• LV

Aktualitātes

 • 28.12.2015

  Informācija par traktortehnikas piekabēm un maināmām velkamām iekārtām

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) informē, ka no 2016.gada 1.janvāra Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiks piemērotas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.167/2013 ”Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.68/2015 “Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa bremzēšanas prasībām” noteiktās prasības.

   

  Traktortehnikas jaunās piekabes (R kategorija) un maināmās velkamās lauksaimniecības iekārtas (S kategorija), kas izgatavotas pēc 2016.gada 1.janvāra - jābūt  ar tipa apstiprinājumu. EK tipa apstiprinājums ir procedūra, ar kuru apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst noteikumu prasībām.

   

  Tāpat izmaiņas attieksies arī uz jauno piekabju un maināmo velkamo lauksaimniecības iekārtu bremžu sistēmu - ar bremžu sistēmām izgatavotājs varēs neaprīkot vienīgi R1a un R1b kategorijas piekabes (ja to tehniski pieļaujamo masu summa uz katru asi nepārsniedz 750 kg), kā arī S1a un S1b kategorijas velkamās lauksaimniecības iekārtas (ja to tehniski pieļaujamo masu summa uz katru asi nepārsniedz 750 kg):

  • “R1a kategorija” ir piekabes, kuru tehniski pieļaujamās masas summa uz asi nepārsniedz  1 500 kg un maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h;
  • “R1b kategorija” ir piekabes, kuru tehniski pieļaujamās masas summa uz asi nepārsniedz  1 500 kg un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 40 km/h;
  • “S1 kategorija” ir maināmas velkamas iekārtas, kuru tehniski pieļaujamās masas summa uz asi nepārsniedz 3 500 kg un maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h;
  • “S1 kategorija” ir maināmas velkamas iekārtas, kuru tehniski pieļaujamās masas summa uz asi nepārsniedz 3 500 kg un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 40 km/h.

   

  Savukārt, piekabes un maināmas velkamās lauksaimniecības iekārtas, kuras izgatavotas līdz 2015.gada 31.decembrim un kuras pilna masa nepārsniedz 2500 kilogramus vai vilcēja svaru [1], tāpat kā līdz šim, varēs piedalīties ceļu satiksmē (veiktu valsts tehnisko apskati) bez darba bremžu sistēmas, ja to nebūs paredzējis izgatavotājs [2].

   

  Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā apskates laikā tiek pārbaudīta piekabju bremžu sistēmas funkcionalitāte. Ja traktortehnikas piekabe tehniskajai apskatei tiek uzrādīta ar demontētu vai prasībām neatbilstošu, nefunkcionējošu bremžu iekārtu, piekabei netiek izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē [3]. Tāpat atgādinām, lai traktortehnikas piekabei tiktu veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate tā jāuzrāda sakabē ar traktoru [4].

   


  [1] MK 27.06.2006. noteikumi Nr.535 “Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumiem”;

  [2] MK 13.01.2009. noteikumi Nr.30 ”Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 64.punkts, traktortehnika un tās piekabes ir aprīkotas ar darba bremžu iekārtu, izņemot piekabes, kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs;

  [3] MK 13.01.2009. noteikumi Nr.30 ”Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 2.pielikuma 4.1.punkts, ja traktortehnika vai tās piekabe nav aprīkota ar darba bremžu iekārtu (izņemot piekabes, kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs) inspektors to novērtē ar 3 vērtējumu (8.3.punkts bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību un kas aizliedz piedalīties ceļu satiksmē līdz pamatpārbaudes veikšanai);

  [4] MK 13.01.2009. noteikumi Nr.30 ”Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem 17. punkts, lai veiktu tehniskā stāvokļa kontroli, traktortehnikas un tās piekabes īpašnieks (vadītājs) traktortehniku un tās piekabi kopā ar tās reģistrācijas apliecību un tehniskās apskates protokola veidlapu nodod inspektoram. Tehniskā stāvokļa kontrolei piekabi inspektoram nodod sakabē ar traktortehniku, MK 29.06.2004. noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 195.10.apakšpunkts nosaka, ka nedrīkst vilkt piekabi, kuras masa pārsniedz vilcēja izgatavotāja noteikto vilkšanai paredzētās piekabes masu.