• LV

Aktualitātes

 • 17.07.2018

  Visām augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām ir jābūt pārbaudītām

   

  Lai nodrošinātu, ka augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk - AAL) izsmidzināšanas iekārtas darbotos precīzi un efektīvi, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir jāveic AAL izsmidzināšanas iekārtu pārbaude.

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) aicina lauksaimniekus savlaicīgi pieteikties AAL lietošanas iekārtu pārbaudēm. VTUA ir akreditēta iestāde, kuras ir saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – VAAD) izdotu sertifikātu pārbaužu veikšanai.

   

  AAL iekārtu pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam. Ja AAL iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, pārbaudes veicējs (VTUA) to marķē ar uzlīmi.Plašāk skatīt tīmekļa vietnē http://www.vtua.gov.lv/lv/Smidzinataju_parbaudes.

   

  Normatīvie dokumenti noteic, ka Latvijā līdz 2016. gada beigām vismaz vienu reizi bija jābūt pārbaudītām visām AAL izsmidzināšanas iekārtām (atskaitot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras) un šo iekārtu pārbaude jānodrošina to īpašniekam vai valdītājam.

   

  Neraugoties uz to, ka 2016. un 2017. gadā VAAD eksperti organizēja seminārus, sniedza konsultācijas un skaidrojumus visos Latvijas reģionos, kuros informēja lauksaimniekus par pārbaužu nepieciešamību un to praktisko veikšanas kārtību, pašlaik Latvijā kopumā pārbaudītas 1000 iekārtu, kas ir 10 procenti no visu iekārtu skaita valstī. Tā kā patlaban ir aktīvā lietošanas iekārtu pārbaužu sezona, pārbaudīto iekārtu skaits ik dienas aug.

   

  Daļa zemnieku izvēlas iegādāties jaunas iekārtas, kurām pirmā pārbaude jāveic pēc 5 gadiem no iegādes brīža. Pagājušajā gadā, veicot AAL lietošanas uzraudzību, VAAD konstatēja, ka jaunas iekārtas iegādātas piektajā daļā saimniecību.

   

  Zemkopības ministrija atgādina, ka, sākot ar 2018. gadu, par nepārbaudītu iekārtu lietošanu VAAD tās īpašniekam piemēro administratīvo sodu. Par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu fiziskajām personām var piemērot naudas sodu līdz 350 EUR, juridiskām personām - līdz 700 EUR.

   

  Lietotas iekārtas ir jāpārbauda vienu reizi trīs gados, bet jaunas iekārtas pārbaude pirmo reizi jāveic pēc pieciem gadiem no tās iegādes brīža.

  Foto: pixabay