• LV

Aktualitātes

 • 10.06.2016

  Rudenī sāksies jauns izmešu posms traktortehnikas motoriem jaudas grupā no 56 līdz 130Kw

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra traktortehnikas tirgotājiem atgādina, ka no 2016.gada 1.oktobra sāksies jauns izmešu posms traktortehnikas motoriem jaudas grupā no 56 līdz 130Kw.

   

  Tas nozīmē, ka sākoties jaunajam motoru izmešu posmam, Latvijas tirgū nedrīkst piedāvāt traktorus ar izmešu prasībām neatbilstošiem iepriekšējā posma motoriem, lai gan ir pieļaujamas trīs atkāpes, kuras aizlieguma prasības samazina:

  1. dalībvalstis drīkstēs reģistrēt traktorus, kas ievesti valstī līdz posma beigām;
  2. ražotājs ir nodrošinājis elastīguma sistēmas piemērošanu: ierobežotā laikposmā starp diviem secīgiem robežvērtību piemērošanas posmiem (elastīguma sistēmu piemēro no brīža, kad sākas katrs posms, un tās ilgums ir tāds pats kā posma ilgums vai ne ilgāk kā 36 mēnešus, ja nesākas nākamais motoru emisijas robežvērtību posms. Motoru ražotājam atļauts ierobežotā daudzumā laist tirgū motorus, kas atbilst tikai iepriekšējā posma noteiktajām emisijas robežvērtībām. Piemēram, dalībvalsts tirgū drīkst realizēt tikai konkrētu skaitu motoru ar iepriekšējā posmā noteikto emisijas robežvērtību, līdz ar to traktoros uzstādītos motorus speciāli jāuzskaita un jāmarķē. Pieļaujamais traktortehnikas motoru skaits nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 40 % no to traktoru ražotāja gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (to aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Eiropas Savienības tirgū), saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Eiropas Komisijas deleģētās regulas 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.167/2013 papildina iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem 14.pantu);
  3. Saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Eiropas Komisijas deleģētās regulas 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.167/2013 papildina iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem 11.panta 4.punktu tipa apstiprināšanas vajadzībām Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c, 3.d un 4.a punktā noteiktos termiņus pagarina par 3 gadiem attiecībā uz T2, T4.1 un C2 kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. panta 3., 6. un 9. punktā un 2. panta 2. punktā un aprīkoti ar L līdz R kategorijas motoriem. Attiecīgi pagarina arī Direktīvas 97/68/EK 9. panta 4.a punktā un 10. panta 5. punktā un Regulas (ES) Nr. 167/2013 39. pantā noteiktās pārejas un atkāpes klauzulas.

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka jaunos mūsu valsts tirgū pieejamos traktorus ar iepriekšējā posma N un M kategorijas motoriem (ar jaudu no 56 līdz 130Kw) būs iespējams reģistrēt arī pēc 2016.gada 1.oktobra, ja tiem būs veikta agregātu numuru salīdzināšana līdz 2016.gada 30.septembrim. Līdz ar to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra aicina veikt traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu savlaicīgi, kā arī laicīgi iepazīties ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra klientu pieņemšanas laiku, neatliekot dokumentu kārtošanu uz pēdējo brīdi.

   

  Katru gadu pakāpeniski Eiropas Savienība traktortehnikas un motoru ražotājiem nosaka arvien stingrākas motoru izmešu emisijas prasības, bet dalībvalstīm (t.sk. Latvijai) - motoru emisiju posmus un to pieļaujamos traktoru reģistrācijas termiņus.

   

  Saskaņā ar 2013.gada 5.februāra Eiropas Komisijas regulu Nr.167/2013”Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” (turpmāk – regula 167/2013) un 1997.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 97/68/EK ”Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai” no 2016.gada 1.oktobra stājas spēkā IV (R – kategorija) motoru izmešu posma prasības motoriem jaudas grupā no 56 līdz 130Kw, t.i., līdz ar iepriekšminēto datumu spēku zaudē IIIB (N un M – kategorijas) motoru izmešu posma prasības.

   

  Datumi līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem un kuri saražoti līdz motoru izmešu posmu beigu datumam, ir apkopoti zemāk redzamās tabulas 5. kolonnā.

   

  Datumi, līdz kuriem atļauts veikt jaunas traktortehnikas pirmo reģistrāciju (posmu beigu datumi) saskaņā ar regulu 167/2013

  Motoru jauda P (kW)

  Motoru izmešu posmi

  Motoru

  kategorija

  Motoru izmešu posma beigu datums (Direktīvas 97/68/EK 9.panta 4a.daļa) (kad sākas nākošais posms)

  Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem, kuri saražoti līdz beigu datumam (Direktīvas 97/68/EK 9.panta 4a.daļa)

   Datums, līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem, kuri saražoti pēc elastīguma sistēmas un attiecīgi marķēti (Direktīvas 97/68/EK 10.panta 5.daļa, un XIII Pielikums)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  130≤P≤560

  III A

  H

  31.12.2010.

  31.12.2012.

  31.12.2013.

  75≤P<130

  III A

  I

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  56≤P<75

  III A

  J

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  37≤P<56

  III A

  J

  31.12.2012.

  31.12.2014.

  31.12.2015

  19≤P<37

  III A

  K

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  III B

  L

  31.12.2013.

  31.12.2015.

  nav noteikts

  75≤P<130

  III B

  M

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  56≤P<75

  III B

  N

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  37≤P<56

  III B

  P

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  IV

  Q

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  56≤P<75

  75≤P<130

  IV

  R

  nav noteikts

   

  nav noteikts