• LV

Aktualitātes

 • 14.03.2018

  Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketa

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) kopš 2017.gada 15.jūnija piedalās iniciatīvā “Konsultē vispirms”, kā rezultātā ir sagatavojusi traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketu.

   

  Paškontroles anketas mērķis ir palīdzēt traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.206 “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” prasībām.

   

  Lai neveidotos situācija, ka ir jāaptur mācību atļauja, līdz ar to būtiski sarežģot darbību apmācāmajām personām, kā arī izglītības iestādēm, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas un apmācību kontroles kārtību - VTUA aicina mācību iestādes rūpīgi izvērtēt MK noteikumu Nr.206 prasību ievērošanu. Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketu var aizpildīt VTUA tīmekļa vietnē http://www.vtua.gov.lv/lv/traktortehnikas_vaditaji/paskontroles_anketa.

   

  VTUA atgādina, ka arī turpmāk veiks papildu pārbaudes mācību iestādēs, tāpēc anketa ir veidota pēc tiem pašiem principiem kā VTUA veic atbilstības pārbaudes izglītības iestādē, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību pēc traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību.

   

  Anketa ir anonīma, aizpildītie dati ir paredzēti izglītības iestādes pašu zināšanai, rezultāti ir izdrukājami, lai pārliecinātos par atbilstību katram kontroles jautājumam. Lai arī paškontroles anketas aizpildīšana prasīs līdz 10 minūtēm, bet pašu anketu var aizpildīt tik reizes cik nepieciešams, atbilstoši izmaiņām mācību bāzēs un procesos.

   

  MK noteikumu Nr.206 37.punkts nosaka, “Lai kontrolētu šo noteikumu prasību ievērošanu, aģentūras amatpersonām ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, iepazīties ar mācību materiālo bāzi, un saņemt no izglītības iestādes nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu”.