1 vienība 9,76 2,05 11,81
7. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta 1 vienība 33,06 6,94 40
8. Traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma) 1 vienība 470,37 98,78 569,15
9. Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 1 vienība 6,47 1,36 7,83
10. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums1 1 vienība 21,48 0 21,48
11. Traktoru un lauksaimniecības traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate1 1 vienība 12,09 0 12,09
12. Traktoru un lauksaimniecības traktortehnikas atkārtota valsts tehniskā apskate1 1 vienība 6,05 0 6,05
13. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate1 1 vienība 7,97 0 7,97
14. Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate1 1 vienība 3,98 0 3,98
15. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) ikgadējā valsts tehniskā apskate1 1 vienība 19,92 0 19,92
16. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) atkārtota valsts tehniskā apskate1 1 vienība 9,96 0 9,96
17. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu tehniskā kontrole 1 vienība 23,52 4,94 28,46
18. Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons1 1 vienība 1,74 0 1,74
19. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē1 1 atļauja 1,85 0 1,85
20. Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens1 1 persona 7,11 0 7,11
21. Traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmens1 1 persona 12,81 0 12,81
22. Viena veida traktortehnikas un tās piekabes nodrošinājums A vai B kategorijas praktiskās vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) 1 persona 35,28 7,41 42,69
23. Viena veida traktortehnikas nodrošinājums C, D vai E kategorijas praktiskās vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) 1 persona 35,28 7,41 42,69
24. Viena veida traktortehnikas nodrošinājums F vai G kategorijas praktiskās vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) 1 persona 47,03 9,88 56,91
25. Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana1 1 apliecība 10,67 0 10,67
26. Traktortehnikas vai tās piekabes viena nederīgā stingrās uzskaites materiāla vai dokumenta atjaunošana vai maiņa1 1 izmaiņa 10,33 0 10,33
27. Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā1 1 izmaiņa 6,4 0 6,4
28. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai vai tās piekabei 1 numurs 8,87 1,86 10,73
29. Traktortehnikas vadītāju mācību instruktoru apmācība1 1 persona 224,81 0 224,81
30. Praktisko mācību instruktora atestācija1 1 persona 6,4 0 6,4
31. Praktisko mācību instruktora apliecības izsniegšana1 1 apliecība 7,11 0 7,11
32. Atkārtota praktisko mācību instruktora apliecības izsniegšana1 1 apliecība 7,11 0 7,11
33. Fotogrāfiju komplekts 1 komplekts 2,36 0,49 2,85
34. Transporta nodrošinājums 1 km 0,47 0,1 0,57
35. Skaidras naudas iekasēšana vai norēķinu nodrošināšana ar maksājumu karti 1 pakalpojums 0,47 0,1 0,57
36. Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā1 1 liegums 7,11 0 7,11
37. Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana1 1 vienība 10,09 0 10,09
38. Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana1 1 komplekts 21,6 0 21,6
39. Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana1 1 apliecība 10,8 0 10,8
40. Tranzīta numura un apliecības izsniegšana1 1 komplekts 21,6 0 21,6
41. Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana1 1 apliecība 10,8 0 10,8
42. Mācību atļauja izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību1 1 atļauja 99,6 0 99,6
43. Rēķina–uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.)1 1 komplekts 14,23 0 14,23
44. Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana1 1 apliecība 42,69 0 42,69
45. Traktortehnikas vadītāju mācību vietas pārbaude1 1 pārbaude 71,14 0 71,14
46. Izziņa no aģentūras arhīva 1 vienība 5,88 1,23 7,11
47. Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas 1 izziņa 5,69 1,2 6,89
48. Izdruka par traktora vai piekabes vienu vienību no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas 1 izdruka 1,42 0,3 1,72
49. Pārskats par traktortehnikas marku vai grupu 1 vienība 36,17 7,6 43,77
50. Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (24 h) 1 vienība 58,79 12,35 71,14
51. Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana 1 stunda 23,52 4,94 28,46
52. Traktortehnikas motora izmešu mērījums 1 vienība 14,11 2,96 17,07
53. Traktortehnikas motora jaudas mērījums 1 vienība 58,79 12,35 71,14
54. Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai 1 vienība 47,03 9,88 56,91
55. Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi) 1 vienība 70,55 14,82 85,37
56. Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana 1 sprausla 1,76 0,37 2,13
57. Riteņtraktora tehniskā ekspertīze 1 vienība 24,24 5,09 29,33
58. Kāpurķēžu traktora tehniskā ekspertīze 1 vienība 29,01 6,09 35,1
59. Traktora (ar iekārtu) tehniskā ekspertīze 1 vienība 23 4,83 27,83
60. Traktortehnikas piekabes tehniskā ekspertīze 1 vienība 9,43 1,98 11,41
61. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (līdz 1200 kg) 1 vienība 18,35 3,85 22,2
62. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (1201–1550 kg) 1 vienība 21,64 4,54 26,18
63. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (1551–1800 kg) 1 vienība 24,02 5,05 29,07
64. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (1801–2100 kg) 1 vienība 25,3 5,31 30,61
65. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (2101–2600 kg) 1 vienība 26,56 5,58 32,14
66. Vieglās automašīnas tehniskā ekspertīze (virs 2600 kg) 1 vienība 28,08 5,9 33,98
67. Kravas automašīnas tehniskā ekspertīze (0,8–5,0 t) 1 vienība 20,55 4,32 24,87
68. Kravas automašīnas tehniskā ekspertīze (5,0–9,0 t) 1 vienība 23,38 4,91 28,29
69. Kravas automašīnas piekabes tehniskā ekspertīze (1,0–5,0 t) 1 vienība 9,43 1,98 11,41
70. Motocikla, kvadricikla tehniskā ekspertīze (virs 500 cm3) 1 vienība 10,32 2,17 12,49
71. Autobusa tehniskā ekspertīze (līdz 3500 kg) 1 vienība 25,97 5,45 31,42
72. Autobusa tehniskā ekspertīze (3501–12000 kg) 1 vienība 24,52 5,15 29,67
73. Autobusa tehniskā ekspertīze (12001–20000 kg) 1 vienība 26,27 5,52 31,79
74. Autobusa tehniskā ekspertīze (20001–26000 kg) 1 vienība 28,92 6,07 34,99
75. Graudu kombaina tehniskā ekspertīze 1 vienība 24,94 5,24 30,18
76. Mēslojumu izkliedētāju tehniskā ekspertīze 1 vienība 9,98 2,09 12,07
77. E grupas mašīnas tehniskā ekspertīze 1 vienība 23,8 5 28,8
78. Citu tehnikas objektu tehniskā ekspertīze 1 vienība 5,68 1,19 6,87
79. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate2 3 4 1 persona 2,84 0 2,84
80. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.827)
81. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni)2 1 ģimene 4,26 0 4,26
82. Muzeja gida pakalpojumi, lekcijas vai konsultācijas2 1 stunda 8,54 0 8,54
83. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.827)
84. Muzeja krājumu – 1920.–1940.gada fotonegatīvu – izmantošana publikācijām2 1 kadrs 17,22 0 17,22
85. Muzeja krājumu – fotonegatīvu (radītu pēc 1941.gada) –izmantošana publikācijām2 1 kadrs 8,61 0 8,61
86. Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām2 1 muzeja priekšmets 17,22 0 17,22
87. Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai2 1 muzeja priekšmets 8,61 0 8,61
88. Muzeja krājumu – lielgabarīta tehnikas – noma uz vienu dienu (12 h)2 1 vienība 688,67 0 688,67
89. Muzeja krājumu – mazgabarīta tehnikas – noma uz vienu dienu (12 h)2 1 vienība 172,17 0 172,17
90. Muzeja krājumu priekšmetu noma uz septiņām dienām2 1 vienība 8,61 0 8,61
91. Muzeja lielās konferenču zāles noma 1 stunda 35,57 7,47 43,04
92. Muzeja mazās konferenču zāles noma 1 stunda 14,23 2,99 17,22
93. Telpu noma (viens kvadrātmetrs) 1 stunda 0,14 0,03 0,17
94. Muzeja teritorijas noma sadzīves tradīciju pasākumiem 1 pasākums 71,14 14,94 86,08
95. Muzeja bibliotēkas telpu noma 1 stunda 14,23 2,99 17,22
96. Muzeja izstāžu zāles noma sadzīves tradīciju pasākumiem 1 pasākums 71,14 14,94 86,08
97. Dokumenta skenēšana 1 lapa 0,28 0,06 0,34
98. Fotogrāfiju skenēšana 1 vienība 0,28 0,06 0,34
99. Šaurfilmas fotonegatīvu skenēšana 1 šaurfilma 1,42 0,3 1,72
100. Fotogrāfijas kopēšana uz A4 formāta lapas 1 lapa 1,42 0,3 1,72
101. Fotogrāfijas kopēšana uz A3 formāta lapas 1 lapa 2,84 0,6 3,44
102. Drukāta materiāla vienpusēja kopēšana uz A4 formāta lapas 1 lapa 0,12 0,02 0,14
103. Drukāta materiāla vienpusēja kopēšana uz A3 formāta lapas 1 lapa 0,22 0,05 0,27
104. Ūdens līmeņa mērlatas izgatavošana 1 metrs 64,03 13,45 77,48
105. Plastikāta karšu apdruka pēc klienta pasūtījuma 1 vienība 4,12 0,86 4,98
 
NORĒĶINU REKVIZĪTUS VAR APSKATĪT ŠEIT
Piezīmes.
  1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  2. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktu.
  3. Skolēniem un studentiem (uzrādot attiecīgo apliecību) tiek piemērota 50 % atlaide no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas.
  4. Pensionāriem, politiski represētām personām (uzrādot attiecīgo apliecību) un bērniem tiek piemērota 75 % atlaide no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas.
 
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma