• LV

Aktualitātes

 • 07.02.2018

  LLU turpinās sadarbību ar K.Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas”

   
  2018. gada 6. februārī LLU Jelgavas pilī tika noslēgts sadarbības līgums starp universitāti un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru, kuras pārraudzībā ir K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”. Tas formāli nostiprina sadarbību starp LLU un muzeju, kas aizsākta jau 20.gs. 90-tajos gados, un paredz turpmāk popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, radot iespēju LLU studentiem izzināt Latvijas valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa lomu un ieguldījumu Latvijas valsts, lauksaimniecības nozares attīstībā un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas izveidē.
   
  “Kārlis Ulmanis bija Latvijas valstsvīrs un ir mūsu universitātes saknes, jo tieši viņš savas darbības laikā parakstīja rīkojumu par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas izveidi. Godinot viņa devumu LLU, kopš 1989./1990. studiju gada pasniedzam K. Ulmaņa vārdā nosauktu stipendiju labākajiem studentiem, kuri veic zinātniski pētniecisko darbu vēsturē. To pagājušajā gadā Pikšās saņēma jau 101. stipendiāts. Turklāt visi 1. kursa studenti dodas ekskursijā uz Pikšām, jo vēlamies jauno paaudzi izglītot par K.Ulmaņa nozīmi ne tikai universitātes, bet visas valsts attīstībā. LLU piedāvā izglītību ar pievienoto vērtību un vēsturiskās zināšanas ir vienas no tām, kas papildus profesionālajām zināšanām veicina studējošo personības izaugsmi,” līguma slēgšanas brīdī atklāja LLU rektore Irina Pilvere.
   
  “Sadarbības līguma noslēgšana bija muzeja izveidotāja un ilggadēja vadītāja Gunāra Ulmaņa ideja, kas līdz šim netika īstenota. Tā kā viņš aizvadītā gada nogalē devās mūžībā, muzeja vadība šobrīd uzticēta Ilgai Ķipsnei, kura jau veiksmīgi turpina G. Ulmaņa iesākto darbu. Mēs ļoti augstu vērtējam LLU dibināto tradīciju par stipendiju piešķiršanu labākajiem studentiem, kas nes Kārļa Ulmaņa vārdu, un vēlamies vairāk iesaistīties un atbalstīt studentu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi šajā konkursā,” stāsta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktors Armands Binovskis.
   
  Jau šobrīd visi iepriekšējos gados LLU studentu izstrādātie pētnieciskie darbi par K.Ulmani un viņa darbības laiku Latvijā nodoti muzeja krājumā un ar tiem var iepazīties muzeja apmeklētāji.
   
  Pēc sadarbības līguma noslēgšanas arī tiks turpināta tradīcija K.Ulmaņa stipendiātus sveikt piemiņas muzejā “Pikšas” septembra sākumā, kad ik gadu tiek atzīmēta viņa dzimšanas diena.