• LV

Aktualitātes

 • 11.02.2014

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka ir ieviesti divi jauni e-Pakalpojumi, kas ļauj fiziskām un juridiskām personām saņemt tiešsaistē informāciju no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas par sev piederošo tehniku vai plašākā apjomā, ja to paredz normatīvie akti:

  • Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas;

  • Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana.

   

  Pakalpojums ir pieejams visiem LAD EPS lietotājiem vietnē https://eps.lad.gov.lv/login.

  Lai kļūtu par LAD EPS lietotāju un tās ietvaros tiešsaistē saņemtu informāciju no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas nepieciešams:

  1. Aizpildīt LAD Klienta reģistrācijas veidlapu;

  2. Aizpildīt divus līguma eksemplārus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu";

  3. Iesniegt parakstītos dokumentus LAD Klientu apkalpošanas daļā;

  4. Slēgt līgumu ar VTUA, ja nepieciešams plašāka apjoma pakalpojums vai informācija.

   

  Par pakalpojumu izmantošanu saistītos jautājumus var risināt sazinoties ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru - tālrunis: 67027149, e-pasts: vtua@vtua.gov.lv.