• LV

Aktualitātes

 • 11.01.2013

  Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras juridiskā statusa maiņu.
   

  Sākot ar 2013.gada 1.janvāri Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir mainījusi savu juridisko statusu no valsts aģentūras uz tiešās valsts pārvaldes iestādes statusu, pamatojoties uz iestādes funkciju un ar to saistīto uzdevumu izvērtējumu saskaņā ar Publisko aģentūru likuma anotācijas I sadaļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā iestādes budžeta veidošanās un budžeta līdzekļu izlietošanas vienoto kārtību nozares ietvaros.

  Iestādes nosaukums netiek mainīts. Tiešās pārvaldes iestādes nosaukums no 2013.gada 1.janvāra tiek saglabāts „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (turpmāk iestāde), pirms iestādes nosaukuma nenorādot iepriekšējo juridisko statusu, vārdkopu „valsts aģentūra”.

  Izņemot juridisko statusu, iestādē nekādas izmaiņas nav veiktas un nav nepieciešams veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām.

  No 2013.gada 1.janvāra iestāde nodrošina valsts funkcijas un veic saistošos uzdevumus saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.937 „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums”, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.