• LV

Aktualitātes

 • 15.06.2018

  VTUA pasākumā “Traktordiena 2018”

   

  2018.gada 15.-16.jūnijā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) būs aktīva pasākuma “Traktordiena 2018” dalībniece. Pasākums notiks Grantiņa Andra zemnieku saimniecības „ERIŅI” laukā „Spolnieku lauks”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā (Lat=56.49100, Long=24.33400).

   

  Divu dienu garumā VTUA pasākuma apmeklētājus informēs par tās darbību un sniegtajiem pakalpojumiem ārpus ierastā klientu pieņemšanas laika. Katrs interesants varēs iegūt informāciju par traktortehnikas uzraudzības un lauksaimniecības jomu, kā piemēram, informāciju par traktortehnikas reģistrāciju, jaudas un dīzeļmotoru izplūdes gāzu mērījumiem un citiem ar VTUA saistītiem jautājumiem.

   

  VTUA piedāvās arī iespēju pieteikties traktortehnikas tehniskajām apskatēm un augu aizsardzības līdzekļu iekārtu (smidzinātāju) pārbaudēm.

   

  Pieaugušie varēs pārbaudīt savas prasmes un zināšanas traktortehnikas „A” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, kamēr bērni un jaunieši (līdz 16 gadu vecumam) “Jaunā traktorista apliecības” iegūšanai  (VTUA atgādina “Jaunā traktorista apliecības” ir informatīva un izglītojoša rakstura. Zāles pļāvēju drīkst vadīt TIKAI vecāku uzraudzībā.).

   

  Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedāvās iepazīties ar muzeja aktualitātēm, kā arī izzināt pašizgatavotu traktoru un citus ar muzeju saistītus krājumus.

   

  Savukārt sacensību traktortehnikai VTUA veiks motora jūgvārpstas jaudas mērīšanas (faktisko jaudu jūgvārpstai, kā arī motoram) un tehnisko datu pārbaudes (tehniskajā pasē norādītā motora jauda), kuru rezultāti noteiks traktoru sacensību sadali piecās jaudas grupas, piekabju vilkšanā pret kalnu.

   

  Pasākums notiks jau devīto reizi un tā mērķis ir - veicināt Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, lauku vides saglabāšanu un pilnveidošanu, resursu efektīvāku izmantošanu un apsaimniekošanu, apvienojot izglītību, ražošanu un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizēt pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības nozares speciālistiem, tehnikas, tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvātājiem, uzņēmējiem, lauksaimniecības izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskā sektora dalībniekiem un interesentiem.

   

  Pasākumā piedalās lauksaimniecības tehnikas uzņēmumi, kas Latvijā ražo un pārdod lauksaimniecības tehniku, uzņēmumi, kas piedāvā ar lauksaimniecību, laukiem un lauku vidi saistītus pakalpojumus un preces, ar lauksaimniecību un lauku vidi saistītās valsts iestādes, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas.

   

  Pasākumā var tikt filmēts un fotografēts un tas var tikt izmantots publicitātes nolūkos!

   

  Papildu informācija:

  www.vtua.gov.lv/

  www.traktordiena.lv