• LV

Aktualitātes

 • 30.10.2018

  VTUA atzīstami rezultāti elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā

   

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi noslēguma ziņojumus par 2018.gada valsts iestāžu vērtējuma un valsts iestāžu e-indeksu, kurš tika izstrādāts pētījumā “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”.

   

  Valsts iestāžu pašvērtējuma anketu aizpildīja 92 valsts iestādes, ekspertu vērtējuma un automātisko vērtējumu anketas tika aizpildītas par 94 valsts iestādēm.

   

  Indeksa ”Klientu apkalpošana un atbalsts” rezultātos Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) novērtēta ar 63% - šīs tēmas indeksu veido šādi rādītāji – klientu apkalpošanas standarta esamība, klientu apkalpošanas standarta ievērošana, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums un proaktivitāte, klientu apmierinātības mērīšana, tiešsaistes konsultāciju pieejamība, atbalsts e-pakalpojumu lietošanā uz vietas iestādē vai telefoniski.

   

  Savukārt indeksa ”Iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība” rezultātos viens no labākajiem sniegumiem ir VTUA (67 %). Šajā tēmā apkopoti rādītāji, kas raksturo iestādes iekšējo procesu efektivitāti un darbības elektronizācijas līmeni, kurā iekļauti rādītāji - dokumentu aprites elektronizācija, komunikācija ar darbiniekiem, darbinieku IKT prasmju pilnveide.

   

  Tāpat VTUA ir atzīta kā viena no uzņēmumiem būtiskajām iestādēm - saraksts veidots atbilstoši Ekonomikas ministrijas "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānam" un "Sadarbības memorandam par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu".

   

  Elektronizācijas līmenis saņemtajiem pakalpojumu pieteikumu un pakalpojumu rezultātu izsniegšanas skaitam iestādēs kopsummā VTUA novērtēta ar 66%.

   

  Latvijas e-indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem.

   

  2018. gada E-indekss veidotais pētījums “Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings. Valsts iestāžu vērtējums un valsts iestāžu E-indekss” ir pieejams tīmekļa vietnē http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati.