• LV

Aktualitātes

 • 12.02.2015

  VTUA piedāvā saņemt informāciju par sev piederošu traktortehniku

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) sniedz e-pakalpojumu, kurā jebkura ieinteresētā persona var uzzināt par sev piederošu traktortehniku no valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (turpmāk-VIS).

   

  Piekļūt VIS datiem var tikai izmantojot Zemkopības ministrijas vienoto elektronisko pakalpojumu sistēmu (turpmāk - EPS).

   

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.753 "Noteikumi par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” informācijas saņemšana, kā arī aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana VIS ir maksas pakalpojums.

   

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.725 „Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība” tikai fiziska persona divas reizes gadā informāciju par sev piederošo traktortehniku var saņemt bez maksas. Fiziskai personai ir tiesības saņemt vispārpieejamo, izņemot ierobežotas pieejamības, informāciju, identificējot personas datus.

   

  Informāciju var saņemt arī dokumentārā veidā, iesniegumu iesniedzot tuvākajā VTUA apkalpošanas nodaļā. VTUA sagatavos rēķinu, pēc kura apmaksas tiks sagatavota izziņa par traktortehniku vai tās piekabi.

   

  Reģistrācija EPS dot iespēju saņemt arī citus Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu e-pakalpojumus, piemēram, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) pakalpojumus.

   

  Lai kļūtu par EPS lietotāju un tiešsaistē saņemtu informāciju, nepieciešams:

  1. aizpildīt LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
  2. noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu;
  3. noslēgt līgumu ar VTUA.

   

  Sīkāka informācija kā kļūt par EPS lietotāju ir pieejama vietnē https://eps.lad.gov.lv/login