• LV

Aktualitātes

 • 04.07.2013

  - VTUA piedāvā jaunus pakalpojumu veidus.

  Vēršam mūsu klientu uzmanību uz to, ka VTUA maksas pakalpojumu cenrādī (MK noteikumi Nr.522) piedāvā vairākus jaunus pakalpojumus:

  • ar 2013. gadu piedāvājam iespēju izgatavot traktortehnikai vai tās piekabei individuālu numurzīmi. Šai numurzīmei burtu un ciparu kombināciju klients var izvēlēties pats, (piemēram, T LATGALE). Individuālā numurzīme klientam izmaksā aptuveni sešas reizes mazāk nekā automobiļiem;

  • tiek dota iespēja arī izvēlēties numurzīmes ar īpašu ciparu kombināciju (no VTUA piedāvātā saraksta Tehniskās uzraudzības 26 birojos );

  • nodrošinām iespēju klientam izvēlēties traktortehnikas vai tās piekabes numura zīmes formātu - jauno (garenā tipa) vai iepriekšējo (kvadrāta tipa).

  • piedāvājam dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšanu (24 h);

  • piedāvājam dīzeļdegvielas sūkņa regulēšanu;

  • traktortehnikas motora izmešu mērījumus;

  • traktortehnikas motora jaudas mērījumus;

  • piedāvājam atlaides cenā, ja traktora motora jaudas mērījumi vienā vietā tiek veikti vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai;

  • piedāvājam veikt traktortehnikas motora diagnostiku (izmešu un jaudas mērījumi);

  • dīzeļmotora sprauslu pārbaudi un regulēšanu.

  Aicinām traktortehnikas īpašniekus, tirgotājus, mācību iestādes un citus interesentus izmatot iespēju un pārbaudīt dūmgāzu (kvēpu) daudzumu savai traktortehnikai, izmantojot kvalificēta personāla konsultācijas un nekavējoties veikt attiecīgus pasākumus paaugstinātu izmešu samazināšanai, kā arī veikt jebkuras traktortehnikas faktiskās jaudas mērījumus, izmantojot pārvietojamo dinamometru, kas plaši tika demonstrēts pasākumā „Traktordiena 2013”.

  • Par traktortehnikas vadītāju apliecībām. 2013. gads ir sācies ar salīdzinoši intensīvāku traktortehnikas vadītāju apliecību maiņu, sakarā ar normatīvajos aktos noteikto traktortehnikas vadītāju apliecības derīguma termiņu (10 gadi). Ievērojams skaits traktortehnikas vadītāju apliecību tika izsniegtas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas (1990. gadā). Tāpēc aicinām ieskatieties savās traktortehnikas vadītāju apliecībās un pārliecinieties par to derīguma termiņu, vai tās vēl arvien ir derīgas. Saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, apmainot vadītāju apliecības uz jauno paraugu, piemēram, A kategorijai tiek iegūta papildu iespēja vadīt arī citu traktortehniku (piemēram, universālās pašgājējmašīnas līdz 7 500kg).

  • Par tehnisko apskašu uzlīmju un talonu noformēšanu. Sakarā ar apstiprinātajām izmaiņām normatīvajos aktos, traktortehnikas vai tās piekabes uzlīmē vai talonā tiek norādīts tas mēnesis, līdz kura pēdējai dienai vēl var piedalīties ceļu satiksmē.

  • šogad, piemēram, 2013. gada 2. jūlijā tiek veikta apskate, tad tā ir derīga līdz 2014. gada 30. jūlijam. Šī uz traktortehniku un tās piekabēm attiecināmā kārtība, salīdzinot ar automobiļiem noteikto kārtību, ir kā neliels bonuss VTUA klientiem, kur 85% no tiem ir lauksaimnieki.