• LV

Aktualitātes

 • 01.03.2016

  VTUA: traktortehnika drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar derīgu atļauju

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka ar jaunās lauksaimniecības sezonas sākumu traktortehnika un tās piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja sagatavota atbilstoši tehniskās apskates prasībām un izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate (turpmāk - tehniskā apskate).

   

  VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus (vadītājus) pirms tehniskās apskates iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības reģiona nodaļas darbinieku klientu pieņemšanas laikiem un tehniskās apskates izbraukuma grafiku.

   

  Savukārt VTUA inspektors tehnisko apskati veic pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika, iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai vai individuāli vienojoties ar inspektoru ārpus izbraukuma grafika. Ar tehniskās apskates laikiem un izbraukuma grafikiem var iepazīties jebkurš interesents, apmeklējot VTUA tīmekļa vietni www.vtua.gov.lv, sadaļu “Tehniskās apskates” vai VTUA birojos.

   

  Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgai īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisei, bet pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) VTUA inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes derīgu reģistrācijas apliecību un attiecīgās kategorijas derīgu traktortehnikas vadītāja apliecību, kā arī veic apmaksu par tehnisko apskati. Apmaksa tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

   

  Piekabēm un maināmajām velkamajām lauksaimniecības mašīnām ir jābūt aprīkotām ar darba bremžu iekārtu, izņemot piekabēm un maināmajām velkamajām lauksaimniecības mašīnām, kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs.

   

  Arī atgādinām, lai traktortehnikas piekabei tiktu veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate tā jāuzrāda sakabē ar traktoru!

   

  Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.