• LV

Aktualitātes

 • 12.08.2016

  VTUA uzlabo traktortehnikas eksaminācijas procesu

   

  2016.gada jūlija beigās Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) apstiprinājusi izmaiņas Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas instrukcijā, lai uzlabotu un celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kvalitāti.

   

  Turpmāk VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta reģionu nodaļu birojos teorētisko eksāmenu un traktortehnikas vadītāju eksāmenu pieņemšana notiek tikai katru otrdienu un ceturtdienu. Minētie nosacījumi nav attiecināmi uz izglītības iestāžu organizētajiem mācību grupu eksāmeniem.

   

  Traktortehnikas vadītāja eksāmeniem pretendentam jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas norises. Līdz ar to pēc pretendentu saraksta apstiprināšanas tas netiks papildināts vai mainīts.

   

  Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:

  • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību;
  • mācību reģistrācijas karti, ka persona pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību (ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
  • pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
  • dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā pretendentam veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.

   

  Vienlaikus informējam, ka samaksu par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs veikt arī ar maksājuma norēķina karti vai pārskaitījuma veidā.

   

  Pirms eksaminācijas, veicot pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:

  • pretendentam ir derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai;
  • pretendents ir samaksājis uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē;
  • pretendentam saskaņā ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu nav piemērots ietekmēšanas līdzeklis - transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, pārējiem iegūti 16 punkti – vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu;
  • pretendentam nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums.

   

  Atgādinām, ka traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai ir jākārto šādi eksāmeni – teorētiskais eksāmens, ekspluatācijas drošības eksāmens (eksternam) un vadīšanas eksāmens.

   

  Pretendents, kurš attiecīgās teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi A vai D kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai apguvis pašmācībā (eksternā), papildus kārto teorētisko eksāmenu par A vai D kategorijas traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem.

   

  Teorētiskā ceļu satiksmes eksāmena kārtošanai pretendentam atvēlētais laiks ir 25 minūtes, sniedzot atbildes uz 24 jautājumiem. Eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja pretendents pieļāvis ne vairāk kā divas nepareizas atbildes (kļūdas).

   

  Teorētisko ekspluatācijas drošības eksāmenu VTUA amatpersona pieņem mutiski, eksāmena kārtošanai eksternam atvēlētais laiks ir 10 minūtes, sniedzot atbildes uz diviem jautājumiem. Teorētiskais ekspluatācijas drošības eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja eksterns pareizi atbild uz abu eksāmena biļešu jautājumiem.

   

  Traktortehnikas vadīšanas eksāmenu pretendents var kārtot tikai pēc sekmīgas teorētiskā ceļu satiksmes un drošības, kā arī traktortehnikas ekspluatācijas drošības eksāmena nokārtošanas.

   

  Traktortehnikas vadīšanas eksāmens netiek ieskaitīts, ja pretendents:

  • pārkāpj drošības noteikumus traktortehnikas iedarbināšanā vai tehnoloģisko operāciju izpildē;
  • veic nekoordinētu darbību ar vadības ierīcēm un zaudē kontroli pār traktortehniku;
  • divas reizes neizpilda figūru.

   

  Lai tiktu izdota vai apmainīta traktortehnikas vadītāja apliecība, tās īpašniekam:

  • jānoformē iesniegums;
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz fotokartiņa (30 x 40mm).