• LV

Aktualitātes

 • 18.12.2014
    
   
  Izstrādāts traktortehnikas katalogs
   
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - iestāde) ir pilnveidojusi valsts informācijas sistēmu „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (turpmāk - VIS).
   
  VIS ir uzlabota informācijas uzkrāšana un apstrāde tādās komponentēs kā “Tirdzniecības reģistrs” un “Traktortehnikas katalogs”, kā rezultātā tiek nodrošināta funkcionalitāte un traktortehnikas vēsturisko datu uzkrāšana.
   
  Tirdzniecības reģistrs (komersants.vtua.gov.lv)
  Tirdzniecības reģistrs ir speciāls traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecībai paredzēts programmnodrošinājums, kurš nodrošina VIS reģistrētiem komersantiem – ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem vienotu darba vidi.
   
  Traktortehnikas tirgotājiem, kuri komercreģistrā ir ierakstīta kā fiziskā persona vai komercsabiedrība un iestādē reģistrējusi tirdzniecības vietu, dod pilnvērtīgu iespēju pārvaldīt izplatāmās traktortehnikas katalogu, nodrošinot tehnisko specifikāciju, grafisko datu (rasējumi, zīmējumi, attēli) cenu un tās izmaiņu ievadīšanu, labošanu un pārskatīšanu.
   
  Traktortehnikas katalogs (katalogs.vtua.gov.lv)
  Traktortehnikas katalogs ir publisks, bezmaksas rīks interneta vidē, kurš ir izveidots ar mērķi lauksaimniekiem dot iespēju iepazīties ar Latvijā esošo traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu informatīvajiem pārskatiem, tās tehniskajiem parametriem, vizuāli estētisko noformējumu un vienības cenām.
   
  Aktuālas informācijas apriti, pēc dažādiem tehniskajiem parametriem, nodrošina reģistrēti traktortehnikas un tās piekabju ražotāju pilnvarotie pārstāvji – komersanti.
   
  Katru traktortehnikas modeli un vienību ir iespējams atlasīt un grupēt pēc atbilstoša fotoattēla, ražotāju pilnvarotā pārstāvja, adreses, kontaktinformācijas un orientējošās pārdošanas cenas (bez PVN), kas ir raksturojoša vai arī bāzes komplektācijai atbilstoša.
   
  Savukārt profesionālajiem datu izmantotājiem tiek nodrošināta iespēja (etraktors.vtua.gov.lv) meklēt, iegūt un papildināt datus par aktuālo un vēsturisko, katalogā reģistrēto traktortehniku, tās specifikāciju, grafiskajiem datiem, cenām un to vēsturiskajām izmaiņām.
   
  Aicinām iepazīties un piedalīties informācijas (vēsturisko datu) uzkrāšanas apstrādes procesā, kā arī informēt (atbalsts@vtua.gov.lv) mūs pa trūkumiem vai ieguvumiem, jo vēlamies arī turpmāk uzlabot un papildināt traktortehnikas kataloga iespējas un pieejamos resursus, piemēram, kombainiem, lauksaimniecības agregātiem un citām sadaļām, jo iestādes mērķis ir nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību.
   
  “Traktortehnikas kataloga” izstrāde, uzturēšana, kā arī informācijas uzkrāšana un apstrāde tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības „Valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. un 2014.-2020.gadam investīciju atbalsta pasākumu uzraudzībai un kontrolei” ieviešanai.
   
  Papildus informācija:
  Iestādes tīmekļa vietnē: http://www.vtua.gov.lv/ vai atbalsts@ vtua.gov.lv