• LV

Aktualitātes

 • 21.01.2015

  Apstiprināti grozījumi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī

   

  2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru Kabinetā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) maksas pakalpojumu cenrādis".

   

  Maksas pakalpojuma cenrādī veiktie grozījumi saistīti ar Finanšu ministrijas izstrādāto ziņojumu, kurā norādīts, ka ievērojams skaits valsts iestāžu administrēto valsts nodevu neatbilst tās būtībai un normatīvajā aktā noteiktajai definīcijai, līdz ar to nošķirama no maksas pakalpojuma. Par valsts nodevas objektu tiek noteikta tikai tā institūcijas veiktā darbība, kas saistīta ar konkrētu politikas mērķi (personu darbību regulācija) un kas tiek īstenots ar nodevas apmēra palīdzību, nevis institūcijas pamatdarbību.

   

  Ievērojot ziņojumā noteikto,arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk-VTUA) pamatdarbība nav saistīta ar konkrētu politikas mērķi, līdz ar to maksas pakalpojumu cenrādī ietvertā valsts nodeva tika pārveidota par maksas pakalpojumu.

   

  Ja līdz 2015.gada 1.janvārim VTUA klientam par Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas Latvijas Republikā (pirmreizējā vai pārreģistrējot) pakalpojumu bija jāmaksā uz diviem Valsts kases kontiem (valsts nodevas un reģistrācijas), tad pēc cenrāža grozījumu veikšanas klientam jāmaksā tikai par pakalpojumu, ievērojot vienas vienības izcenojuma aprēķinu.

   

  Saskaņā ar grozījumiem tika izveidots jauns publisks maksas pakalpojums „Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību nostiprināšana”, kurš aizstāj līdzšinējo transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu. Pakalpojums „Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums” aizstāj līdzšinējo publisko pakalpojumu „Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves saskaņošana”.

   

  Lai segtu pieaugušās izmaksas pakalpojumiem “Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā” un “Traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā” tika pārrēķināta vienas vienības izcenojums.

   

  Publisko maksas pakalpojumu kalkulācija (gala cena) tiek noteikta saskaņā ar normatīvo aktu (metodiku). Piemēram, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijas izmaksas, ar valsts reģistrācijas numura zīmes izsniegšanu, ja traktortehnika vai tās piekabe nav noņemta no uzskaites izmaksās 49.36 EUR. Pakalpojumā tiek iekļauta traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana (10.09 EUR), traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā (6.40 EUR), traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa (10.67 EUR), traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites (2.56 EUR), traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme (11.81) un papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) (7.83 EUR).

   

  Savukārt, traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošanas izmaksas, ja tai beidzies derīguma termiņš tās īpašniekam sastādīs 17.07 EUR, no kuriem traktortehnikas vadītāja apliecība, tās noformēšana un izsniegšana maksās 10.67 EUR, bet traktortehnikas vadītāja datu maiņa informatīvajā sistēmā 6.40 EUR.

   

  Datu uzturēšanas nodrošināšanai Šengenas informācija sistēmā, kurā VTUA iekļauj ziņojumus par traktortehnikas vadītāja apliecībām, reģistrācijas apliecībām un valsts reģistrācijas numura zīmēm, t.sk., kuras atzītas par nederīgām, kā arī arvien pieaugošā personu loka dēļ, kuri no VTUA valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” informāciju savas darbības nodrošināšanai saņem bez maksas, ir mainītas pakalpojuma izmaksas sistēmu uzturēšanai, informācijas sniegšanas un datu apstrādes nodrošināšanai.

   

  Vairākiem pakalpojumiem tika mainīti nosaukumi, lai varētu pareizāk izprast pakalpojuma būtību, piemēram, pakalpojums “Identifikācijas numura iekalšana un datu ievadīšana informatīvajā sistēmā” aizstāts ar “Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai vai tās piekabei”; “Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēma” ar “Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā” vai “Statistiskais pārskats par traktortehnikas marku vai grupu”” ar “Pārskats par traktortehnikas marku vai grupu”; „Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa, pamatojoties uz divpusējo iesniegumu” aizstāts ar „Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa”, „Atkārtota traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana” aizstāts ar „Traktortehnikas vai tās piekabes viena nederīgā stingrās uzskaites materiāla vai dokumenta atjaunošana vai maiņa”. Pakalpojuma cena ir noteikta, ievērojot vienas vienības izcenojuma aprēķinu.

   

  Pakalpojuma „Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta” vienas vienības cenā līdz šim nebija iekļautas materiāla (numura zīmes) iegādes izmaksas, līdz ar to mainās publisko maksas pakalpojumu kalkulācija (gala cena), piemēram, jaunas traktortehnikas (izņemot speciālo traktortehniku) vai tās piekabes reģistrācijas izmaksas, ar klienta izvēlēto reģistrācijas numura zīmi (izmantojot iespēju izvēlēties numura zīmi no attiecīgajā birojā esošajām numura zīmēm) kopā izmaksās 67.20 EUR. Pakalpojuma izmaksas veido traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana 10.09 EUR, traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšana 5.69 EUR, traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta 40.00 EUR, papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 7.83 EUR, valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons 1.74 EUR un atļauja piedalīties ceļu satiksmē 1.85 EUR.

   

  Arī K.Ulmaņa piemiņas muzejam „Pikšas”” un Latvijas Lauksaimniecības muzejam „Kalēji” ir pieaugušas ēku, teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas. Saskaņā ar grozījumiem muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate vienai personai 2015.gada 1.septembra izmaksās EUR2,84, bet muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) izmaksās EUR4,26. PVN šiem pakalpojumiem netiek piemērots.

   

  Apstiprinātājā maksas pakalpojumu cenrādī ir noteiktas atlaides skolēniem, studentiem, bērniem, pensionāriem, politiski represētām personām. Skolēniem un studentiem (uzrādot attiecīgo apliecību) tiek piemērota 50% atlaide no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas. Pensionāriem, politiski represētām personām (uzrādot attiecīgo apliecību) un bērniem tiek piemērota 75% atlaide no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas.

   

  Grozījumi VTUA cenrādī tika saskaņoti ar biedrību „Zemnieku Saeima”, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi un Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu Asociāciju.