• LV

Aktualitātes

 • 06.03.2015

  VTUA aktualizē traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laikus un vietas

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, traktortehnika ar vai bez piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar derīgu atļauju. Lai saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai valsts tehniskajai apskatei (turpmāk - tehniskā apskate).

   

  Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgaiīpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisei.Pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību, derīgu traktortehnikas vadītāja apliecību, un samaksā par tehnisko apskati.

   

  Tehnisko apskati veic VTUA inspektora norādītā vietā neatkarīgi no traktortehnikas reģistrācijas un īpašnieka (vadītāja) dzīvesvietas. Laiki un vietas ikgadējās tehniskās apskates veikšanai 2015.gadā ir pieejami VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Tehniskās apskates’ vai arī  pie VTUA birojiem pieņemšanas laikos, vai individuāli vienojoties ārpus tehnisko apskašu grafikiem.

   

  Veicot traktortehnikas tehnisko apskati inspektors konstatētos trūkumus un bojājumus atkarībā no to nozīmīguma novērtē ar kādu no šādiem vērtējumiem:

  • trūkumi un bojājumi nav konstatēti (turpmāk - 0.vērtējums)
  • sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes un darba drošību (turpmāk - 1 .vērtējums)
  • trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību (turpmāk – 2.vērtējums);
  • bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību (turpmāk – 3.vērtējums) un kas aizliedz piedalīties ceļu satiksmē līdz pamatpārbaudes veikšanai.

   

  Ja tehniskās apskates laikā traktortehnikai vai tās piekabei tiks konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar vērtējumu – 0 vai 1, tai tiks izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē uz gadu. Savukārt, ja veicot tehnisko apskati traktortehnikai vai tās piekabei tiks konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar vērtējumu 2, tai tiks izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē uz 30 dienām. Šo dienu laikā, novēršot konstatētos trūkumus un bojājumus, ir iespēja veikt atkārtotu tehnisko apskati par samazinātu pakalpojuma cenu. Ja veicot tehnisko apskati traktortehnikai vai tās piekabei tiks konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar vērtējumu - 3, tai netiks izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Lai saņemtu atļauju šādai traktortehnikai vai tās piekabei būs jānovērš trūkumi vai bojājumi un jāveic atkārtota tehniskā apskate.

   

  Reģistrējot jaunu A, B un D traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijai atbilstošas traktortehnikas, kuras motora darba ilgums nepārsniedz 250 motorstundas (izņemot komunālo pašgājēja traktortehniku, universālās pašgājējmašīnas un buldozerus), tiek dota atļauja  piedalīties ceļu satiksmē uz 24 mēnešiem. Turpmākās tehniskās apskates jāveic katru gadu, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.

   

  Traktortehnikas un tās piekabju  tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē